fbpx Sykepleien 1/2019 #Hva er egentlig sykepleie? Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 1/2019 #Hva er egentlig sykepleie?

2019; 107 (1)

Hva er egentlig sykepleie?

Les PDF-utgave (pdf, 9.96 MB)

Hva er egentlig sykepleie?

08        Leder, Barth Tholens: Sykepleie – et grensetilfelle?

12         Ingunn Elstad: Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død

Del 1: Hva gjør sykepleiere egentlig?

20         Reportasjer fra Kristiansand: – Jeg teller ikke minutter

26         6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Les også: Sykepleiernes fritekstsvar i Sykepleiens spørreundersøkelse

36         Reportasje fra Utsira: Sykepleieren som må gjøre alt

Del 2: Kan sykepleiere brukes til hva som helst?

Les reaksjonene på undersøkelsen fra ledere i organisasjoner, ­kommune og sykehus:

44        Eli Gunhild By, NSF: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleierne si nei til arbeidsoppgaver

46        Iren Luther, Fagforbundet: – Sykepleiere må kunne vaske et nattbord

48         Leder for allmennlegene, Petter Brelin: – Jeg må også tørke oppkast

49         HR-direktør Jan Inge Pettersen på Ahus: – Helsefagarbeidere må inn i sykehusene igjen

50        Seksjonsleder Gry Knutzen i kommunen: – Ja, jeg setter sykepleiere til å styre kjøkkenet

Del 3: Kan sykepleieteoretikerne svare på hva sykepleie er?

54        Tegnehanne oppsummerer sykepleierhverdagen

58         Marit Kirkevold: Trenger vi sykepleieteori?

62 Kjente sykepleieteoretikere og hva de står for

66        Per Nortvedt: Tilbake til Nightingale

70        Intervju med Kari Martinsen: – Pleien tar den tiden den tar

Del 4: Hva har sykepleiere felles?

78        Anestesisykepleieren: – Balanserer pust, puls og trykk

80      Helsesykepleieren: – Mitt viktigste verktøy er meg selv

82         Operasjonssykepleieren: – Jeg kommer tett på hver pasient

84         Jordmoren: Jordmor på toppen

86         Barneintensivsykepleieren: Har skjerpet det kliniske blikket

88        Psykiatrisk sykepleier: – Å være er min viktigste jobb

92        Fagartikkel, Åshild Fause: Hva er sykepleie i psykisk helse- og rustjenesten?

96         Sykepleie i bilder

Del 5: For meg handler sykepleie om ...

Sykepleie gjennom litterære skildringer:

108       Anlaug Selstø: Vera. Sjukepleiar

114      Kine Berglund: En hverdag på hospitalet

120      Cecilie Ann Molvik Markvoll: Samtaler på sengekanten

122       Kjetil Skotte: Sykepleie i mørket

124       Caroline Boda Waksvik: Fra Florence til Nancy

126      Liv Bjørnhaug Johansen: Uten

Del 6: Tidsnød, ansvarsforsømmelse og utydelig yrkesidentitet – hvorfor ble det sånn?

130       Intervju med Åshild Fause: – Det er tøffere i dag enn på 50-tallet

132      Intervju med Ole Jacob Thomassen: Mener sykepleierne oversvømmes av ansvar

134      Reportasje: Å jobbe i midten av sykehushierarkiet

142       Intervju med Nina Olsvold: Hierarkiet vi ikke snakker om

Del 7: Er sykepleie tydeligere definert i andre land?

Møt sykepleiere som har erfaring fra hva sykepleie er i andre land: Polen, Danmark, Palestina, Tyrkia og USA.

146      Luiza Stawowy, Polen: Kunne aldri kalle legen ved fornavn

147      Tone Lill Bek, Danmark: Hjelpepleieren hadde kontroll på mat og stell

148      Abdallah Abudayya, Palestina: Sykepleierne var oftest menn

149      Sezer Kisa, Tyrkia og USA: Mer utbredt med assistenter enn i Norge

Del 8: Kjernen i sykepleiefaget: en oppsummering

152      Hva burde sykepleie være? Tre sykepleierledere gir sine definisjoner

155       Temaredaktør Liv Bjørnhaug Johansen: Potetproblemet

Flere utgaver
Annonse
Annonse