fbpx Studiebarometeret 2023: – Det ser fortsatt ikke lyst ut for sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold
Studiebarometeret 2023:

Sykepleierstudentene en smule mer fornøyd. Studentleder: – Det ser fortsatt ikke lyst ut for sykepleierutdanningen

Bildet viser en kvinnelig sykepleierstudent som assisterer en eldre mannlig pasient som ligger i senga, med å bruke et nettbrett

Sykepleierstudentene er mindre tilfredse enn gjennomsnittet. – Det er tydelig at sykepleierstudentene ikke er fornøyd.

Det årlige Studiebarometeret fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) viser at hakket flere nå svarer positivt på påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på».

På en skala fra 1 (ikke enig) til 5 (helt enig) er gjennomsnittssvaret 4 blant de 28 658 studentene som svarte i løpet av høsten 2023. I 2022-undersøkelsen var gjennomsnittet rekordlave 3,8.

Hva med sykepleierstudentene spesifikt?

Den generelle tilfredsheten blant disse studentene er på 3,8, altså noe lavere enn gjennomsnittet for alle studentene.

En anelse mer fornøyd

For sykepleierstudentene viser barometeret en svakt positiv endring fra 2022-undersøkelsen, der den generelle tilfredshetsscoren var 3,6. Da var også sykepleierstudentene de minst fornøyde studentene. Det samme var tilfellet året før.

– Selv om det er mye å være glad for, spesielt siden vi ser en oppgang fra pandemiårene, ser det fortsatt ikke lys ut for sykepleierutdanningen, sier Daniel Tørresvoll Stabu, studentleder i Norsk Sykepleierforbund, til Sykepleien.

Bildet viser studentleder Daniel Tørresvoll Stabu i NSF

Barometeret viser at sykepleierstudentene er blant de minst fornøyde studentene. Kun lektorstudentene (3,5) og grunnskolelærerstudentene (3,4) er mindre fornøyd, viser 2023-undersøkelsen.

Minst fornøyd med tilbakemeldinger og veiledning

Sykepleierstudentene har gitt en skår innenfor sju underkategorier i den nyeste undersøkelsen. Den laveste skåren er knyttet til «tilbakemelding og veiledning».

Praksis: 3,8
Eksamen: 3,8
Eget engasjement: 3,7
Faglig og sosialt læringsmiljø: 3,5
Undervisning: 3,4
Organisering: 3,4
Tilbakemelding og veiledning: 3,1

– Det er tydelig at sykepleierstudentene ikke er fornøyd, spesielt når det kommer til tilbakemeldinger, faglig veiledning og muligheten for diskusjoner med de faglig ansatte. Dette er grunnleggende aspekter av utdanningen, både i praksis og på campus, og det er åpenbart at vi må gjøre noe med det, sier studentleder Daniel Tørresvoll Stabu.

Vil ha veiledningsløft og flere lærere

Han ønsker å sikre at veiledere i praksis får tid og ressurser til å utvikle sin veiledningskompetanse, og at de får tilstrekkelig med tid til veiledning.

– Med tanke på at halvparten av sykepleierutdanningene består av praksis, er det essensielt at vi får dette på plass. Det er også på tide at helsetjenesten tar et større ansvar for utdanningen og prioriterer veiledning av studenter, sier Tørresvoll Stabu.

Han peker på at sykepleierstudenter på høyskoler er generelt mer fornøyd enn studenter ved universitetene. Det kan henge sammen med forskjeller i lærertetthet, tror studentlederen.

– Dette er en klar beskjed om at vi må styrke lærertettheten, som vil føre til bedre oppfølgingen av den enkelte student, sier Tørresvoll Stabu.

Tar til orde for tilleggsstipend

Noe annet som bekymrer ham, er tidspresset studentene opplever, spesielt under praksisperiodene.

– Mange må jobbe ved siden av studiene, og dette kan gå utover kvaliteten på utdanningen. Derfor mener vi det bør være mulig å søke om et tilleggsstipend for å kompensere for tapt arbeidsinntekt i disse periodene, sier Daniel Tørresvoll Stabu.

Mindre opptatt av lønn?

Nokut skriver at studenter innenfor noen utdanningstyper fremhever viktigheten av karrieremuligheter uten å være spesielt opptatt av lønn.

«Her finner vi mange av utdanningene som kvalifiserer til arbeid i omsorgsyrker som sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid. Det skal legges til at studentene i disse utdanningstypene ikke er blant dem som er minst opptatt av lønn heller», skriver Nokut.

1911 sykepleierstudenter har svart på undersøkelsen, noe som utgjør 7 prosent av alle respondentene.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anonym

Sykepleier
3 måneder siden

Etter at vi fikk studenter i tospannsmodellen syntes jeg som veileder at jeg fikk får gitt like god veiledning og tilbakemeldinger

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse