fbpx – I dag går det svært mye tid til å få tak i folk Hopp til hovedinnhold
Forsker og sykepleier Kari Ingstad har tro på KI i turnusplanlegging:

– I dag går det svært mye tid til å få tak i folk

– Kunstig intelligens for å lage bemanningsplaner i helsevesenet er fremtiden. Det tror jeg.

Det sier Kari Ingstad, sykepleier og professor i sosiologi. Hun har forsket mye på turnusplanlegging, organisering og heltidskultur i helsevesenet.

Ingstad er prodekan for forskning ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Hun har vært konsultert i uttestingen av Synplans bemanningsverktøy, som baserer seg på maskinlæring og kunstig intelligens, og som blant annet kan predikerer fremtidig sykefravær.

Ingstad sier hun gjerne skulle gjort følgeforskning på bruken av verktøyet.

– En stipendiat som forsker på kunstig intelligens og turnusplanlegging, hadde vært veldig bra, mener hun.

Tror KI kan hjelpe lederne

Ingstad har stor tro på det å bruke kunstig intelligens (KI) for å avhjelpe ledere i arbeidet med turnusplanlegging er veien å gå:

– I dag går det med svært mye tid både til å sette opp turnusplaner og til å få tak i folk for å dekke opp vakter i helsevesenet.

– Fordelen med kunstig intelligens er at den kan ta inn, bearbeide og systematisere enorme mengder informasjon, mye mer enn hva en leder kan klare, sier hun.

– Det er viktig å ta med heltid og medvirkning fra ansatte når kunstig intelligens tas i bruk ved turnusplanlegging, og det er også viktige perspektiv å ha med i forskning på dette området, sier hun.

KI-gründer: – Positiv til følgeforskning

Hai Nguyen er gründer bak selskapet Synplan og har bakgrunn som forsker ved AI-laben (AI står for artificial intelligence, på norsk forkortet KI, altså kunstig intelligens) ved NTNU (Norges teknisk-vitenskapelige universitet) i Trondheim.

Verktøyet ble utviklet i samarbeid med Trondheim kommune, som var nysgjerrige på om kunstig intelligens kunne brukes for å predikere fravær.

– Ønsket var å ta bedre vare på de ansatte, sier Nguyen.

– Vår turnusgenerator og fraværsprediksjon er kun et nyttig verktøy dersom det faktisk fører til en vesentlig forbedring i helsetjenesten, påpeker han.

KI-gründeren sier at en primær gevinst er å frigjøre tid for avdelingsledere som bruker altfor mye av sin tid til å ringe etter folk for å erstatte korttidsfravær og utarbeide turnuser.

– Dersom denne frigjorte tiden kunne benyttes til å jobbe ute i avdelingen med for eksempel økt tilstedeværelse, så kunne vi kanskje se en sekundær effekt på redusert korttidsfravær. Dette finner vi ikke ut av om vi ikke gjør følgeforskning. Derfor er slik forskning svært viktig, sier han.

Ser en fremtid med heltid

Nguyen har forsket på kunstig intelligens i mer enn et tiår. Hvordan ser han for seg turnusplanlegging ti år frem i tid med den kunnskapen han har i dag?

– Fordi vi ikke trenger å bruke tid på det grunnleggende rundt turnus, som å sørge for at bemanningsplanen er oppfylt og at arbeidsmiljøloven og lokale avtaler er fulgt, så kan mer tid brukes på å legge til rette for de ansatte, sier han.

Hai Nguyen ser for seg en fremtid hvor flere ansatte går i hele stillinger fordi det gir lavere fravær, at det blir enklere å eksperimentere med ulike vaktordninger samt bedre planlegging ved forskyvning av arbeidsoppgaver.

– For å komme dit brukes det moderne verktøy – som for eksempel benytter kunstig intelligens, tror han.

Vår turnusgenerator og fraværsprediksjon er kun et nyttig verktøy dersom det faktisk fører til en vesentlig forbedring i helsetjenesten.
Hai Nguyen, KI-gründer

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse