fbpx Norge går glipp av mange gode sykepleiere. Jeg står klar, og det er mange med meg Hopp til hovedinnhold

Norge går glipp av mange gode sykepleiere. Jeg står klar, og det er mange med meg

Mangelen på sykepleiere løses ikke med karakteren tre i matte på videregående. Fjern de særskilte karakterkravene, og fyll opp plassene med motiverte sykepleierstudenter.

For 20 år siden gikk jeg ut av videregående skole med både femmere og seksere på vitnemålet. Men jeg fikk én toer, og det var i matematikk.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Behovet for å utdanne flere sykepleiere er stort, og det haster. Likevel sto 815 plasser ledige på sykepleierutdanninger rundt om i Norge denne høsten. Jeg vet hvordan plassene kunne vært fylt opp, på dagen. Det sitter voksne folk med høyere utdanning og lang arbeidserfaring klare til å omskolere seg, men de får ikke plass.

Jeg ville blitt en god sykepleier

I mai i år hadde jeg et møte med en sosionom ved et av Norges største sykehus i forbindelse med at mannen min var kreftsyk. Jeg fortalte henne om drømmen min. Drømmen om å omskolere meg til å bli sykepleier. Hennes respons var at «du er et eksempel på en drømmesykepleier». Du lurer sikkert på hvorfor? Det gjorde jeg også.

Sosionomen satte ord på hvordan mine erfaringer vil gjøre meg til en godt rustet sykepleier. Jeg nærmer meg 40 år, 37 for å være presis. Jeg har satt to barn til verden, som nå er forbi småbarnsalderen, med alt det medfører. Jeg har lært helsevesenet å kjenne gjennom min rolle som pårørende siden mannen min har vært alvorlig kreftsyk i to år.

Jeg har fireårig høyere utdanning og 14 års arbeidserfaring fra tv-bransjen, hvor jobben min har innebåret at jeg løser sammensatte problemer under tidspress. Men aller tyngst veier nok motivasjonen min. Jeg ønsker å endre kurs i voksen alder fordi jeg vil dedikere resten av mitt arbeidsliv til å være en ressurs i det norske helsevesenet og kanskje gjøre en forskjell i noens liv i kraft av å være sykepleier.

Matematikk til besvær

Det er lett å si at jeg bare kan ta opp matematikkfaget, forbedre karakteren, og vips er jeg inne på sykepleierstudiet. Men det er lettere sagt enn gjort. Mitt vitnemål fra videregående er så gammelt at fagene ikke eksisterer lenger. Min toer i MY matematikk må endres til karakteren 3 eller bedre i hele to fag, både matematikk P1 og P2. Det tilsvarer 260 timer med matte.

Også er det sånn da, at med høy alder og livserfaring kommer også et høyt huslån og barn som skal forsørges, både med omsorg og rent økonomisk. For at disse tingene skal la seg gjøre, er det ikke mye tid igjen til å ta opp matematikk fra videregående. Og for å få karakteren 3 krever det mye av meg.

Sjansen for at jeg ikke får satt av nok tid til å pugge polonymmodeller og figurtall, som er eksempler fra pensum i matematikk P1, er stor. Og så sitter jeg der ved neste studieopptak og kommer fortsatt ikke inn. Ville det gjort noen forskjell for mitt utgangspunkt som sykepleier i dag om jeg fikk karakteren 3 i matte for 20 år siden?

Mange oppfyller ikke kravene

Denne teksten handler faktisk ikke bare om meg. Etter at det gikk opp for meg at sykepleierdrømmen er vanskelig å oppnå, har jeg nesten ikke tenkt på noe annet. Jeg har fortalt om dette til alle jeg har møtt på min vei. Og den gjennomgående responsen er at «jeg kjenner flere i din situasjon».

NRK skrev nylig om Beate (43) med høyere utdanning og ledererfaring. Hun ønsker å bli sykepleier, men kommer ikke inn på grunn av en toer i matte fra 1999. Det finnes altså mange voksne damer der ute som er ferdige med småbarnsfasen, som har lagt bak seg flere år i arbeidslivet og i mange tilfeller vært ufrivillig tett på helsevesenet, ofte som pårørende. De har det til felles at de ønsker å omskolere seg i voksen alder til å bli sykepleier. Men drømmen forblir en drøm.

Alle forblir vi ukjente faktorer – det er kanskje et begrep fra matematikken? – for utdanningsinstitusjonene. Vi blir ikke et tall i statistikken over søkere fordi vi ikke søker. Vi vet at vi ikke oppfyller kravene. Med andre ord, Norge går glipp av flere drømmesykepleiere, men det er det ingen som vet. Før nå.

Mangelen på sykepleiere løses ikke med karakteren tre i matte på videregående. Fjern de særskilte karakterkravene, og fyll opp plassene med motiverte sykepleierstudenter. Jeg står klar, og det er mange med meg. 

26 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Linn

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

Beklager å si det, men hvis man ikke klarer å ta opp to fag pga jobb, barn, økonomi og tidsbruk, så er sjansen særdeles liten for at man klarer tre år med heltidsstudier på sykepleierstudiet.

Dessuten er det vel ikke bare for strenge opptakskrav på studiet som gjør at vi mangler flere titusen sykepleiere, men en hel masse annet.

Det snakkes varmt om den omsorgen man har å gi, og hvor god jobb man kunne gjort. Vel, det er vi mange mange tusen som kunne tenkt oss å hatt muligheten til å gjort også. Vi har allerede en utdanning, og allerede en jobb som sykepleiere, men lønn og arbeidsforhold har gjort det vanskelig, ja nesten umulig, å få utøvd yrket sitt på den gode måten man ser for seg at man skal.

Endringsarbeidet burde fokuseres på å få tilbake de sykepleierne som har forlatt yrket pga utbrenthet, på å beholde de vi allerede har, og på å endre på forholdene som gjør at søkertallene synker. For det handler nok aller mest om at ingen vil utdanne seg til utbrenthet og dårlig lønn.
Det er en dårlig løsning å senke karakterkravene slik at man får pumpet ut flest mulig nyutdannede sykepleiere for å fylle stillingene etter masseflukten…

Maria

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

Jeg er helt enig med deg, Linn.
Godt oppsummert !

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Siv Solberg

Spesialsykepleier
8 months 3 weeks siden

Så enig med innlegg fra Linn, sykepleier.
Skal man også senke kravene til andre utdanninger? F.eks legestudiet, farmasøytutdanningen?
Eller gjelder det kun til sykepleier studiet, der innleggsforfatter mener å ha så mye å gi?
Dette er et gjennomgående argument, at man har så mye å gi, og da særlig av hjertevarme og omsorg.
At man trenger betydelig annen kompetanse innen medisin utregning, anatomi, sykdomslære, farmakologi osv .. det vektlegges i liten grad.
Det høres ut som om man tror man kan tilegne seg et eget fag ved å være mor eller pårørende.
Skulle håpe at vi var forbi denne type drømmereise i argumentasjonen for å løse sykepleier mangelen.

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Helene Edvardsen

Produsent
8 months 4 weeks siden

Heia Oda! Godt skrevet.

Kristin K. Modalsli

Lege
8 months 4 weeks siden

Veldig godt innlegg! Så enig i at karakterkravet er for rigid: Når alle fag i sykepleierutdanningen er bestått, vil man jo få bevist at de matematiske evnene som er relevant for sykepleieryrket er gode nok. Du er et helt suverent sykepleieremne og jeg heier så innmari på deg!

Siv Solberg

Spesialsykepleier
8 months 3 weeks siden

Da håper vi at du også fremmer lavere krav til legestudiet, jus studiet, flyverutdanning, osv..
Det er vel ikke så nøye? Så lenge man klarer å lese, går det vel greit. Da er jo hele fastlege krisen løst før du vet ordet av det.
Det er jo så mange som vil passe til legeyrket. Mange er jo både mor, pårørende og har mange uforløst drømmer om å være bl.a lege.

Heidi Elisabeth Neverdal Haugen

spesialsykepleier
8 months 3 weeks siden

Er det greit med en 2'er i matte på medisinstudiiet også - for vi trenger jo flere fastleger....

Kristin

Lege
8 months 4 weeks siden

Veldig godt innlegg! Så enig i at karakterkravet er for rigid: Ved å bestå alle fag i sykepleierutdanningen får man jo bevist at de matematiske evnene som er relevant for sykepleieryrket er gode nok. At du vil klare å ta opp mattefagene fra vgs er jeg absolutt ikke i tvil om, saken er jo bare at dette tar enda et år fra den tiden du og andre i samme situasjon kunne ha brukt som ressurspersoner i et helsevesen som trenger folk som dere. Akkurat det ekstra året, er for mange kanskje også det som blir tungen på vektskåla for å avstå fra å følge drømmen. Du er et fantastisk sykepleieremne og jeg heier så innmari på deg!

Hilde

psykiatrisk sykepleier
8 months 4 weeks siden

Godt skrevet!

Det kan være mange grunner til at man har lavere karakter enn 4 i matte fra videregående skole. For mange er tiden på videregående en av de vanskeligste fasene i livet. Jeg synes det er spesielt at læreryrket og sykepleieryrket er de eneste utdanningene hvor man må ha en viss karakter i visse fag, for å komme inn. Jeg mener at man etter å ha bestått tre år på sykepleierstudiet, uavhengig i om man har 2 eller 5 i matte, så er man like godt kvalifisert når man er ferdig. Det er noe helt annet med medikamentregning, hvor man er motivert og engasjert og ser sammenhengen og skjønner hva dette dreier seg om, enn en lærebok full av tall i et klasserom som en umoden 16 åring. Jeg tror vi går glipp av mange dyktige sykepleiere ved å ha disse kravene. Og i all beskjedenhet tørr jeg å påstå at jeg med min 2’er i matte, er en like god sykepleier som mine kollegaer. Jeg har vært i yrket i 27 år og trives godt som sykepleier, men synes det er trist at andre, som kunne vært egnet, dessverre ikke får en sjanse uten å måtte ta opp igjen fag.

Petter

Ingeniør
8 months 4 weeks siden

Her sier du noe veldig viktig, jeg fikk 2 i matte på videregåande grunnet min mentale helse på den tiden ikke var særlig. Hopp et par år og jeg var nå 22 år gammel, tok opp R1 og R2 Matte og ble Ingeniør. Å ha så rigide krav som følger etter en resten av livet er veldig svart - hvitt, noe livet absolutt ikke er.

Sofie

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

Beklager men argumentet om at det ikke er tid til å ta opp to fag fra videregående og at det krever mye av deg holder ikke. Det er det som må til hvis du vil bli sykepleier. Sykepleierstudiet vil kreve mye mer av deg. Det er helt vanlig at man tar opp fag for å komme inn på studiet man vil, og jeg kjenner til mange som har tatt opp mange flere fag og går studie med små barn, familie,lån og full jobb. Sykepleieryrket krever elementær mattekunnskap, og det brukes i hverdagen ofte, spesielt på sykehus. Jeg er glad for at det er mattekrav for sykepleiere. Det er mange eksempler på pasienter som har dødd av feil utregning av legemidler i en utrolig hektisk hverdag, og jeg vil ikke at det skal bli min mor eller far. Ta deg heller tid, meld deg på mattekurs på kveldene på din lokale videregående skole som jeg gjorde da jeg ville bli lærer, og ikke hadde 4 i matte som kravet var, og løs gamle eksamensoppgaver så er jeg sikker på at du klarer det. Vi trenger deg som kollega og helsevesenet trenger at du tar deg tid til det. Hilsen 30 år gammel sykepleier ferdig utdannet i 2021.

Mona

Spes. sykepleier
8 months 3 weeks siden

Helt enig med deg Sofie. Man kan ta opp igjen enkeltemner som privatist på vgs i tillegg til jobb. Er for så vidt enig i at en ikke trenger kunne Pytagoras formel eller 2.gradsligninger for å bli en god sykepleier, men medikamentutregning er noe man må mestre. Greit å finne dette ut før man når 3 året på sykepleien og ikke kommer videre.

Camilla

Sykepleier student
8 months 3 weeks siden

Jeg er 44, 45 i januar og halveis på sykepleie studiet til jul. Måtte ta opp hele norsk faget for å forbedre snittet mitt til over 5, og forbedre nynorsk karakteren , som dro ned norsk karakterene fra 98... for å komme inn på sykepleien. Syntes der og da at det var helt dust, spesielt når jeg kommer på første skoledag med en haug med fremmedspråklige medstudenter som er utrolig dårlige i norsk .. både skriftlig og muntlig. Men , det å ta opp hele norskfaget.. 3 eksamener var litt stress i tillegg til jobb,hus og hjem... men en ting kan jeg love. Er det for stress å ta opp ett fag , så bare legg sykepleien på hylla. Studiet krever mer enn noe annet studie jeg har vært borti og jeg har tatt økonomi og ledelse på BI, spesialpedagogikk og sosialt arbeid for barn med adferdsproblemer og muskelterapi og akupunktur og startet en egen klinikk FØR dette.. Det er ENORMT mye pensum og det er ikke noe bare jeg opplever , i tillegg på du 2 mnd ut i praksis ( som er full jobb uten lønn) pr semester . Ikke det første og ikke det siste når du skriver bachelor oppgaven..

Så å ta opp matte er egentlig bare en fin oppvarming til hvordan studentlivet kommer til å bli. Å på legemiddelregning har du ikke mulighet til 1 feil, der må alt være rett for å stå ..

Enig i at det muligens kan sees på som rigid , men så er det ikke alle som kommer inn på lege studiet heller .. bare for de har lyst å bli leger , der kan man jo også komme ut greit uten 6+ i snitt som inngang .. så noen retningslinjer må det jo være

Ser heller ikke at det at noen ikke får plass er hoved årsaken til at vi har sykepleie mangel . Det er nok mye mer sammensatt enn det .. bla er det hvor jeg går forventet at max 50% er ferdig utdannet/kommer ut etter 3 år . Som er 50% bortfall bare der . Også har vi diskusjonen om å løfte helsefagarbeidere som nesten ikke går stillinger og mange plasser blir satt på linje med ufaglærte .. osv.

Jeg ble selv sjokkert over hvor krevende og omfattende sykepleie studiet er, det rommer mye mer enn bare pleie.

Et alternativ er ko å jobbe i helse, så vet en at en liker det en setter igang med. Assistenter trengs over alt , iallefall her som jeg bor. Så kan en jo ta fagbrevet , etter oppnådde timer med lønn .. så er det jo litt mindre belastende for både familie og økonomi .

Heier på alle som vil hive seg på sykepleien, vi trenger alle . Men ver forberedt på at det krever knall mye jobbing , og er ikke noe studie som en bare flyter seg gjennom .

Stå på videre :-)

Anne

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

Jeg var 39 år da jeg begynte sykepleierutdanningen, og jeg var eneforsørger for 2 barn. I forkant måtte jeg ta opp matematikken for å forbedre karakteren, samtidig som jeg var i jobb. Når jeg gikk sykepleien, så var det trange kår økonomisk, men det betalte seg til slutt. Alt går om man bestemmer seg for det.

Signe Nordvik

Pensjonist, tidlegare sjukepleiar og leiar
8 months 4 weeks siden

Godt skrive og heilt einig!

Evelyn

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

"Hva du vil, får du til" , en bachelor i sykepleie går heller ikke av seg selv og krever utholdenhet og evne til å lese og lære systematisk og strukturert - mange ulike emner. Sykepleie er et tøft yrke, og å være "drømmesykepleier" er for lettvint å si. Hva menes med det?
Det er ingen god idé å senke opptakskrav!
3 i matte bør man kunne klare, hvis man ønsker å ta fatt i en bachelor.

Ulrike Schrumpf

Sykepleier
8 months 4 weeks siden

Nå må jeg kommentere dette. Siste tid har jeg lest mange forskjellige artikler om opptakskrav regelverk for å bli sykepleier. Jeg er absolutt enig at opptakskrav må endres snart som mulig. Jeg forstår ikke at det kan være så vanskelig å kommer inn på studie pga.mate og norsk karaktere . Jeg er menig at en norsk statsborger behersker sin morsmål. Sorry, man skulle tenke det er nok og trenger ikke en høy karakter. Forsatt må jeg si, at jeg hadde min utdannelse i Tyskland og da er absolutt lett å bli sykepleier. Da er det krav at man har bestått 10års skolegang + 17års aldersgrense som man kan søke om utdanning. Jeg kjenner mange kollega som absolutt er egnet får denne jobben, men pga.dårlig karakter, får de ingen sjanse å bli sykepleier. Sikkert er det ikke bare å løse problemet pga.opptakskravet at vi mangler sykepleier. Men det er lurt og se litt over landegrensene å komme i kontakt med andre. Sykepleier/fagfolk mangler over hele verden og ikke bare har i Norge.
Hilsen Ulrike

Monika

Sykepleier
8 months 3 weeks siden

Den matten en har på videregående skole er ikke den samme som medikamenttesten på sykepleien.
I en stresset situasjon som sykepleier, spiller det nok ingen rolle om du har 2, 4 eller 5 i matte, feil har da skjedd. I tillegg er man kanskje alene på vakt uten dobbeltkontroll. Kvalitetssikre heller dette på arbeidsplassen.
Kvalitetssikre også lærerne i matte fra videregående. Jeg forsøkte å forbedre karakteren i matte flere ganger (vurderte farmasistudiet). Læreren jeg hadde på gymnaset kritiserte til og med av rektor. Den andre læreren på privatist studiet måtte gå hjem fordi han ikke kunne lære fra seg, Da var det bare å gi opp.
Har en tenkt å ta opp matte nå må en kunne et komplekst datasystem i tillegg. Det er slutt på penn og papir. Det er heller ikke bare å ta opp fag fra videregående på et gammelt vitnemål, da må en supplere med flere andre fag i tillegg.
Det er vel så viktig at en som sykepleier er en empatisk, omsorgsfull person, som vil sitt beste for både pasienter og sine kollegaer! Det senker også stresset og feil på medisinrommet.

Reidar

Spl
8 months 3 weeks siden

Den gjengse håndverker benytter langt oftere og mer avansert matematikk enn den gjengse sykepleier, er min påstand.

Tor-Arne

Sykepleier
8 months 3 weeks siden

Hva er det i sykepleiefaget som tilsier at vi trenger karakter 3 i matematikk? Medikamentregning for sykepleier i det norske helsevesen er dekket inn i grunnleggende matematikk undervisning på barne og ungdomsskole nivå.

Wenche

Pensjonert sykepleier
8 months 3 weeks siden

Jeg er enig i at medikamentregninga er på nivå med grunnskolefaget. Men hvorfor er det så mange som stryker her? Matte er grunnleggende i mange yrker, men mangel på kunnskap hos sykepleier kan gi så fatale feil.
Som student var jeg med en lege som skulle gi cellegift. Jeg måtte tilbakekalle han fordi jeg så at iv gikk inn altfor raskt. Jeg skjønte at han aldri hadde lært å telle dråpetakt da han bad om å få se regnestykket mitt.
Så jeg er helt enig i at matte og norsk karakterene må ha et minstekrav.

Yngvild

Intebsivsykepleier
8 months 3 weeks siden

Vil bare nevne at det nettopp er skrevet en offentlig utredning (NOU) som forslår endring av opptakskravene til høyere utdanning. Man skal ikke lenge kunne gå å ta opp fag i det uendelige fra videregående. Om dette forlaget blir tatt til følge vil karakterene fra Vg3 være de karakterene man søker seg inn på høyere utdanning med. Imidlertid vil det bli satt av et antall plasser til de som ikke har de høyeste karakterene. Disse vil da måtte gjennomgå en form for opptaksprøve eller intervju for å avdekke om vedkommende er spesielt egnet og motivert for studiet. Desverre vil det nok ta minimum 5 år, om ikke mer, før ev et slik forslag trer i kraft.

Stian

Sykepleier
8 months 3 weeks siden

Jeg har jobbet i mange år som sykepleier på sykehus og har hatt mange studenter i praksis. Flere av disse har jeg strøket i praksis på bakgrunn av manglende mattekunnskaper. Når studenten får beskjed om å trekke opp 1 mg morfin á 10mg/ml, men studenten finner frem 4 10ml ampuller og begynner å trekke opp, da skjønner man at basal matte ikke er noe denne studenten behersker. Videre leder dette til livsfarlige tabber og jeg ønsker ikke at jeg selv eller mine nærmeste skal behandles av helsepersonell som ikke har kontroll på tall.
Sorry men skal du være sykepleier og håndtere medikamenter så må du mestre matte.

Alva

Sykepleier
4 months siden

Har du spurt alle disse studentene om hvilken karakter de fikk i matte på vgs siden du antyder en direkte sammenheng? Jeg søkte heldigvis før kravet med min lille toer i matte, men har aldritrukket opp feil, eller slitt med medisinregningen fordi jeg fikk hos opplæring og veiledning. Tvert imot opplevde jeg stadig at folk kom til meg for å be om hjelp til utregning da jeg fremdeles hadde en jobb hvor det var aktuelt, og mange av de som var usikre og ba om hjelp var folk med både 5 og 6 i matte. Uten trygghet, ro og en grunnleggende forståelse for medisinregning gjør hvem som helst feil. Samme hvor god eller dårlig man er i geometri eller algebra.

Anne Reil

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
8 months 3 weeks siden

Flott innlegg. Det er ingen sammenheng med å få 3 eller mer i matte, og det å være en kompetent sykepleier. Da kreves andre egenskaper, som evne til empati, omsorg, og helhetstenkning .Jeg har sykepleier utdanning fra 87, og hadde dårlige karakterer fra videregående. Jeg kom likevel inn på venteliste ( nr. 64) i Førde, som den eneste skolen, da jeg også hadde 2 års praksis. Der ble det også vektlagt, som inklusjonskriterie i 84. Jeg har siden tatt en rekke videreutdanninger, fordi jeg var motivert. Ledelse, psykiatri, gruppeanalyse, mentaliseringbasert terapi, og om spiseforstyrrelser. Jeg har hatt drøssevis av studenter og har veiledet alle til å bestå praksis, enten det har vært på kirurgen, medisink eller i psykiatrien, hvor jeg nå har lengst erfaring. Jeg fikk 2 i matte, på videregående da jeg ikke var intetessert i det i tenåra. Kan man de 4 regneartene holder det til å kunne beregne og å gi riktig dose medikament. Inklusjonskriteriene til sykepleierstudiet må revideres.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse