fbpx Paracetamol mot artrose har liten effekt Hopp til hovedinnhold

Paracetamol mot artrose har liten effekt

Illustrasjonen viser en dame som sier til en annen dame i rullestol: "Ta en paracet, så skal du se alt blir bra igjen."

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv virkning på smerte og funksjon.

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet som følger: «Hva er effekten av paracetamol hos personer som har kne- eller hofteartrose sammenliknet med placebo?» Placebo er såkalt narremedisin uten aktive virkestoffer.

Resultatene viser at paracetamol

  • gir en liten reduksjon i smerte sammenliknet med placebo
  • gir en liten bedring i funksjon sammenliknet med placebo
  • trolig fører til liten eller ingen endring i antall personer som får bivirkninger
  • trolig fører til at flere får unormale leververdier sammenliknet med placebo

Vi vet ikke om paracetamol påvirker livskvaliteten fordi det ikke finnes forskning om dette.

Tabell 1. Effekten av paracetamol versus placebo på smerte og funksjon hos personer med kne- eller hofteartrose
Tabell 2. Effekten av paracetamol versus placebo på bivirkninger hos personer med kne- eller hofteartrose

Bakgrunn

Helsenorge.no beskriver artrose som en samlebetegnelse på en leddsykdom der brusken eller beinet i leddet gradvis slites ned. Det kan gi smerter, ubehag og nedsatt funksjon i leddet. Artrose kan ikke kureres, men det finnes tiltak og behandlinger som kan redusere smertene og bedre funksjonsnivået. Det finnes samvalgsverktøy for pasienter med kneartrose

Der beskrives ulike behandlingsmuligheter for pasienter med kneartrose. Fysisk aktivitet, som egenbehandling og fysioterapi, styrker muskulaturen rundt leddet og kan bedre funksjonen og bremse utviklingen av artrosesymptomene. Medikamentell behandling (paracetamol eller NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende medikamenter)) kan redusere smertene, slik at det blir lettere å være i aktivitet, men den stopper ikke utviklingen av artrosen.

Medikamentell behandling kan redusere smertene, men stopper ikke utviklingen av artrosen.

Osteotomi er en kneoperasjon som korrigerer beinet over eller under kneet, slik at den slitte delen av leddet får avlastning. Den bremser utviklingen av artrosen. Kirurgi med uniprotese erstatter slitte leddflater i deler av kneleddet med en protese – et kunstig ledd. Kirurgi med helprotese erstatter slitte leddflater i hele kneet med en protese. Anbefalingen om paracetamol som førstevalg har vært omstridt på grunn av uklart kunnskapsgrunnlag.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2017 og fant ti randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 3541 personer. De hadde artrose i kne eller hofte og var hovedsakelig mellom 40 og 90 år med en gjennomsnittsalder fra 55 til 70 år. Oppfølgingstiden varierte fra én uke til 24 uker.

Paracetamol ble gitt som tabletter, og dosen varierte fra omtrent to til fire gram per dag. Tre av de ti studiene oppga hvor studiene ble utført, og det var i USA. Forfatterne fant referanser til fem pågående studier som kan være relevante. Studiene var i all hovedsak godt utført, men det var enkelte uklarheter i rapporteringen av hvordan randomiseringen ble utført.

Tilliten var høy for mange av utfallene. I noen av analysene var det store forskjeller i resultatene (heterogenitet) uten at forfatterne kunne forklare hvorfor, og der ble tilliten trukket ned. Forfatterne utførte undergruppeanalyser og fant ingen forskjell i effekten ut fra dosens størrelse.

Fakta
Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Fakta
Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Referanse

Leopoldino AO, Machado GC, Ferreira PH, Pinheiro MB, Day R, McLachlan AJ, et al. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 2. Art. No.: CD013273. DOI: 10.1002/14651858.CD013273.

Les hele artikkelen i Cochrane Library:  Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse