Tema: Yrke: Sykepleier

Yrke: Sykepleier på sykehus

Nyheter 0 kommentarer

På store sykehus kan du jobbe med alt fra høy­­teknologiske apparater til samtaler med pårørende.

De fleste spesialiteter er representert, særlig på de største sykehusene. På mindre sykehus er det færre akuttfunksjoner og mer planlagt behandling, som operasjoner av forskjellig slag. Noen sykehus er spesialsykehus for et bestemt fag, for eksempel revmatisme eller lungesykdommer.

Les mer om sykepleiere på sykehus:


Nevrosykepleier Inger Ellen Kolbjørnsen:
Vi følger pasientene via PC-skjermen 


Gastrosykepleier Eva Jensen:
Det er imponerende hva vi kan få med det tekniske utstyret vi har


 


Ingunn Kjønnøy:
Det som er bra med ortopediske pasienter er at de som oftest blir friske igjen


 


Elin Aanrudhaugen Rambech:
Hudsykdommer er veldig synlige 


Lungesykepleier Katrine Langemyr Larsen:
Jobben har oversteget forventningene 


Elin M. Styrmoe:
Revmatikere har behov for støtte 


Line Bjørne-Larsen:
Hvordan mennesker reagerer på smerte, er veldig forskjellig


 


Merete Kornbak:
Blod er uerstattelig medisin 


Ingeborg Sævareid:
Dette er en intensivavdeling med svært syke pasienter


 


Åse Marie Bøckmann:
Jeg gir råd om smittevern

 


Bjørn Fougner:
Det er så mange artige folk

 


Hanne Gulliksen:
Jeg var blant de første norske som ble øyesykepleier 


Gøril Gravdal:
Jeg kontakter pasienter som skal inn i hodepineprogrammet vårt


 


Stein Hind Fagerlund:
Helt siden jeg begynte som intensivsykepleier har jeg tenkt at det kunne være interessant å jobbe i industrien

 


Astrid Ingeborg Auterheim:
Å lekke avføring er ikke så stigmatiserende når man er liten.

 


Knut Magne Kolstadbråten:
Ullevål er gode på traumer


 


Pål Erik Løken:
Flere menn med teknisk interesse bør oppfordres til å søke operasjonsfaget

 


Anne Karin Måløy:
Når noen får diabetes, berører det hele familien


 


Therese Raa Ravndal:
Jeg utreder og behandler pasienter med ulike hjertelidelser

 


 

Viser en operasjonssykepleier som klargjør til operasjon
Invild Damm Søby:
Tilrettelegger for en vellykket operasjon

 


Knut Eyvind Hofseth:
Tarmkreft er den mest hurtigvoksende kreftsykdommen i Norge

 


Maren Enerstvedt:
Jeg er veldig glad jeg tok utfordringen og hoppet ut i det ukjente og spennende feltet

 


Monica Ryeng Ødegård:
Ved undersøkelse av øyet kan vi oppdage sykdommer i andre deler av kroppen

 


Her finner du flere artikler om sykepleierutdanningen