fbpx Økonomisk støtte kan gi bedre helse Hopp til hovedinnhold

Økonomisk støtte kan gi bedre helse

Illustrasjonen viser stabler med mynter. Innimellom er det sirkler med bilder av et barn som spiser, ei jente som skriver i en bok, og en gutt som ler sammen med sin far.

Økonomisk støtte kan trolig redusere risikoen for sykdom og øke sannsynligheten for at barn går på skolen i lav- og middelsinntektsland.

Slik type støtte øker muligens også mattilgangen og reduserer ekstrem fattigdom. Det viser en oppdatert Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: «Hva er effekten av økonomisk støtte (uten betingelser) til personer som lever i fattigdom, sammenliknet med ikke å få slik type økonomisk støtte?»

Resultatene viser at økonomisk støtte

  • trolig fører til at færre bli syke
  • trolig fører til at flere går på skole
  • muligens gir liten eller ingen forskjell i bruk av helsetjenester
  • muligens fører til at flere får sikker tilgang på mat
  • muligens fører til at færre lever i ekstrem fattigdom
Resultattabell

Bakgrunn

FN-sambandet har påpekt at koronapandemien førte til at andelen fattige i verden økte for første gang siden 1998. Flere har blitt fattigere, og i Norge har også flere fått dårligere råd. Andelen barn som lever i fattigdom, har også økt i Norge. Barnefattigdom kan føre til utfordringer på skolen, i bomiljøet samt med helsen og kan gi utenforskap.

I noen lav- og mellominntektsland mottar fattige og sårbare mennesker, som for eksempel eldre eller foreldreløse barn, økonomisk støtte av myndigheter eller organisasjoner uten noen spesielle betingelser knyttet til denne støtten (unconditional cash transfers).

I andre typer programmer kan fattige og sårbare mennesker kun motta penger under spesielle betingelser, som for eksempel å bruke helsetjenester eller sende barna på skolen (conditional cash transfers).

Økonomisk støtte uten betingelser er ment å være et sosialt beskyttelsestiltak. I denne oppdaterte Cochrane-oversikten ønsket de å finne ut om økonomisk støtte (uten betingelser) kunne bedre folks helse og deres tilgang på helsetjenester sammenliknet med ikke å motta slik støtte.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i september 2021, og fant 20 klyngerandomiserte kontrollerte studier, seks kontrollerte før- og etter studier og tre kontrollerte kohortstudier. Det var til sammen 1 140 385 personer som deltok, der 45 538 var barn.

PICO-skjema

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte (les mer på Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Kilde

Pega F, PabayoR, BennyC, LeeE-Y, LhachimiSK, LiuSY. Unconditional cash transfers for reducing poverty and vulnerabilities: effect on use of health services and health outcomes in low- and middle-income countries. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2022;(3):art.nr. CD011135. DOI: 10.1002/14651858.CD011135.pub3

Les hele Cochrane-oversikten her: Unconditional cash transfers for reducing poverty and vulnerabilities: effect on use of health services and health outcomes in low‐ and middle‐income countries

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse