fbpx Heltidskultur utfordrer etablert praksis Hopp til hovedinnhold

Heltidskultur utfordrer etablert praksis

Oversiktsbilde av Harstad kommune

Leserinnlegget fra Hanne Berglund gir inntrykk av at Harstad kommune bryter arbeidsmiljøloven og ikke er interessert i dialog med tillitsvalgte.

- Dette er noe vi ikke kjenner oss igjen i, skriver kommunalsjef Rita Johnsen i sitt tilsvar.

Norsk Sykepleierforbund fremmer i et leserinnlegg en del synspunkter på ny turnus ved Stangnes sykehjem. Leserinnlegget gir inntrykk av at kommunen bryter arbeidsmiljøloven og ikke er interessert i dialog med tillitsvalgte. Dette er noe vi ikke kjenner oss igjen i. Vi ønsker derfor å sette arbeidet med nye turnusplaner inn i en større sammenheng og gi noen helt konkrete opplysninger om ny turnus ved Stangnes sykehjem.

Alle turnuser er godkjent

Harstad kommune har de siste to årene jobbet for å etablere en heltidskultur innenfor helse og omsorgssektoren, for å gi våre ansatte større stillinger og våre tjenestemottakere større kontinuitet og kvalitet i tjenestene. 16 av 21 avdelinger har nå gjennomgått og justert sine turnuser, i alt cirka 40 turnuser. Flere av turnusene har medført økt helgefrekvens for å kunne øke stillingsprosenter og gi bedre kontinuitet i tjenestene. Det er inngått lokale avtaler med alle fagforeninger om kompensasjon for dette. Alle disse turnusene er utarbeidet i samarbeid med fagforeninger lokalt og er godkjent av alle. Foreløpig resultat av dette arbeidet er at gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de turnusansatte har utviklet seg fra 66 prosent i 2016 til 84,3 prosent per mars 2018. 

Ny turnus

Alle sykehjem i Harstad har tatt i bruk, eller er i prosess for å ta i bruk 3–3 turnus. Ved Stangnes sykehjem var det behov for å endre på natt-turnusen i etterkant av overgang på dag/aften til 3+3 turnus. Assistenter og helsefagarbeidere i nattjenesten ved sykehjemmet har over flere år arbeidet annenhver helg, enkelte har jobbet tredelt turnus for å få stor nok stilling. Tredelt turnus er en ekstra belastende turnusordning og det var derfor ønskelig å etablere en ren nattevaktsturnus. For å få til dette innebærer det at alle de ansatte i turnusen i gjennomsnitt må arbeide 3 av 6 helger, det samme som ansatte i 3–3 turnus på dag/aften. Ansatte på natt har også kunnet velge dag/aften stilling i prosessen, dersom de ønsket det.

Kan løses

Den nye turnusordningen på natt er i henhold til lov- og avtaleverk, men forutsetter tillitsvalgtes godkjenning. To av fagforeningene har godkjent turnusen for sine medlemmer, mens NSF har valgt å ikke godkjenne turnusen. Dette innebærer at man ikke kan gjøre gjennomsnittsberegning av turnus, noe som igjen innebærer at ansatte ikke kan jobbe mer enn uketimetallet for den enkelte stilling. Den nåværende turnusen for de to berørte sykepleierne kan forbedres betydelig med gjennomsnittsberegning som for andre som går samme turnus.

Arbeidsgivers styringsrett

For å sikre forsvarlig drift ved sykehjemmet, samt ivareta forpliktelsen om økt stilling til øvrige ansatte har Harstad kommune i kraft av styringsretten valgt å iverksette den nye nattevaktsturnusen. Det ble derfor utarbeidet en hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegning for NSF sine medlemmer. En hjelpeturnus uten gjennomsnittsberegnet arbeidstid vil føre til en del ubekvemme vakter for NSF sine medlemmer. 

Situasjonen er krevende både for NSFs medlemmer og for Harstad kommune. Men som arbeidsgiver er vi forpliktet til å se helhetsbildet og ivareta alle yrkesgrupper. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse