fbpx Innhold og PDF Hopp til hovedinnhold

Innhold og PDF

Her finner du innholdsliste med lenker til alle artiklene til #Rehabilitering, alderdom og død. Les PDF-utgave (14.79 MB)

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi
10 Gjesteleder, Tor Engevik: Kontinuitet i livets slutt kan være vel så viktig som aktivitet og forebygging
14 Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag
22 Møt forskeren: Silje Christin Wang Linnerud: Ble nysgjerrig på fatigue
26 Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive
32 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Telenius
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=32
34 Slik jobber vi på Helsestasjon for voksne i Bamble
39 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Grethe Oksholen
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=39
42 Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
47 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=47
48 Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
54 Møt forskeren: Ingrid Rolfsjord: Forundret over hva sykehjem dokumenterer
58 SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
63 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=63
64 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere
68 Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem
74 Pleielidelse i perioperative pasientforløp for eldre
88 Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme?
82 Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enn omsorg gitt av plikt?
93 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Katrine Staats
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/rehabilitering_alderdom_og_dod.pdf#page=93
94 Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet
98 Forfatterveiledning for fagartikler 
101 Forfatterveiledning for forskningsartikler

Innhold og PDF Forrige artikkel Innhold og PDF Neste artikkel