Ikke bare karakterer som betyr noe for å få jobb.

Sykepleieledere er opptatt av hvor ferske sykepleiere har hatt praksis.