Tema: Yrke: Sykepleier

Yrke: Sykepleier i kreftomsorgen

Nyheter 0 kommentarer

Kreftsykepleiere møter mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Sykepleiere møter kreftpasienter i alle aldre, fra barneavdeling til sykehjem. Det fins egne kreftavdelinger og kreftpoliklinikker, men pasienter med kreft er også på andre sykehusavdelinger. Pasienter med kreft kan man også møte i hjemmesykepleien, og noen kommuner har egne kreftsykepleiere.  

Les om sykepleierne som jobber i kreftomsorgen:


Inger Semmingsen:
Jeg hjelper pasienter til å bo hjemme så lenge som mulig


 


Idun Brænden Stenseth:
Svarer på spørsmål om kreft på Kreftlinjens telefon 


Lise Nygaard:
Gleder seg over å gi kreftpasienter noen gode stunder


 


Nina Martinsen:
Besøker døende pasienter i bydelen


 


​​​​Anne Sæther Grasdal:
Til Kreftlinjen kommer det mange spørsmål, fra pasienter, pårørende og studenter

 


Her finner du flere artikler om sykepleierutdanningen