fbpx Karakterkravene til sykepleierutdanningen bør styrkes, ikke fjernes Hopp til hovedinnhold

Karakterkravene til sykepleierutdanningen bør styrkes, ikke fjernes

Bildet viser innleggsforfatter Tanya Nysveen som tar en selfie.

Sykepleie er et avansert klinisk og akademisk fag. Kompetansekravet til sykepleiere bør ikke undervurderes, verken av sykepleiere selv, eller av samfunnet. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel uttalte 15. februar til Forskerforum at han vurderer å fjerne dagens karakterkrav for sykepleierstudenter.

Jeg mener at Hoel undergraver kompetansen til sykepleiefaget og at han med slike uttalelser representerer holdninger som er bakgrunnen for sykepleieres dårlige arbeidsforhold og lave lønn. Dette bidrar til å gjøre det lite attraktivt for kvalifiserte studenter å søke seg til utdanningen. 

Hoel uttaler seg åpenbart om et fag han ikke kan nok om. 

En krevende utdanning

Jeg har de siste tre årene studert sykepleie ved VID Vitenskapelige Høgskole, noe som har vært en dannelsesprosess i bratt læringskurve. I 2021 da jeg søkte meg til sykepleien, var det mange kvalifiserte søkere, og det var venteliste for å komme inn. Vi som kom inn på denne tiden, følte oss heldige, og i mitt kull er det mange med 4, 5, eller 6 i både norsk og matte. 

Det er oppsiktsvekkende at vi bare i løpet av tre år står i en situasjon der få kvalifiserte søkere ønsker å bli sykepleiere. Hva skjedde? 

Jeg hadde fra før høyere utdanning og lang erfaring både som regissør og miljøarbeid innen helse- og omsorg. Jeg følte meg både kvalifisert og forberedt da jeg bestemte meg for å bli sykepleier. Det som møtte meg på studiet, var imidlertid langt mer krevende enn jeg hadde sett for meg på forhånd. De siste tre årene har gitt meg en dyp respekt for sykepleieryrket og det ansvaret denne faggruppen bærer på sine skuldre hver dag.

Kravet før opprettholdes

Jeg har fulgt en del med på debatten om karakterkrav for sykepleierstudenter. Min mening er at dette kravet bør opprettholdes og kanskje til og med styrkes. Selv om jeg oppfylte kravene til inntak ved studiet har det vært krevende, og det første året tok jeg blant annet anatomieksamen to ganger. I tillegg valgte jeg nå på å slutte av utdanningen å forbedre karakteren. 

Det å ta opp og forbedre fag er vanlig for sykepleierstudenter. Det å lese at ukvalifiserte søkere ikke ønsker å ta opp grunnleggende fag fra videregående, men samtidig ber om å få bli sykepleiere, gir for meg liten mening. Det er godt tilrettelagt å ta opp fag fra videregående i Norge, og det er det som er det reelle alternative dersom man ikke tilfredsstiller inntakskravene. Veien til målet er å forbedre seg. 

Mangel på respekt for yrket

Før jeg begynte på studiet var jeg kjent med at sykepleiere hadde noe lav lønn og dårlige arbeidsforhold, men det er først nå når jeg snart er ferdig utdannet at jeg erfarer hvor dypt den manglende respekten for sykepleiere sitter. 

Det at selveste forsknings- og høyere utdanningsministeren fremmer å fjerne karakterkravene fremstår som manglende kompetanse når det kommer til den jobben sykepleiere gjør. Ikke minst hva som kreves rent faglig for å opprettholde liv og helse. 

Hoel sine uttalelser mener jeg er en svært nedlatende holdning til sykepleierutdanningen. Slike uttalelser er ikke i kontakt med de kravene som stilles til sykepleiere ute i praksisfeltet, eller ved gjennomføring av utdanningen på ulike nivåer. Hoel nevner blant annet at masterutdanningen til lærere har høye krav til gjennomføring. Det har selvsagt master i sykepleie også. 

Gode matte- og språkkunnskap en forutsetning

Du som pasient skal være trygg på at det krever høy klinisk kompetanse for å jobbe som sykepleier. Gode matte- og språkkunnskaper er en forutsetning for å tilegne seg en slik kunnskap. Det er også avgjørende for å kunne utøve forsvarlig sykepleie i praksis og være en kvalifisert samarbeidspartner til kolleger og andre tverrfaglige profesjoner. 

Pasienter på sykehus blir stadig sykere, noe som krever høy kompetanse fra alle som arbeider med dem. Fremtidens sykepleiere vil trenge høyere ekspertise enn i dag, og jeg mener derfor at opptakskravene bør styrkes, ikke fjernes. 

Hvordan kan sykepleierutdanningene tiltrekke seg flere kvalifiserte søkere? Dette mener jeg er konstruktive spørsmål vi ikke bare bør stille, men også dra i sammen retning for å finne svaret på.

7 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Are-Harald Brenne

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Dette er veldig fint.

Men: Det karakterkravene gjør, er å senke kravet til karaktersnitt for de som tas opp på utdanninga. Slik sett vil jeg hevde karakterkravene gir mindre, ikke bedre, kvalifiserte sykepleiestudenter.

Medikamentregning krever ungdomsskolematte, og det særdeles lang og til dels lite sannsynlig kausalsammenhengsvei fra et mattekarakterkrav til færre feilmedisineringer. Et mer relevant krav knytta til språkkunskaper vil være å kreve nivå C1, for søkere som ikke har nordisk morsmål.

Når det gjelder karakterkrav, er det vi heller burde snakke om, i hvilken grad det er lurt at man kan få autorisasjon med karakteren E i anatomi, sykdomslære og farmakologi.

W. Samuelsen

Teknisk, cyto, steril og magistrell lab.
1 måned 2 uker siden

De tre nevnte fagene er basen i utdanningen til sykepleierne. Som sykehusapotek ansatt OUS tidligere, nå pensjonist, har erfaringen ute på post erfart, medikamentregning ikke alltid er like lett...det metriske system må sitte i ryggraden..kg, gr, mg, mcg byr på probkemer, hvor mange 0'er det etter komma ...
Sykepleierne gjør en fantastisk jobb, ikke degrader dem med lavere inntas krav...øk fokus på fagene over.

Cecilie Udberg-Helle

Prosjektleder
1 måned 2 uker siden

En liten kommentar til språkkravforslaget: C1 er akademisk krav. B2 tilsvarer 4 i vg3 norsk. Det bør holde når det holder for de med norsk morsmål…

Linda Brekke

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Det må da gå an å finne en bedre måte å øke kompetansen til de som vil bli sykepleiere på enn å ØKE karakterkravene. Hvis jeg skal være ærlig virker det som et forsøk på en "easy fix" - en løsning som virker logisk for mange, men som kun fungerer kosmetisk. Høye snitt på videregående betyr bare at personen er flink til å studere. Det er ikke det at det ikke er en del av sykepleien å være flink til å tilegne seg kunnskap, men sykepleien er mye mer enn det. Det å "ha blikket" er ikke bare noe man kan lære seg i en bok, det krever naturlig empatisk evne, evne til multitasking, evne til å tolke andre menneskers mimikk, tonefall og små gester. Jeg er overbevist om at vi faktisk går glipp av veldig mange gode sykepleiere som helt fint klarer legemiddelregningen med 3 i matte. (Legemiddelregning er jo faktisk ikke så vanskelig som man skal ha det til).

Jeg hører stadig flere kommentere at sykepleien ikke "bare er varme hender", noe jeg er fullstendig enig i, men det er heller ikke "bare akademia". Når man mangler sykepleiere og sliter med å fylle studentplasser og stillinger så har jeg liten tro på at man kan øke inntakskravet og plutselig se en boom av tilstrømmende studenter fordi det nå er vanskeligere å komme inn. Ei heller tror jeg politikere kommer til å øke lønninger og minske arbeidsbelastning fordi karakterkravet gir "mer elite-studenter" på studiet. Sykepleiere blir nedvurdert i kompetanse og status - det er en innstilling som må endres her. Det kommer til å kreve mer enn at studiet bare blir for de som gjorde det superbra på VGS eller har tid og mulighet til å ta opp fag etterpå.

Ewa

Sykepleier, Jordmor, videreutdanninger
1 måned 2 uker siden

Dette er kjempe bra skrevet!
Send dette brevet til selveste forsknings- og høyere utdanningsministeren!!!

Astrid

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Jeg hadde ikke kommet inn på studiet med karakterkrav som er i dag.. bestod alle eksamen første gang, og har C i snitt. Er ikke alle som er like motivert på videregående. Matte er jeg ikke sterk i, men bestod medikamenten. Jobber også i psykiatrien, er godt egnet til det. Har også møtt sykepleiere som nok er gode i matte eller norsk, men kanskje ikke burde jobbet med folk.

Hege Bondevik

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Spot on! Dette er veien å gå for for framtidens sykepleie! Les minister - LES!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse