fbpx 1 av 4 sykepleiervakter i Telemark bemannes av ikke-sykepleiere Hopp til hovedinnhold

1 av 4 sykepleiervakter i Telemark bemannes av ikke-sykepleiere

Lillian Elise Esborg Bergane

I Telemark gjennomføres hver fjerde sykepleiervakt av andre enn sykepleiere – en økning fra i fjor.

NSFs fylkeskontor i Telemark har kartlagt over 3000 sykepleiervakter i 15 av fylkets 18 kommuner i 2018. Tallene viser at 24,9 prosent av vaktene dekkes opp av andre enn sykepleiere. Med andre ord: Hver fjerde sykepleiervakt i kommunene i Telemark bemannes av andre enn sykepleiere.

– Det er økning på rundt fem prosent fra i fjor, sier fylkesleder i NSF Telemark, Lillian Elise Esborg Bergane, til Sykepleien.

Til avisen Varden [bak betalingsmur] sier hun at 30,8 prosent erstattes av ufaglærte. 38,1 erstattes av helsefagarbeidere, mens 16,4 prosent erstattes ikke i det hele tatt.

Sier ikke noe om kommunenes faktiske sykepleierbehov

Konsekvensene er det pasientene som merker, mener Bergane.

– Sykdomstegn hos pasienter kan for eksempel forløpe uten at det oppdages tidlig nok, sier hun og legger til:

– At hver fjerde sykepleiervakt fylles av andre, sier bare noe om hvordan grunnturnusen, som er en minimumsnorm, ser ut. Kartleggingen sier ingenting om det er opprettet nok sykepleierstillinger i kommunene til å dekke pasientenes faktiske pleiebehov.

– Politikerne må våkne

– Hva er årsaken til at det stadig blir vanskeligere å rekruttere sykepleiere?

– Nei, det var det, da. Det er det vel strengt tatt politikernes ansvar å finne ut av, sier Bergane.

Hun legger til at telemarkskommunene generelt sliter med rekruttering og at det er med på å skape en ond sirkel.

– Sykepleierne ute er presset, og det er tøft å stå alene uten et solid fagmiljø rundt seg. Vi vet at lønn og et godt fagmiljø er viktig for sykepleierne. Politikerne må våkne og våge å handle, sier hun.

Handlingen hun gjerne skulle sett fra den fronten, er å gjøre noe med lønnen.

– Da kommunene for noen år tilbake manglet ingeniører, var det ingen som stusset når kommunene innførte såkalt markedslønn. Hvorfor gjør de ikke det samme når mangelen på sykepleiere er blitt så prekær? undrer Bergane.

– Kan det skyldes at sykepleiere utgjør en så stor gruppe at kommunene ville få store økonomiske problemer?

– Det kan være. Men kommunene får også problemer om de ikke tilbyr innbyggerne forsvarlige helsetjenester.

Nome kommune

Mange av de tillitsvalgte ute i kommunene er bekymret for situasjonen.

– Nome kommune er en av kommunene hvor hovedtillitsvalgte, Emilie Gjerde Sandsodden, er veldig «på». Hun har blant annet sendt bekymringsmelding til kommunen om at sykepleierbemanningen er kritisk.

– Vi opplever ikke at det er vrang vilje fra arbeidsgivers side, men vi har ikke folkene. Problemet oppstår når markedet nærmest er støvsugd for sykepleiere. Dette er utfordrende for kommunen. Men å redusere på kvalitets- og kompetansekravet er ikke forenelig med pasientens lovfestete rettigheter, sier Sandsodden til Varden. [Bak betalingsmur]

Personal- og organisasjonssjef i Nome kommune, Pål Vik, medgir overfor Varden at kommunen har problemer med å få tak i nok sykepleiere.

– Dette er en utfordring – også på nasjonalt plan – det er det ingen tvil om. Men vi har konkludert med at det er bedre å få inn folk med lavere kompetanse i midlertidige stillinger enn at vi ikke får inn folk i det hele tatt. Samtidig anser vi å ha tjenester som er i henhold til lover og reglementer, sier Vik til avisen.

Høy turnover i Porsgrunn

Emilie Gjerde Sandsodden trekker også frem Porsgrunn kommune.

– Det er en stor kommune som lyser ut mange sykepleierstillinger. Men det er ikke nye stillinger som lyses ut. Kommunene har høy turnover. Sykepleierne orker ikke stå lenge i stillingene, så de slutter. Min oppfordring til politikerne er å finne ut hva de kan gjøre for å få sykepleierne til å bli.

Fylkeslederen er ikke blitt mindre bekymret for situasjonen etter Spekter-oppgjøret.

– At sykepleierne fikk et bedre oppgjør i sykehusene enn i kommunesektoren er en utfordring som i hvert fall ikke gjør det lettere å rekruttere til sektoren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse