Tema: Yrke: Sykepleier

Yrke: Sykepleier som rehabiliterer

Nyheter 0 kommentarer

Sykepleiere som hjelper pasienter tilbake til hverdagen gjør en viktig jobb.

Rehabiliteringen etterpå kan være like viktig som selve behandlingen. Det trengs dyktige sykepleiere til å hjelpe pasienter videre i livet. Det kan være å få pasienten til å lære seg å leve med skader eller langvarig sykdom, eller å finne frem til tilbud som gjør pasienten friskest mulig på best mulig måte.

Les mer om sykepleiere som rehabiliterer:


Monica Selven:
Treffer mennesker som trenger råd og veiledning for veien videre

 


Sissel F. Oftedal:
- Jeg er opptatt av livsstilsendring og mestring hos ­pasientene som skal leve med kroniske sykdommer 


Dag Tommy Tomteberget:
Bruker egne erfaringer fra forsvarstjeneste i samtaler


 


Her finner du flere artikler om sykepleierutdanningen