fbpx Høie: Vil utrede spesialistmaster også i sykehusene Hopp til hovedinnhold

Bent Høie: Vil utrede spesialistmaster også i sykehusene

TVILLING: – Jeg vil be Helsedirektoratet utrede om det er behov for å ha en tvilling av AKS i sykehusene, sa helseminister Bent Høie på Sykepleierforbundets helsepolitiske dag, før åpningen av landsmøtet. Foto: Marit Fonn

Å gi sykepleiere spesialistgodkjenning for avansert master i kommunene, er en personlig sak for helseminister Bent Høie. Nå vil han også utrede behovet for en tvillingmaster i sykehusene.

Bent Høie (H) har maks to år på seg for å gjøre noe for sykepleiere som helseminister. Da går han ut av rikspolitikken. Høie ble helseminister i 2013.

– Hva er det aller viktigste du kan gjøre for dem?

– Jeg er personlig engasjert i å få på plass en egen masterutdanning i avansert sykepleie i kommunene (AKS), og spesialistgodkjenning. Det har med kommunehelsetjenestens spesielle behov å gjøre. Multisyke eldre, sier Bent Høie til Sykepleien like før han skal holde innlegg for en sal full av sykepleiere.

Det er helsepolitisk dag, som innleder Norsk Sykepleierforbunds landsmøte på Gardermoen.

– Utdanningssektoren har ikke klart å svare godt nok på behovet i kommunene. Mastergradene har blitt smalere og smalere. Spesielt i kommunene er kompetansebehovet sammensatt, sier Bent Høie

– Det er mange flere som vil bli spesialister?

­­– Spesialutdanningene for sykepleiere består, men akkurat spesialistgodkjenning vil ikke bli for alle. Jeg vil be Helsedirektoratet utrede om det er behov for å ha en tvilling av AKS i sykehusene, sier Høie.

Les også: Vil ha spesialister i allmennsykepleie

– Må være trygt å gå på jobb

– Å få nok sykepleiere er uansett en utfordring – hvordan få flere?

– Utdanne flere og ta vare på dem som er i yrket. Gi dem kompetanseutvikling og sørge for tilstrekkelig bemanning.

– Øke grunnbemanningen?

– Ja, de må oppleve at det er nok bemanning, og at det er trygt å gå på jobb.

– Velferdsteknologi kan gjøre pasienter mer selvstendige

Velferdsteknologi og nytenkning er det store temaet denne dagen på Gardermoen.

– Er velferdsteknologi viktig for sykepleierne?

– Det er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å løse oppgavene.

– Noe spesielt innen ny teknologi du vil fremheve?

– Det som utløser pasientenes egne ressurser, der ligger de største mulighetene. Der pasientene kan ta egne målinger og rapportere om egen helse til sykepleierne.

Han understreker at poenget er å bruke teknologien for å forebygge, før det blir akutt for pasienten.

– Nå kommer pasientene gjerne til poliklinikken når de ikke trenger det, mens når de burde være der, er det ikke lett å komme til.

Han har troen på større selvstendighet hos hver og en pasient.

– Da vil de føle større mestring.

Håp for trivsel i kommunene

Skal sykepleierne bli i yrket i større grad, har Bent Høie tre tips om hva som skal til:

  • God ledelse
  • God bemanning
  • Fagutvikling i kommunene

– Halvparten av sykepleierne i kommunene sier de trives i jobben. Det skal være umulig å få den andre halvparten også til å trives, mener han før han entrer scenen.

Til publikum kom Høie først med det han kaller en dårlig nyhet:

– Det mangler og vil mangle sykepleiere i hopetall. Nærmere bestemt 40 000 årsverk frem mot 2035, ifølge en utredning bestilt fra Statistisk sentralbyrå, sa han.

– Den gode nyheten er at kommunehelsetjenesten og sykehusene konkurrerer om sykepleierne. Stadig flere tilbyr hele stillinger og høyere lønn. Det er bra.

– Stillingsbrøken øker

– Noe er i ferd med å skje. Den gjennomsnittlige stillingsbrøken for sykepleiere i sykehus er 90 prosent. Og den øker, sier Høie.

Han håper sykepleiere ikke lenger vil flykte til SAS eller Vy.

– Jeg vil fortsette å si at jeg venter at det lyses ut hele stillinger i både sykehus og kommuner.

Høie er altså fast bestemt på å få plass den nye masterutdanningen i avansert sykepleie i kommunene, det forteller han også fra talerstolen.

– Jeg har brent for dette i mange år, sier helseministeren til salen og høster applaus.

– Oppgavene vokser, utdanningen har ikke klart å svare på behovene hos multisyke eldre med flere diagnoser.

Poenget med å gi disse sykepleierne spesialistgodkjenning er å gi utdanningen ekstra status.

Vil ha ny sykepleiemaster i psykisk helse- og rusfeltet

I tillegg til å utrede behovet for en tvilling i sykehusene, vil Høie opprette en ny mastergrad i psykisk helse og rusarbeid rettet mot sykepleiere.

– I dag er det jo ikke en egen spesialutdanning i dette feltet for sykepleiere, sier Høie til Sykepleien.

I tillegg til en ny mastergrad skal den eksisterende tverrfaglige videreutdanningen revideres. Begge utdanningene skal gjelde for både kommunene og sykehusene.

Meningen er at begge deler skal gjøres i Rethos-systemet. Rethos er en forkortelse for Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene.

Faggruppen: – Et bra signal

Espen Gade Rolland er faggruppeleder for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

– Hva syns du om en ny master for bare sykepleiere?

– Det er et bra signal at helseministeren vil styrke sykepleiernes kompetanse, sier Rolland, som også er studieleder ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Han legger til: 

– Men vi må se den i sammenheng med den tverrfaglige. Ikke minst er det viktig å evaluere dagens tverrfaglige, sier Espen Gade Rolland.

Ny retningslinje for sykepleierutdanningen

I april 2018 kom regjeringens forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (Rethos). Forslaget ble sendt på høring.

Nasjonale retningslinjer for åtte av utdanningene, blant annet sykepleierutdanningen, ble vedtatt 15. mars 2019.

Gjelder fra 2020:

  • Forskriften gjelder fra studieåret 2020–2021.
  • Studenter som følger tidligere rammeplan, har rett til å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2023.
  • Utdanningsinstitusjonen kan likevel tilby eksamen etter tidligere rammeplan inntil 31. desember 2025.

Rethos er en forkortelse for Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

LUBer er en forkortelse for læringsutbyttebeskrivelser som er listet opp i Rethos.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.