fbpx Innhold og PDF Hopp til hovedinnhold

Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus. Les PDF-utgave (14.03 MB)

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi   
10 Gjesteleder, Espen Gade Rolland: Sykepleiere må stå sammen og mobilisere – pasienter og pårørende etterspør vår kompetanse
14 Helsesøstre har ikke rutinemessig spurt om foreldre utøver vold
20 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Holm Hansen
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=20
22 Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk
25 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Alf Kristian Bjørkli
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=25
26 Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring
34 Møt forskeren: Ragnhild Hellesø: – Journalen er et viktig arbeidsverktøy
38 Slik er sykepleie i verdens største flyktningleir
46 Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?
52 Smerteteam kan være god støtte for helsepersonell ved smertelindring til rusavhengige
58 Hva hindrer unge voksne i å møte til rusbehandling?
64 Møt forskeren: Anne Lene Årseth: Mener rusavhengige bør få delta mer i egen behandling
68 Slik kan sykepleiere motivere rusmisbrukere til et bedre liv
74 Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen
80 Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme
86 Etikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?
88 Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?
94 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Monica Skogly
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=94  
96 Kunnskap om vulva kan bidra til god seksuell helse
100 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Tale Wetteland Stoa
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/migrasjonshelse_psykisk_helse_og_rus.pdf#page=100
101 Forfatterveiledning for fagartikler
104 Forfatterveiledning for forskningsartikler

Innhold og PDF Forrige artikkel Innhold og PDF Neste artikkel