fbpx NSF-lederen: Savner tiltak for å motivere fagfolk til å bli Hopp til hovedinnhold

NSF-lederen: Savner tiltak for å motivere fagfolk til å bli

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen.

Ingvild Kjerkol leverte en sykehustale som forventet, mener Lill Sverresdatter Larsen. Men hun lurer på hva Ingvild Kjerkol vil gjøre for å beholde det hun kaller helsetjenestens viktigste ressurs: Fagfolkene.

– Det er en tale som tar opp i seg situasjonen vi står i, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det er krevende tider, også for sykehusene.

Småpenger

I sykehustalen trakk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem flere tiltak som også vil berøre landets sykepleiere. 

– Det er ikke hennes skyld alene at det ikke ligger mer i tiltakene, sier Larsen.

– Det er krevende tider, og det er regjeringen som helhet sitt ansvar å sørge for helsetjenestene.

Hun sier hun leser ut av talen at ministeren har en forståelse for sykehusenes virkelighet.

– Det er bra at Kjerkol sier hun vil følge opp deres økonomiske situasjon, og ut fra det leser jeg at det kan komme tilføring av midler.

– Trenger oversikt

Larsen er glad for at ministeren ber sykehusene prioritere psykisk helse, og signalene om at hun vil ha en gjennomgang av finansieringen av fødetilbudet. 

At Kjerkol vil ha ned vikarbruken, og at det skal gjøres en nasjonal kartlegging av spesialsykepleiere, er også tiltak NSF-lederen bifaller. 

– Det er hennes eneste mulighet til å få oversikt, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Hun viser til en rapport fra Riksrevisjonen fra 2019, som viser at det er store problemer med å rekruttere spesialsykepleiere og jordmødre. En utfordring er at hver sjette spesialsykepleier og jordmor er over 60 år. 

– Så da er det ikke nok med 200 utdanningsstillinger, hvis 500 går av med pensjon samme år, påpeker Larsen.

Savnet lederne

– Opplever dere at ministeren lytter til innspill fra NSF og omsetter det i praktisk politikk?

– Ja. Samtidig synes jeg ikke tiltakene treffer der de kanskje trengs aller mest. Hun har ingen tiltak for hvordan belastningen på de ansatte kan reduseres.

Larsen skulle også ønske ministeren hadde sagt noe om ledelse.

– Vi vet at lederne står i en veldig utfordrende situasjon, der de skal motivere de ansatte samtidig som det er dyrtid og økt belastning på helsevesenet, påpeker hun.

– Jeg hadde ønsket at hun hadde sagt noe om hva som er de store utfordringene for sykepleierne: For høy belastning og for lav lønn.

Peker på fag

I en e-post til Sykepleien skriver Ingvild Kjerkol at fagfolk må oppleve mening i hverdagen.

Hun fremholder systematisk arbeid med å rekruttere, utdanne og beholde fagfolk som arbeider i tjenesten som viktig. 

Blant annet peker hun på at fagfolk må få mulighet til å forske, og oppdatere og utvikle sin kompetanse. 

«Faglig interessante arbeidsplasser bidrar også til å rekruttere og beholde fagfolkene i vår felles helsetjeneste», skriver hun.

«Jeg har gitt oppdrag om at de regionale helseforetakene skal utarbeide en årlig felles rapport om fagfolk, kompetanseutvikling og utdanning. Rapporten skal inneholde tiltak og gode eksempler for å rekruttere, videreutvikle og beholde fagfolk».

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Heidi Haugen

sykepleier
1 year 6 months siden

Jeg forstår ikke hvordan helseministeren kan skyve ansvaret for å avgjøre hva man skal gjøre mindre av over på Helseforetakene og Sykehusene. Regjering og Helseminister må være tøffe nok til å fortelle Norges befolkning hva Helsevesenet har praktisk og økonomisk mulighet til å gjennomføre med de rammene som finnes. Det kan ikke være den enkelte lege, sykepleier eller hjemmehjelper som må stå til rette for at pasientenes ønsker og forventinger ikke blir oppfylt. Hvordan tenker man seg at det skal lokke til seg flere fagfolk? Mindre dokumentasjonskrav, oppgaveglidning/forskyvning/deling er temaer som repeteres i festtaler de siste årene - men erfaringen er heller at det kommer stadig flere dokumentasjonskrav mens kontrollinstanser på alle nivå bare vokser og vokser.. Helseminister må snart begynne å gjøre den oppgaven vedkommende er satt til som EIER av sykehusene og øverste leder av Helsetilsynet som skal føre kontroll med sykehusene. (Snakk om å sette bukken til å passe havresekken!) Organiseringen av Offentlige Helsetjenester burde vært underlagt en "redesign". Skrinlegg Helseforetakreformen, forandre finansieringssystemet og vi hadde spart milliarder på topptunge administrasjoner og styrer som ikke har anelse om hvilke konsekvenser deres avgjørelser har for drift og arbeidshverdag for hundre tusener av ansatte i Helse og omsorgstjenestene.

beate heyerdahl

helsesykepleier / intensivsykepleier
1 year 6 months siden

Det er sikkert diskutert før. Lurer likevel på om tiltaket om å redusere stillinger / oppgaver for renholdsarbeidere var effektivt ? Det ble sagt at det ikke kostet noe ekstra tid for en anestesilege å ta med søppelposen ut av et legekontor når de likevel var på vei. Jeg har jobbet lenge på intensivavdelig og aldri sett en anestesilege tømme søppel. Det var det intensivsykepleiere som gjorde etter hver kveld/ nattevakt. Renholdsarbeidere gjorde det på dagvakt. Det var mange forskjellige rydde og vaske oppgaver som jeg tenker at assistenter og eller renholdsarbeidere godt kunne gjøre. Vask av isolat. Skifte gardiner, henge opp julepynt, påskepynt osv. Tømme søppel. Fylle på utstyr til intensivbord osv. Der jeg jobbet tidligere fikk de ansatt sykepl studenter som hjalp til innimellom med å fylle på . Kanskje man kunne kurse en laborant el .l som kunne fylle på intensivbord og gjøre andre rydde og vaske oppdrag. Lønningene er vel fremdeles største utgift på et sykehus. Det må være billigere å ha flere assistenter / laboranter el. l til å gjøre oppgaver som man ikke trenger lege el sykepleieutdanning til ?

Britt Haugan

Leder for NSF bedriftssykepleierne
1 year 6 months siden

Helt enig i at lønna må opp og belastningene må ned. Hva legger dere i arbeidsbelastninger? Arbeidstidsordning ? Bemanning? - eller både synlige og usynlige arbeidsmiljøfaktorer som driver sykepleiere vekk. Anbefaler å være konkret. Og det er noe bedriftshelsetjenesten både skal og kan bidra med.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse