fbpx Fordøyelsessystemet er fantastisk Hopp til hovedinnhold
Min jobb som gastro- og fagutviklingssykepleier

Fordøyelsessystemet er fantastisk

– På gastrolabb er det få typiske pasienter. Vi undersøker de akuttsyke til de friske, sier Knut Eyvind Hofseth.

Fakta
Knut Eyvind Hofseth, gastro- og fagutviklingssykepleier

Arbeidsplass: Gastromedisinsk undersøkelsesenhet, Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet

Utdanning: Bachelor i sykepleie og videreutdanning i gastrosykepleie

Det er litt tilfeldig at jeg jobber på gastrolab. Som ferdig sykepleier fikk jeg jobb på gastrokirurgisk sengepost her på Rikshospitalet. Jeg oppdaget at fordøyelsessystemet er spennende, og at det er mye mer enn tarm. Jeg har tatt videreutdanning innen gastrosykepleie ved Høgskolen i Bergen, men for å jobbe her på gastrolab er ikke det noe krav. Hos oss er de fleste dyktige sykepleiere med lang realkompetanse.

Jeg jobber også 50 prosent som fagutviklingssykepleier. Mine oppgaver er blant annet å utarbeide prosedyrer, følge med på forskning og utvikling innen faget, og å ha fagmøter og undervise både på egen og andre avdelinger. En annen viktig del av dette arbeidet er å fremme godt samarbeid med andre avdelinger. Det er viktig fordi vi ofte gjør undersøkelser og behandling andre steder, for eksempel på sengeposter, intensivavdelinger og operasjonsstuer. Videreutdanningen min gjorde at dette ble en mulighet. Planen er å, etter hvert, ta en master i klinisk sykepleie som jeg vil bruke innenfor mitt felt.

Flere forskningsstudier foregår her på Rikshospitalet og gastrolab bidrar med kompetanse og materiale til disse. Som regionalt opplæringssenter samarbeider avdelingen med Kreftregisteret, Endoskopiskolen og andre sykehus om opplæring og kurs for både ferske og erfarne leger og sykepleiere. Jeg er med på utvikling og gjennomføring av noen av kursene og det er veldig utfordrende og gøy.

Endoskopi og enteroskopi er samlebegreper for alle slags undersøkelser som utføres med kameraslanger. Vi har mange forskjellige typer slanger og de vanligste undersøkelsene hos oss er gastroskopi der vi undersøker spiserør magesekk og tolvfingertarm, koloskopi som er en undersøkelse av tykktarmen, EUS (endoskopisk ultrasonografi) som gir oss mulighet til å undersøke indre organer, og ERCP (endoskopisk retrograd cholangiopancreatografi) der vi kan undersøke og behandle tilstander og sykdommer i bukspyttkjertel, galleveier og lever.

Tarmkreft er den mest hurtigvoksende kreftsykdommen i Norge.
Knut Eyvind Hofseth

Pasientene hos oss får alt fra rene rutinesjekker til behandling som er svært komplisert. Sykepleierne må derfor kunne gi god informasjon, være teknisk kompetente, og ha god kunnskap om medikamenter og overvåkning da mange av pasientene får smertelindring og bedøvelse under undersøkelsene. Som sykepleier samarbeider jeg tett med legen som fører endoskopet. Team-arbeid og kunnskap om hverandres oppgaver er svært viktig. Særlig når vi utfører langvarige, kompliserte prosedyrer.

Mange pasienter som kommer til oss har hørt skrekkhistorier fra andre, eller har lest på internett om hvor farlige og vonde undersøkelsene er. Det spres dessverre mye feilinformasjon som vi stadig må avkrefte. I disse situasjonene er det svært viktig at vi sykepleiere kan skape ro og tillit, vise omsorg, og gi riktig og forståelig informasjon om hvordan det virkelig er. Pasienten må tas på alvor og føle seg hørt og sett i en vanskelig situasjon.

Tarmkreft er den mest hurtigvoksende kreftsykdommen i Norge, så derfor gjør vi mange koloskopi-undersøkelser. I løpet av de nærmeste årene vil det opprettes nasjonale screening-sentre på samme måte som ved mammografi, som vil kalle inn til frivillig tarmscreening. I den forbindelse vil det bli et sterkt økende behov for både leger og sykepleiere med kompetanse på endoskopiske undersøkelser. 

Det kommer pasienter fra hele Norge til vår avdeling på grunn av vår høye kompetanse på kompliserte og vanskelige undersøkelser og behandlinger. Noe av det vi gjør er vi alene om å utføre i landet, mens andre ting gjøres av bare to eller tre andre sykehus.

Hos oss jobber sykepleiere og leger svært tett sammen, og dette fører til veldig godt miljø. Vi har så å si alltid hospitanter hos oss, og vi tar imot både studenter og erfarne sykepleiere og leger. Vi er veldig glad for besøk på avdelingen. Alle er velkomne!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse