fbpx Ønsker du faglig utvikling? Søk jobb på lungeavdelingen! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ønsker du faglig utvikling? Søk jobb på lungeavdelingen!

Vi har ledig 2 stk 100% fast stilling og 2 stk 100% fast kombinasjonsstilling ved lungeavdelingen! Helse Stavanger HF bygger nytt sykehus på Ullandhaug og foretaket er i en spennende fase. Lungeavdelingen skal øke antall senger på Nye SUS og søker sykepleiere som ønsker å være med å bidra gjennom variert arbeid. 

Nysgjerrig? 

På lungeavdelingen ved Stavanger universitetssykehus treffer du pasienter med ulike lungesykdommer. Pasienter med lungesykdommer som er alt i fra akutt kritisk syke, til pasienter som er i en palliativ fase. I avdelingen er vi opptatt av simulering, og driver med ukentlig simulering. Her er de ulike yrkesgruppene i avdelingen med og det er ett stort engasjement rundt simulering, både i avdelingen og på sykehuset. 

Vi søker deg som er lærevillig, engasjert og på jakt etter utfordringer, og ønsker å være med oss til toppetasjen på Nye SUS. Medisinsk lunge støtter videreutdanning innen lungesykepleie, kreftsykepleie og palliativ sykepleie. 

Kombinasjons-stillingene er 75% på lungeavdelingen og 25% fellesvakt. Fellesvakter jobber man på avdelingene lunge, gastro-medisin og geriatri. En vet hvilken vakttype en skal jobbe, men ikke hvilken av de tre avdelingene vakten skal jobbes på. Dette blir avklart ved vaktstart. Man får opplæring i forkant. 

Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. 

Vi tilbyr bostøtte til tilflyttere i ett år inntil 5000kr i måneden, dette med bindingstid på ett og ett halvt år. 

Oppstart etter avtale. Det er åpent for dialog angående stillingsprosent. Ved flere søkere/intern ansettelse kan det åpnes for andre stillingsprosenten.

Intervju gjennomføres i uke 21.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientoppfølging 
 • Arbeid på sengepost
 • undervisning/veiledning, turnusarbeid og tverrfaglig samarbeid 
 • Mottak og oppfølging av pasienter 
 • Veiledning av studenter og etter hvert kollegaer 
 • Ansvarsvakter i avdeling etter opplæring 

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Evnen til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver 
 • Har respekt for den enkelte pasient 
 • Ansvarsbevisst og engasjert 
 • Bidra til et raust og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team og mestre høyt arbeidstempo 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst 
 • Bostøtte 
 • Trivelig arbeidsmiljø 
 • Simulering 
 • Intern undervisning i aktuelle temaer 
 • Årlig HLR-simulering på Safer 
 • Kompetanseutvikling i form av klinisk fagstige 
 • Kollegastøtte 
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring 
 • Hjem-jobb-hjem
 • Gode pensjonsordninger 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Kontaktinformasjon

Charlotte Maurstad Atkins
Avdelingssykepleier
Telefon: 51518523

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse