fbpx Slutt med karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning Hopp til hovedinnhold

Slutt med karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning

Bildet viser et portrett av Anne Birgitte Fyhn.

Vi må heve attraktiviteten til sykepleieryrket. Et viktig steg på veien mot økt attraktivitet, er å sørge for kraftig lønnsøkning.

Da jeg gikk ut av videregående skole med karakteren 2 i norsk skriftlig, var jeg overbevist om at jeg ikke kunne skrive. De to siste årene på videregående hadde jeg konsekvent 2 på alle skriftlige arbeider i norskfaget, og det var ikke spesielt artig.

Jeg begynte å studere matematikk fordi det var et fag jeg fikk til. Etter noen år hoppet jeg av realfagstudiene og søkte opptak på sykepleierutdanningen. Årsak: Jeg ønsket å jobbe med mennesker. Den gangen var det ikke karakterkrav for å komme inn.

På sykepleierutdanningen lærte jeg å skrive. Det var i faget sykepleielære. Et eksempel: Bevisstløse og forvirrede personer kan ikke selv fortelle hva som feiler dem. Derfor er pleiepersonellets observasjoner svært viktige.

Jeg lærte å skrive hva jeg observerte og ikke mine tolkninger av det jeg observerte. Dette var ikke lært i en håndvending. Vi måtte trene, og vi fikk kyndig veiledning. Resten av mitt voksne liv har jeg hatt stor nytte av å kunne uttrykke meg skriftlig.

Matematikk er relevant

Medikamentregning var et annet fag på sykepleierutdanningen. Dette faget fikk jeg til uten store problemer. Jeg fullførte sykepleierutdanningen og jobbet noen år som sykepleier. Deretter vendte jeg tilbake til realfagstudier og ble lærer. Jeg har jobbet i årevis som matematikklærer og som lærerutdanner i faget matematikk. 

Jeg vet derfor at den matematikken du trenger for å bli sykepleier, handler om å forstå begrepet proporsjonalitet. For eksempel hvis du skal blande pulver i væske ut fra et gitt forhold, så må du regne ut hvor mye du trenger av hver. Prinsippet er det samme som når du skal blande saft med vann i forholdet 1:5, men tallene er gjerne større, og du må være pinlig nøyaktig.

Karakteren 3 i matematikk på videregående skole er ikke et uttrykk for at du nødvendigvis har forstått dette. Karakteren 3 kan like gjerne være et uttrykk for at du er i stand til å bruke tid på noe som ikke interesserer deg. Du får til å pugge noen formler og bruke dem slik at du får riktig svar på en viss mengde oppgaver.

I sykepleierutdanningen lærer studentene å regne med medikamenter. Matematikken er plassert i en sammenheng som er relevant for sykepleiefaget.

Karakterkrav er et hinder

Vi har bruk for sykepleiere som er empatiske og som kan lytte. Vi har bruk for sykepleiere som har humør og som kan samarbeide med andre yrkesgrupper. Det er vanskelig å ha opptakskrav i fagene «empati» og «samarbeid».

Søkerne har på forhånd karakterer i skolefagene matematikk og norsk. Derfor er det mer lettvint for myndighetene å innføre karakterkrav her. Sykepleierutdanningen er en veldig god utdanning der studentene lærer samarbeid, og de lærer å beregne medikamenter i tillegg til mye annet. Når du blir uteksaminert som sykepleier, så har du lært alle disse tingene på et nivå som er høyt nok til at du kan godkjennes til å gå ut i yrket.

Diskusjonen om karakterkrav blusser opp igjen nå i høst fordi det er ledige plasser på sykepleiestudiet, og vi mangler sykepleiere. Karakterkravene er en av årsakene til ledige studieplasser. En annen viktig grunn til at vi mangler sykepleiere, er lønna. Under covidpandemien fikk sykepleierne applaus, men etter pandemien fikk de ikke den solide lønnsøkningen de burde fått.

På lærerutdanningen der jeg jobber, har vi samme utfordring i forhold til matematikkfaget. Der har vi tatt konsekvensen av dette og vi tilbyr støttekurs til studenter som har behov for det. Det har vi gode erfaringer med. Inneværende år har tre av mine kolleger fått ekstra tidsressurs for å drive slik undervinsing.

Jeg støtter én ting av det Erlend Svardal Bøe i Stortingets helse- og omsorgskomité sa på Dagsnytt 18 den 22. september: Vi må heve attraktiviteten til sykepleieryrket. Et viktig steg på veien mot økt attraktivitet er å sørge for kraftig lønnsøkning.

Innlegget ble først publisert i Nordlys.
 

4 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Aleksander Guttersrud

Sykepleier student
6 måneder 2 uker siden

Lurer på når vi skal snakke om det som er problemet. Nemlig grunnbemanning ikke lønn. Ja lønn hjelper, men med den grunnbemanningen som er i dag så hjelper ikke lønn.

Anne-Kristin Lærum

Nylig pensjonert sykepleier
2 måneder siden

Jeg er så enig! Vi klarer ikke å bidra til å dekke pasientens grunnleggende behov så lenge grunnbemanningen er for dårlig. Dette har vært et tema i mange år og situasjonen har dessverre ikke bedret seg. I mitt tilfelle kunne jeg fint ha jobbet et par år til hvis grunnbemanningen med antall sykepleiere hadde vært bedre.

Heidi

Sjukepleiar
6 måneder 2 uker siden

Eg er djupt ueinig i slike innlegg som florerer. Alle utdanningar har sine eigne opptakskrav. Dette kan vera realfag, høge karaktersnitt eller krav til praksis. Hovudrunnen til at ein slit med rekruttering ligg ikkje i opptakskrav, men arbeidsforhold, arbeidsbelastning, dårleg definisjon på kva arbeidsoppgåver som inngår i sjukepleiarfaget, dårleg lønn og dårleg grunnbemanning. Dette må endrast slik at ein får rekruttering til utdanninga og folk held seg i yrket.

Heidi

Sjukepleiar
6 måneder 2 uker siden

Eg er djupt ueinig i slike innlegg som florerer. Alle utdanningar har sine eigne opptakskrav. Dette kan vera realfag, høge karaktersnitt eller krav til praksis. Hovudrunnen til at ein slit med rekruttering ligg ikkje i opptakskrav, men arbeidsforhold, arbeidsbelastning, dårleg definisjon på kva arbeidsoppgåver som inngår i sjukepleiarfaget, dårleg lønn og dårleg grunnbemanning. Dette må endrast slik at ein får rekruttering til utdanninga og folk held seg i yrket.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse