fbpx Marita S. Fønhus Hopp til hovedinnhold

Marita S. Fønhus

SeniorforskerNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) Send e-post

Innlegg av Marita S. Fønhus som seniorforsker i NK LMH:

Illustrasjonen viser glade mennesker som trener i friluft
Hva er effekten av frisklivstiltak?

Organiserte oppfølgingstiltak ser ut til å ha en direkte positiv innvirkning på fysisk og sosial fungering, mestringstro og livskvalitet. 

Innlegg av Marita S. Fønhus som seniorforsker i Cochrane Norge og NK LMH:

Illustrasjonen viser stabler med mynter. Innimellom er det sirkler med bilder av et barn som spiser, ei jente som skriver i en bok, og en gutt som ler sammen med sin far.
Økonomisk støtte kan gi bedre helse

Økonomisk støtte kan trolig redusere risikoen for sykdom og øke sannsynligheten for at barn går på skolen i lav- og middelsinntektsland.

Innlegg av Marita S. Fønhus som seniorforsker i Folkehelseinstituttet:

Illustrasjonen viser en lege som sier følgende til en sykepleier, som triller en dame i rullestol: "Får ikke tid til å ta hele visitten. Kan ikke du bare ta resten av runden"?
Hvordan oppleves oppgaveglidning?

Pasienter, leger og sykepleiere ser ut til å akseptere at sykepleiere gjør oppgaver som vanligvis gjøres av leger, for å kunne tilby viktige helsetjenester.

Årlig helsesjekk
Er generelle helsesjekker bortkastet?

Det er lite sannsynlig at generelle helsesjekker forlenger livet. Forekomsten av hjerte- og karsykdommer vil trolig heller ikke påvirkes i betydelig grad. 

Innlegg av Marita S. Fønhus som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:

Kvinne med kols møter en liten jente i en trapp
Mestringstiltak for personer med kols

Personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får trolig noe bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre hverdagen med langvarige helseutfordringer. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. 

Innlegg av Marita S. Fønhus som forsker ved Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet:

Annonse
Annonse