fbpx Bent Høie: – Vi må tørre å diskutere en ny utdanning av allmennsykepleiere på sykehus Hopp til hovedinnhold

Bent Høie: – Vi må tørre å diskutere en ny utdanning av allmennsykepleiere på sykehus

Bent Høie (H), helseminister

– Også sykepleiere på sykehus møter sykere pasienter, som er innlagt kortere tid, sier helseministeren. Derfor vil han utrede en spesialistmaster for dem.

I saken – Allmennsykepleiere passer ikke på sykehus er Ann-Chatrin Leonardsen kritisk til Høies utspill om å utrede behovet for en ny masterutdanning i sykehusene.

Leonardsen representerer anestesisykepleiernes faggruppe.

Saken førte til mange kommentarer på Facebook som avslørte forvirring blant leserne om hva Høie vil med nye spesialister på sykehus – når det finnes så mange spesialsykepleiere allerede.

– Jeg vil be Helsedirektoratet utrede om det er behov for å ha en tvilling av AKS i sykehusene, sa helseminister Bent Høie (H) i forkant av Sykepleierforbundets landsmøte.

AKS er spesialistmasteren i avansert klinisk allmennsykepleie, beregnet for kommunene. Les om den her.

– En søster eller bror

– Ann-Chatrin Leonardsen mener det fins en tvilling i sykehusene allerede, nemlig spesialsykepleierne?

– Det er ikke en enegget tvilling vi ønsker. Kanskje heller en søster. Eller bror, sier Bent Høie.

– Men på samme måte som i kommunene, møter også sykepleiere på sykehus sykere pasienter, som er innlagt kortere tid. Det er mer krevende medisinsk. Spørsmålet er om det er behov for en tilsvarende utdanning med spesialistgodkjenning i sykehusene også. Det er ikke konkludert ennå, men det er behov for å utrede det, sier han.

Høie legger til:

– Jeg er glad for at de to lederne i Sykepleierforbundet støtter en slik utredning.

Eli Gunhild By og Lill Sverresdatter, henholdsvis avgått og ny leder, uttrykte støtten i et felles innlegg.

Vil ha allmennsykepleiere

– Det er snakk om allmennsykepleie også på sykehuset?

– Ja, som gjør sykepleiere til spesialister i å vurdere pasienter med alvorlige og sammensatte sykdommer.

– Sykehusene er stadig mer spesialisert. Passer det da med en ny utdanning i allmennsykepleie?

– Bakgrunnen er økningen av pasienter på medisinske sengeposter som er sykere enn før. Og som er kortere inne. Det er ikke en diagnosespesifikk utdanning.

Vil rekruttere

– Anestesisykepleierne har ønsket å bli spesialister i over 20 år? Kan ikke de få bli det?

– Jeg forstår deres ønsker. Poenget med de nye masterutdanningene er et ønske om å tilføre riktig kompetanse, og som kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde sykepleiere, som det er mangel på. Derfor ønsker vi utdanning på dette området. Om behovet er der i sykehusene, vil vi får svar på i utredningen, sier Høie.

– Vi må tørre å ta en diskusjon om en ny utdanning av allmennsykepleiere. Det skal ikke gå på bekostning av behovet for abiok-utdanningene.

Altså spesialsykepleierutdanning innen anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft.

Starter trolig med kommunemaster i 2021

Legeforeningen har vært kritisk til den nye spesialistmasteren i kommunene:  Legepresidenten: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere

– Kan hende du erter på deg legene en gang til?

– Hehe, det kan tenkes. Man vet aldri, sier Høie.

– Men den avanserte spesialistutdanningen i kommunene er banket?

– Masterutdanningen for kommunene er banket, ja. Vi jobber nå med å gjennomføre det.

– Når vil utdanningen starte opp?

– Den kan tidligst starte høsten 2020, men trolig ikke før høsten 2021, opplyser helseministeren.

Stiller strenge krav til utdanningen

– Mange syns det er viktig å desentralisere utdanningen, for å sikre sykepleiere i kommunene i distriktene?

– Jeg er enig, vi ønsker mer desentralisert utdanning.

– Mener du generelt eller den vi snakker om nå?

– Generelt. Utdanningsinstitusjonene må forholde seg til studieprogrammet som skal gi grunnlag for spesialistgodkjenning. Det stilles strenge krav for å kunne bli spesialist. Vi gjør det på en annen måte enn vanlig, sier Bent Høie.

– Så det er ikke en utdanning hvilken som helst skole kan tilby?

– Alle som kan tilby høyere grader, kan også etablere denne utdanningen, men de må forholde seg til kravene.

– Hva vil du si til anestesisykepleierne, og andre spesialsykepleiere, som også vil ha tittel spesialist?

– At det ikke er grunn til å si nei til å utrede denne spesialiteten, sier Høie.

0 Kommentarer