fbpx Systemer kveler arbeidsgleden Hopp til hovedinnhold

Systemer kveler arbeidsgleden

Bildet viser Lucas Braathen som er lei seg under et intervju

Jeg vet at selve innholdet i konflikten mellom Lucas Braathen og Norges Skiforbund ikke har direkte overføringsverdi til helsevesenet, men poenget er at Braathen peker på et system som gjør at han mister gleden.

Bare tre år etter sin første verdenscupseier og kun 23 år gammel kunngjorde den norske alpinisten Lucas Braathen rett før helgen at han legger opp. Reaksjonene er mange og sterke. Noen beskriver det som en katastrofe for norsk alpinsport.

Min oppfatning er at Braathen fremstår som en reflektert og klok, ung mann. På pressekonferansen sa han blant annet: «For at jeg skal fortsette på ski i dette systemet, så må jeg ikke bare legge drømmene mine på hylla. Jeg må også legge gleden min på hylla. Det er jeg ikke villig til. Ekstremt respektløs behandling».

Jeg hører en ung mann i startgropen av en karriere beskrive et system og en prosess som har kvalt gleden hans.

Påvirker motivasjonen

Jeg vet at selve innholdet i konflikten mellom Lucas Braathen og Norges Skiforbund ikke har direkte overføringsverdi til helsevesenet, men poenget jeg ønsker å trekke frem, er at Braathen peker på et system som gjør at han mister gleden.

Som fylkesleder snakker jeg ofte med sykepleiere som beskriver et system og beslutningstakere som ikke forstår hva som er behovet i den enkelte avdeling, for pasientene og pårørende. En bemanning som ikke er i samsvar med behovet, innebærer stor psykisk og fysisk arbeidsbelastning, lite tid til faglig diskusjoner og kompetanseheving. Ledere som har 70–90 ansatte, som gjør at de ikke får fulgt opp sine ansatte godt nok. Arbeidstidsordninger som verken er helsefremmende eller helsebevarende.

En trenger ikke avansert forskning for å forstå at det gjør noe mer med ansattes glede og stolthet i yrkesvalget. Faktorene som er nevnt ovenfor, sammen med mange flere, påvirker den enkeltes motivasjon. Så enkelt, så komplisert.

Behandles ikke med respekt

Helseministeren, regjeringen, arbeidsgivere, sykehusstyrer og lokale folkevalgte er ansattes, pasientens og pårørendes «skiforbund». Regjeringen behandler ikke ansatte, pasienter og pårørende med respekt når det legges opp til budsjett som spises opp av underskudd og prisvekst.

Vet du som medlem av et sykehusstyre eller som nyvalgt folkevalgt i din kommune hvorvidt de ansatte har en ledelse, et godt arbeidsmiljø og kjenner på en arbeidsglede? Deler av svaret vet jeg dere får gjennom medarbeiderundersøkelser med variert svarprosent.

Vær nysgjerrig på hva svarene til de 40 prosent ansatte som ikke svarte, kan være. Representerer de den gruppen ansatte som vurderer å slutte, jamfør Sykepleiens undersøkelse i 2021?

Det er en katastrofe

Nesten 1200 sykepleiere svarte på Sykepleiens undersøkelse, hvor det kom frem av nesten tre av fire i kommunehelsetjenesten vurderte å slutte eller bytte arbeidsplass. Det er i disse tilfellene jeg kan bruke uttrykk som katastrofe.

Det er når jeg hører sykepleiere fortelle at de har forsøkt å melde om uverdige forhold, stor arbeidsbelastning eller at arbeidsgiver ikke var nysgjerrig på hvorfor hun eller han sa opp sin stilling, eller når tillitsvalgte forteller at de ikke blir involvert i prosesser eller lyttet til rundt møtebordet, at jeg omtaler det som respektløs behandling.

Min sterke oppfordring er at partene stiller seg på startstreken sammen, kjører løypa godt sammen og kommer sammen i mål med hendene i været og oppnår følelsen av ekte glede som sikrer gode arbeidsforhold og likeverdige tjenester i hele landet med rett kompetanse på rett sted.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse