fbpx Når hjertet ikke slår som det skal Hopp til hovedinnhold
Min jobb som utreder og veileder

Når hjertet ikke slår som det skal

Bildet viser en sykepleier foran en PC

Det er tøft å ha gjennomgått et hjerteinfarkt, sier Therese Raa Ravndal ved hjertemedisinsk poliklinikk på Ullevål.

Fakta
Therese Raa Ravndal

Arbeidsplass: Hjertemedisinsk poliklinikk på Ullevål universitetssykehus

– Jeg holder til på Hjertemedisinsk poliklinikk på Ullevål universitetssykehus. Her er jeg så heldig at jeg jobber dagstilling i et team med syv dyktige og trivelige kollegaer. Seks sykepleiere og en hjelpepleier.

Vi utreder og behandler pasienter med ulike hjertelidelser. Prosedyrer vi gjør er: Hvile-EKG, belastningstest (AKG), ekkokardiografi, langtids-rytmeregistrering (24-48-72-timers EKG, R-test, Zenicor-EKG), 6 minutters gangtest, 24-timers blodtrykksmåling, konsultasjon hos sykepleier (hjertesvikt, – informasjon ved koronarsykdom/før og etter angiografi, – informasjon /oppfølging ved elektrokonvertering.

Mye av dagen går til analyse av hjerterytmer. Vi setter på pasienter båndspillere som viser hjerterytmen igjennom 24,48, eller 72 timer. Det er vi som er sykepleiere som gjør analysen og skriver en foreløpig konklusjon. Den får legene og signerer hvis de er enige i analysen.

Vi bistår også pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt med eller uten PCI. Den psykiske belastningen et hjerteinfarkt medfører gjør at pasienten kommer i kontakt med mange og nye følelser. Etter å ha gjennomgått et hjerteinfarkt er det viktig å gå gjennom hendelsesforløpet. Vi prøver å normalisere følelsene som kommer i etterkant. Vi møter og støtter pasienten der de er. Det er mange følelser å bearbeide. Pasienten trenger å bli sett og hørt.

Å kunne gi tidlig informasjon til pasienten er utrolig viktig. Og det er noe jeg brenner for. Hos koronarsykepleier gir vi informasjon om kosthold, risikoårsaker, viktigheten av trening, medisin, og eventuelt røykeslutt. Vi gjennomfører også informasjonsdager for pasienter og pårørende som har gjennomgått hjerteinfarkt og som har sykdom i kransårene.

Vi har mange som ringer og lurer på ting, så vi gir i tillegg råd og veiledning på telefon.

Hvis noen spør meg hvorfor jeg valgte å bli sykepleier, har jeg ikke noe standardsvar. For meg er det rett og slett utfordrende og spennende å jobbe med kropp, sinn og sykdom. Samtidig som jeg liker å møte mennesker. Å jobbe på poliklinikk gir meg mulighet til å møte et mangfold av mennesker. Jeg liker også at pasientene våre ikke er sengeliggende, men oppegående.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse