fbpx Innhold og PDF Hopp til hovedinnhold

Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Etikk, metode og verktøy. Les PDF-utgave (19.78 MB)

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi
10Gjesteleder, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Vi har alle noe til felles. Det er vårt grunnleggende behov for å bli sett
14 Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme
20 Sykepleier- og farmasistudenter lærte mye av hverandre i praksisstudiet
26 Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre når de er i praksis?
32Derfor skrev jeg denne artikkelen: Stina Ekman 
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=32
34  Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger
40 Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen
46 Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
51 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Catrine Buck Jensen
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=51
52 Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis
56 Avdelingslederes betydning for sykepleierstudenters læringsmiljø i sykehjem
62 Sykepleierstudenter kan få medisinsk praksis på helsehus
68 Etikk, Terje Årsvoll Olsen: Tar vi vare på faglig og etisk kompetanse?
70 Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?
76 Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell
84 Møt forskeren: Ellen Benestad Moi: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen
88 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere
92 Sykepleiefaglig veiledning kan gi bedre helse og økt trivsel
96 Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk
99 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Alf Kristian Bjørkli
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=99
100 Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring
108 Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
116 Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere
122 SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
127 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=127
128 Hvilke oppgaver kan sykepleiere ha i primærhelseteam?
134 Slik har sykepleieforskningen utviklet seg
140 Møt forskeren: Kari Toverud Jensen: – I vår studie viser vi hva sykepleierne gjør
144 Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?
149 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/etikk_metode_og_verktoy.pdf#page=149
150 Etikk, Kristin Haugen og Håkon Johansen: Digital dømmekraft er et tema du bør diskutere med dine kolleger
152 Etikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?
154 Forfatterveiledning for fagartikler
157 Forfatterveiledning for forskningsartikler
 

Innhold og pdf Forrige artikkel Innhold og PDF Neste artikkel