fbpx Hvor mange dager må det jobbes ekstra på St. Olavs hospital? Hopp til hovedinnhold

Hvor mange dager må det jobbes ekstra på St. Olavs hospital?

bildet viser rapport ved Gruben sykehjem i Nordland

Hvor mange vakter må man jobbe ekstra per år når rapporten kuttes med 15 minutter, slik de gjør på St. Olavs hospital? Det kommer an på hvilke vakter det kuttes i og hvilken turnus du har.

Ved St. Olavs hospital må noen av de ansatte jobbe et kvarter mindre per vakt, ved at dette kvarteret tas av rapporten som er ved vaktskiftet.

Hvis vi ser bort fra alt det andre dette handler om, som innsparingsmuligheter for arbeidsgiver, økt risiko for pasientene, mindre faglighet og mindre innflytelse på egen arbeidstid, ligger det et regnestykke i bunnen som handler om følgende:

Hvor mange ekstra dager i året må man jobbe for å ta igjen alle disse tapte kvarterene?

Ulike regnestykker

Det verserer nemlig ulike versjoner:

Hovedtillitsvalgt ved St. Olavs hospital, Maiken Isachsen-Hagen, sa i intervju i Sykepleien i fjor høst at det var snakk om tre vakter ekstra i året.

26. juni i år sier sykepleier Lene Westbye Pedersen ved gastrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital at det kan bli snakk om opptil seks dager i året.

Hvis man regner 15 minutter på 230 arbeidsdager i året, blir det 57,5 timer i året. Med 7 timer og et kvarters arbeidsdag som det for disse har blitt, skulle det bli 7,9 arbeidsdager ekstra i året.

Hva er rett?

Ringerunde

Vi ringer Lene Westbye Pedersen for å spørre hvordan hun har regnet for å få seks dager mer i året.

– Det er et tall jeg har hørt flere si, blant andre verneombudet. Men jeg vet ikke hvor det kommer fra, sier Pedersen.

Vi ringer hovedtillitsvalgte Maiken Isachsen-Hagen for å spørre hvordan hun har regnet, men hun har ferie, og henviser til foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved St. Olavs hospital, Kenneth Sandmo Grip. Det samme gjør den andre hovedtillitsvalgte ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø.

Les om sjefen for militær psykiatri og stressmestring som råder sykepleierne til å sette av ekstra god tid til rapporten.

Sammensatt forklaring

– Dette avhenger av turnusen i utgangspunktet, sier Kenneth Sandmo Grip.

bildet viser Kenneth Sandmo Grip

– Om man kutter jevnt på alle aftenvakter, og noen har veldig mange av dem, så blir ekstradagene flere. Forklaringen er sammensatt, og den eksisterende turnusen og lengden på vakten som skal kuttes, samt lengden på vakten det erstattes med, vil avgjøre hvor mange dager ekstra det vil bli. Så da vil antallet dager kunne bli noe ulikt mellom seksjoner. Dette er også årsaken til at NSF har påpekt behovet for lokale prosesser der alt kommer på bordet, sier han.

– Kan det bli så mye som åtte dager ekstra?

– Det vil variere fra seksjon til seksjon alt etter hvor mye en tar og hvordan turnusene ser ut før og etter. Noen har fått to dager ekstra, andre kan risikere opp mot åtte, slik vi har fått det presentert.

Grip legger til at NSF medvirker i alle de lokale prosessene.

– Vi er fortsatt bekymret for at tiltaket kan medføre dårligere pasientsikkerhet, og vi mener det ikke bidrar til å rekruttere eller beholde en sårt tiltrengt personalgruppe i en tid der det er tydelig mangel på sykepleiere.

Har du noen gode regneeksempler å komme med som kan kaste ytterligere lys over dette mysteriet, tar Sykepleien imot med takk! Finn journalistens e-post øverst, ved å klikke på byline.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse