fbpx Det er på tide å diskutere lønn til sykepleiere som er under utdanning Hopp til hovedinnhold

Det er på tide å diskutere lønn til sykepleiere som er under utdanning

Bildet viser et portrett av innleggsforfatter Siv Lena Birkheim

Flere tiltak vurderes for å øke rekrutteringen til sykepleieryrket. Å senke kravene er ett av dem, men vil det gi den effekten vi sårt trenger? Kanskje det er dags å diskutere lønn under utdanning av sykepleiere? 

Synkende søkertall i samfunnskritiske yrker er en realitet. I helsesektoren står vi foran et større volum av pasienter og færre som søker og gjennomfører sykepleierutdanningen. Vilkår og lønn for sykepleiere i førstelinjetjenesten bidrar muligens til at profesjonen sykepleier ikke er like attraktiv som før. Og selv om dette gjelder andre yrkesgrupper innen helsesektoren, velger jeg å eksemplifisere problemet med sykepleierrekrutteringen som jeg har best kjennskap til.

Vi kan ikke vente lenger

For taket lekker, grunnmuren sprekker og det brenner på dass akkurat nå. Årsakene er mange, og vi kan ikke vente lengre. Det går nemlig ikke over av seg selv. Senkede karakterkrav er jeg skeptisk til som en snuoperasjon.

Kompleksiteten av sykdommer og uhelse har nok aldri vært større. Vi trenger mer kompetanse enn noen gang. Derfor er den lave rekrutteringen av sykepleiere svært bekymringsverdig, og det krever flere handlinger som kan sørge for bærekraftig bemanning og kompetanse i et helsevesen vi ofte, som nordmenn, omtaler som i verdensklasse. 

Jeg elsker å undervise og veilede sykepleierstudenter. Jeg oppsøker praksis for å få med meg siste nytt og bruker god tid på forberedelser. Pedagogikken varierer, og jeg gir det jeg har i møte med nysgjerrige, engasjerte og kunnskapstørste studenter. I så måte blir jeg nokså trist og til tider demotivert når kun 4 av potensielt 100 studenter møter opp i forelesningssalen. 

Den nye normalen

Selvransakelsen melder seg fort og forteller at det må være noe galt med det jeg leverer. Men etter enkel observasjon kan en konkludere med at dette er den nye normalen. Uansett hvem av mine kolleger jeg snakker med, er manglende oppmøte en økende trend. Studentene har ansvar for egen læring, og det er valgfritt å møte til undervisning. 

Vi som undervisere, har garantert mye å gå på når det kommer til variasjon og utvikling av den pedagogiske delen. Kanskje skal mye mer av undervisning gjøres via nett? Men sykepleie er først og fremst et praktisk yrke hvor det å kommunisere, bruke det kliniske blikket og etablere gode relasjoner er avgjørende for behandling og pasientsikkerhet. 

Det er god grunn til å påstå at store deler av utdanning av sykepleie best utføres med tilstedeværelse og personlig oppmøte.

Undervisningen rammes

Mange av studentene sier de verken har tid eller råd til å komme på undervisning. Flere sier også at de helst vil sitte hjemme å jobbe. Mange sier de lærer best på egen hånd og synes det er mest behagelig. Man kan kanskje knytte noe av det opp mot erfaringer gjort under pandemien?

Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å overleve på kun stipend/lån. Prisnivået i samfunnet er ikke tilpasset studentenes lommebøker hvor bare boforhold og transport utgjør en stor andel av utgiftene. Store deler av sykepleierstudiet er praksis hvor utgifter til buss og bosted flere steder må dekkes av den enkelte. Mange må skaffe seg en inntekt ved siden av studiene, og man går fra å være en heltidsstudent til å være mer eller mindre en deltidsstudent, men ikke satt i system.

Sykepleie er ikke førstevalget

Et lite hjertesukk er sosiale medier. Det at man kan tjene store summer, til og med bli rik, ved å dele lifehacks og sitt indre liv på sosiale medier bidrar nok ikke akkurat til at profesjonen sykepleier er et soleklart førstevalg lenger? 

I mediene er høyt stressnivå, lav lønn og manglende bruk av heltid det som rammer inn sykepleieren. Sosiale medier har kommet for å bli – på godt og vondt. Da vil jeg heller se ivrige studenter dele smarte studieteknikker og gode prosedyretips enn hvordan jeg best kan skylle en brokkoli.

Videre skulle jeg gjerne byttet ut selvbruningsmetoder og tannbleking med at studenter og sykepleiere viser frem hverdagen sin i sponsede uniformer, godt fottøy og moderne teknologi, hvis jeg må velge. 

Vi trenger motiverte og kompetente sykepleiere

Å være sykepleier er stort på så mange positive måter. Man kan gjøre en forskjell, hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner og fordype seg i spesialområder. Det er varierte arbeidsdager, en rekke utfordringer og et unikt samhold. Vi jobber med mennesker og ingen dager eller mennesker er like. 

Mange strekker seg langt i jobben sin. Det er derfor på høy tid at sykepleiere verdsettes, for vi som samfunn trenger motiverte og kompetente sykepleiere i tiden som kommer.

En mulig løsning er lønn under utdanning til alle som studerer sykepleie. Med slike vilkår kan kravene til oppmøte innskjerpes, og krav til resultater i studieperioden justeres. Det kan stilles krav til at studentene må følge undervisning, og vi får gjennom dette kvalitetssikret at alle som går gjennom sykepleierstudiet har opparbeidet seg en strengt nødvendig basiskompetanse. Slik utdannes for eksempel studenter på krigsskolene i Forsvaret, og man blir ikke offiser etter treårs fjernundervisning uten oppfølging. 

Ved å styrke sykepleierutdanningen får vi som underviser, større oppmøte i undervisningen og må løfte nivået deretter. Slike tiltak kan motivere både oss som underviser og studenter. Det koster penger, men har vi råd til å la være?

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Liv Nina Mosveen

Tidligere sykepleiestudent
3 weeks 6 days siden

Veldig mange gode og kloke innspill som jeg tror hadde gjort en forskjell. Det blir krevd 100% fokus på studiet, samtidig blir de aller fleste nødt til å jobbe masse ved siden av ettersom mange har sine låneforpliktelser m.m. Lånekassen dekker kun en brøkdel av hva det koster å overleve. Ettersom man er registrert som heldagsstudent er ikke dette NAV sitt bord heller så lenge du er student. Kan ikke NAV og Lånekassen snakke litt sammen her? Jeg ble fratatt hele mitt livsgrunnlag i 8 mnd fordi jeg forsøkte å fullføre et studiet mens jeg gikk på AAP.
I tillegg nevner du undervisning og dårlig oppmøte. Jeg har stor tro på dyktige forelesere, men har også sett mange som ikke klarer å gjøre stoffet interessant. De leser fra en PowerPoint, noe alle kunne klart. Problemet er at de fleste forelesere ikke har noen form for pedagogisk utdannelse og de klare ikke å skape engasjement. Hvorfor er det ikke mer pedagogikk i sykepleieutdannelsen? For å skape glede ved læring bør det alltid knyttes opp mot praksis og hva studentene møter der. Som skribenten skriver selv er dette et praktisk yrke med en klar målsetting; å gi profffesjonell helsehjelp. Forberedende praksis burde det vært mye mer av og "pre-klinikken" burde aldri stå tom. De forventningene/kravene man møter i praksis kan være så utmattende at det går på helsa løs. Sykepleierstudenter burde definitivt ha praksislønn, i hvert fall fra 2.året! 😇🙏❤️

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse