• Læringsbarrierer i klinisk praksis

  ... eldreomsorg og hjemmesykepleie som en del av den totale behandling pasienten har behov for. - ha kunnskaper om og oppnå ... erfaringer med sykepleiens samarbeid med andre fagområder i forebyggende helsearbeid og i svangerskaps- og barselomsorg. I ... læring. Stephens har utviklet en teori om imagery som behandling for engstelse blant sykepleiestudenter (2). Imagery er en ...

  Fagutvikling
 • Sykepleie og kulturell trygghet

  ... «kultur» opp igjen. Da fokuseres det på helsefremmende og forebyggende arbeid overfor grupper som er forskjellige, sosialt og kulturelt. ... 1997. 9. Norges offentlige utredninger. Livshjelp. Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende. NOU 1999: 2. ...

  Fagutvikling
 • Det hjelper å prate

  ... som ligger bak opplevelsen», sier Øvreeide (5). Forebyggende tiltak Helsesøstere skal ikke være barnas terapeuter. En ... et opplevd traume, ofte via konfrontasjon, med påfølgende behandling (4,6). Vi skal derimot arbeide terapeutisk, det vil si at barnet ...

  Fagutvikling
 • Hjemmebesøkets betydning

  ... vil trenge flere helsesøstre. I forhold til reparasjon og behandling er imidlertid forebyggende innsats omtrent kostnadsfritt. Litteratur: 1. Drageset ...

  Fagutvikling
 • Rutineundersøkelse av småjenters underliv

  ... overgrep. Imidlertid vil andre tilstander som krever behandling kunne identifiseres. Dette gjelder både alvorlige og mer uskyldige ... Sosial- og helsedirektoratet. Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til ...

  Fagutvikling
 • Sorg, traumer og forandring

  ... Det kan bli aktuelt med lungetransplantasjon. Livslang behandling Det er cirka 250 pasienter med cystisk fibrose (CF) i Norge, ... konsekvensene av sin sykdom. Anbefalt behandling er forebyggende. Den er tidkrevende, daglig og livslang. CF kan medføre ...

  Fagutvikling