fbpx Hvordan få flere kvinner til å ta celleprøve? Hopp til hovedinnhold

Hvordan få flere kvinner til å ta celleprøve?

Illustrasjonen viser en kvinne som har fått et kort der det står "Velkommen til celleprøvetaking".

Kvinner som får invitasjon til celleprøvetaking, har trolig større sannsynlighet for å ta celleprøve av livmorhalsen enn de som ikke får en slik invitasjon.

Effekten ser ut til å være størst når en timeavtale ligger ved invitasjonen.

Andre typer tiltak som muligens kan få flere kvinner til å ta celleprøve (livmorhalsprøve), er opplæring og undervisning, men her er funnene mer usikre enn for funnene om invitasjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet som følger: «Hvilke tiltak kan få flere kvinner til å ta celleprøver?»

Resultatene viser at

  • invitasjoner trolig øker antallet kvinner som tar celleprøver, sammenliknet med vanlig oppfølging eller ingen invitasjoner.
  • personlige invitasjoner muligens øker antallet kvinner som tar celleprøver, sammenliknet med standard invitasjonsbrev.
  • invitasjoner med timeavtale trolig øker antallet kvinner som tar celleprøver, sammenliknet med invitasjoner uten timeavtale.
Resultattabell

Bakgrunn

Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at livmorhalskreft er den fjerde vanligste kreftformen hos kvinner. Gjennom sine nye anbefalinger for screening og behandling av livmorhalskreft har de som målsetting at over 70 prosent tar livmorhalsprøve jevnlig. Årsaken til at de anbefaler jevnlige livmorhalsprøver, er å avdekke kreft tidlig og sikre at den behandles så tidlig som mulig.

Tall fra Kreftregisteret viser at i Norge får over 300 norske kvinner livmorhalskreft årlig, og mellom 70 og 90 kvinner dør av dette. I Norge får kvinner mellom 25 og 69 år påminnelse fra Livmorhalsprogrammet når det er på tide å bestille celleprøve. Under pandemien har imidlertid deltakelsen falt til under 70 prosent i Norge.

Pandemien kan ha ført til at så mange som 55 000 kvinner ikke tok livmorhalsprøve.

Pandemien kan ha ført til at så mange som 55 000 kvinner ikke tok livmorhalsprøve. Oppdaterte tall viser at over 400 000 kvinner i Norge ikke har fulgt anbefalingene om å sjekke seg jevnlig, og 200 000 har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer (Kreftregisteret).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i juni 2020 og fant 70 randomiserte kontrollerte studier. De lagde metaanalyser fra 69 studier med til sammen 257 899 kvinner. Metaanalysene, som omhandlet effekten av invitasjon, som er omtalt ovenfor, er basert på 24 studier og 141 391 kvinner.

PICO-tabell
Fakta
Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte. (Les mer: Cochrane)

Fakta
Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Kilde

Staley H, Shiraz A, Shreeve N, Bryant A, Martin-Hirsch PPL, Gajjar K. Interventions targeted at women to encourage the uptake of cervical screening. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021;(9):art.nr.:CD002834. DOI: 10.1002/14651858.CD002834.pub3

Les hele Cochrane-oversikten her: Interventions targeted at women to encourage the uptake of cervical screening 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse