fbpx Teknologi må sterkere inn i sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold

Teknologi må sterkere inn i sykepleierutdanningen

Illustrasjonsbildet viser en sykepleierstudent i fremtiden.

Teknologi og sykepleie har gått hånd i hånd i flere år. For morgendagens sykepleiere får koplingen stadig økende betydning.

Teknologi er i ferd med å forme fremtiden for helsevesenet og spiller en avgjørende rolle i hvordan vi forbereder oss på å møte utfordringene med en stadig aldrende befolkning.

I Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning står det nedfelt at sykepleiere etter endt utdanning skal «kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer».

Arbeidet med å ruste sykepleierne til en stadig mer digitalisert yrkeshverdag starter i utdanningen. Men hvordan kan man sørge for å være «i takt» med endringene når de som bekler undervisningsstillingene ikke har vært «på gulvet» på mange år?

Kombinerte stillinger gir oppdaterte høyskolelektorer

Det er avgjørende at utdanningen reflekterer den virkeligheten som møter oss når vi skal tre inn i yrket. En nøkkelforutsetning er høyskolelektorer med kombinerte stillinger som inkluderer både universitetsstilling og sykepleierstilling i klinikken. Dette gir studentene muligheten til å lære av faglig oppdaterte høyskolelektorer som har kunnskap og kompetanse på den teknologien som faktisk benyttes i tjenestene.

I rapporten «Lik sluttkompetanse – visjon eller virkelighet?» settes det spørsmålstegn ved hvor vidt det vil være mulig å vurdere om studentene realiserer læringsutbyttene som følger av retningslinjene, når målene er uklare og krever tolkning og at måling av resultatene gjøres på vidt forskjellige måter. Rapporten beskriver videre hvordan man ved enkelte studiesteder må lete grundig i emnebeskrivelsene for å finne noe om teknologi og digital kompetanse.

Teknologi blir en del av yrket

Sykepleierstudenter må lære å bruke avanserte medisinske enheter, administrere elektroniske helsejournaler og telemedisin. Dette gir oss muligheten til å nå pasienter på nye måter, uavhengig av geografiske begrensninger. Dette betyr ikke at all pasientomsorg skal bli digital. Det skal, slik jeg forstår det, gi et supplement til det vi allerede klarer å tilby av pasientomsorg i dag.

Teknologi er og forblir en vektig del av sykepleieryrket. Nettopp derfor er det viktig at vi fortsatt skal lære om menneske- til menneskerelasjon, derunder pasientsentrert sykepleie, som en hjørnestein i yrkesutøvelsen.

Etikk, kvalitetssikting, administrasjon og ledelse er alle temaer som påvirkes av teknologi. For å yte profesjonell sykepleie må teknisk kompetanse, sykepleieferdigheter og omsorgskompetanse være integrert i sykepleieutøvelsen og utdanningen.

Trenger bedre undervisning om helseteknologi

Budskapet i denne teksten er klar. Sykepleierutdanningen trenger bedre kvalitet på undervisningen om helseteknologi, og vi mener utvilsomt at kombinerte stillinger er veien å gå.

Vi kan ikke velge bort helseteknologi, så her må vi ta hånden på rattet i utviklingen som påvirker vår profesjon og hele helsetjenesten. Uten det er det stor fare for at nyutdannede sykepleiere kjører ut allerede i første sving.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse