fbpx Teknologien må ikke komme i veien for pleien, advarer professor i sykepleie fra Singapore Hopp til hovedinnhold

– Fjernoppfølging er helt sentralt for å lykkes

He Hong-Gu Linda

Den asiatiske bystaten Singapore havner gjerne høyt i kåringer innen innovasjon og teknologi, men hvordan står det til med sykepleien og omsorgen oppe i alt det høyteknologiske?

Professor i sykepleie ved National University of Singapore, He Hong-Gu Linda, besøkte Norge under Intelligent Health-konferansen ved Oslomet tidligere i år.

– Vi må la teknologi ta over noen oppgaver, men den må ikke komme i veien for pleien, sa hun da hun ble intervjuet av Sykepleien.

– I Singapore har vi kommet langt med avansert teknologi innen somatisk behandling, mens psykisk og sosial helse er ikke fullt så godt ivaretatt. Og vel så viktig som å behandle og pleie syke, er det å forebygge.

Intuitiv teknologi

– Hva slags teknologi mener du har størst potensial i overskuelig fremtid?

– Fjernoppfølging er helt sentralt for å lykkes. Singapore er et mye mer kompakt land enn Norge, men forflytning av personell og pasienter er likevel en belastning og tidkrevende.

Professoren mener noe av det viktigste blir å gjøre teknologien intuitiv å bruke, samt å involvere familien. Dette gjelder særlig for eldre brukere.

– Vi trenger også kunnskap om pasientenes behov og preferanser. Rett og slett få en mer pasientorienterte tjenester.

Teknologien må være med. Det er ingen måte å slippe unna om vi skal lykkes.
He Hong-Gu Linda

Sykepleiermangel er en utfordring også i Singapore.

– En del drar utenlands, og vi trenger flere sykepleiere. Vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, blant annet fra Filippinene og Kina, men det er ikke bærekraftig. Teknologien må overta noen oppgaver. KI og roboter kommer, og det vil definitivt monne. Vi bruker chatbot en del i tjenestene allerede, og dette er noe jeg tror vil utvikle seg svært raskt.

Hun kaller seg optimist, også når det gjelder robotteknologi.

– Roboter vil ikke kunne erstatte menneskelig arbeidskraft, men de vil kunne fylle hull, sier hun.

Store investeringer

– Får singaporske sykepleiere nok tid til å oppdatere seg på alle nye løsninger som tas i bruk?

– Jeg mener vi er veldig tilpasningsdyktige. Under pandemien så vi hvordan videokonferanser umiddelbart ble tatt i bruk, og sykehusene har vært flinke til å gi ansatte den kompetansen de til enhver tid trenger.

– Hva er de viktigste utviklingstrekk du for tiden ser innen helsetjenestene?

 – Pleie i hjemmet øker kraftig. Det er kortere liggetid på sykehusene, og myndighetene investerer mye penger i hjemmetjenester og samarbeider med private selskaper.

– Teknologien må være med. Det er ingen måte å slippe unna om vi skal lykkes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse