fbpx Mer helgearbeid er feil medisin Hopp til hovedinnhold

Mer helgearbeid er feil medisin

Stell av pasient på Haugmotun sjukeheim, Notodden, Telemark.

«Endelig fredag» betyr for folk flest Gullrekka på tv og hygge med familie og venner. Men mens de fleste har fri, må sykepleiere jobbe, skriver Tone Lindmo Johannessen.

Turnusarbeid er helt nødvendig i helsetjenesten. Sykepleiere må være til stede på arbeidsplassen hele døgnet, hele uken, hele året. Men det er en helserisiko knyttet til å jobbe turnus. Gode arbeidstidsordninger er sykepleiernes «vernesko» og nødvendige for at vi skal kunne stå lenge i jobb.

17 helger i året

Etter arbeidstidsforkortelsen i 1987 har turnusarbeid med hver tredje helg vært standard i Helse-Norge. Det betyr at man jobber 17 helger i året. I tillegg jobber sykepleiere påske, 1. mai, 17. mai, pinse og jul. Daglig gir Sykepleierforbundet dispensasjon fra EU-direktivets krav om 11 timers hvile mellom vaktene. Og når resten av landet går i feriemodus, jobber sykepleiere og annet helsepersonell på spreng.

Når resten av landet går i feriemodus, jobber sykepleiere og annet helsepersonell på spreng.

Utsatt for tidspress og belastninger

Sykepleiere er nesten grenseløst fleksible for å sikre pasienter best mulig sykepleie og behandling. Ifølge NOA (Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse) er det ingen andre arbeidstakere som er så utsatt for tidspress og belastninger som sykepleiere. Det har sin pris. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er minst fornøyde med lønn og arbeidstid, og som i størst grad ønsker å slutte. Og mange gjør det. En av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene. Og mange sykepleiere blir uføre lenge før de når pensjonsalderen.

Uklokt

Å rekruttere sykepleiere er den største utfordringen kommunene har. Slik er det også i Moss. For å få til mer heltidsarbeid har kommunens politikere nylig bestemt at sykepleiere og andre ansatte som jobber i pleie- og omsorgstjenesten, skal pålegges å jobbe mer helgearbeid, i form av enten langvakter på opptil 12,5 timer eller hver andre helg. Det er et særdeles uklokt vedtak, som vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere og beholde sykepleiere.

Dette er ikke et vedtak å være stolt av.

Og mer helgearbeid gjør at det blir enda flere ledige vakter på hverdagene. Hvem skal dekke disse hullene? Fem ekstra helger i året utgjør 4 prosent stillingsøkning. Det gir ikke mer heltid.

Dette er ikke et vedtak å være stolt av. Dette er ikke å ta ansatte og deres organisasjoner på alvor. Dette er ikke å bli god på heltidskultur.

Ekstremvakter krever frivillighet

Sykepleierforbundet har gitt arbeidsgiver tydelig tilbakemelding på at både bruk av langvakter og mer helgearbeid krever frivillighet. Det er kun tillitsvalgte som kan avtale vakter på inntil 12,5 timer. Den myndigheten har verken Moss kommunes politikere eller Arbeidstilsynet.

Ansatte tåler bedre å jobbe turnus når man kan påvirke hvordan man skal jobbe.

Forskning viser at ansatte tåler bedre å jobbe turnus når man kan påvirke hvordan man skal jobbe. For noen kan det en periode i livet passe med enten langvakter eller hyppigere helgearbeid. Og for arbeidstakere med stor arbeidskapasitet er det gode muligheter til å jobbe ekstra.

Faren for feil øker

Forskning viser også at faren for feil eller mangler stiger dramatisk etter 8 timer på vakt. Det betyr at langvakter kan true pasientsikkerheten.

Nyutdannede sykepleiere vil ha hel stilling, god lønn og et godt arbeidsmiljø. Og de vil kunne kombinere jobb og familieliv. Skal vi rekruttere dyktige gutter og jenter til sykepleieryrket, bør Moss kommune lytte til de nyutdannede og bidra til å skape attraktive arbeidsplasser i kommunen. Å tvinge sykepleiere til å jobbe oftere enn hver tredje helg for å fremme heltid er feil medisin. Derfor må Moss kommunes politikere lytte til erfarne fagfolk og deres tillitsvalgte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse