fbpx Høie, heltid og handlingslammelse Hopp til hovedinnhold

Høie, heltid og handlingslammelse

Karen Brasetvik

– Jobb mer heltid og stå lenger i jobb, så løser vi sykepleiermangelen, oppfordrer helseminister Bent Høie i et oppslag i Aftenposten 20. juni. Tenk om det var så enkelt … skriver Karen Brasetvik.

En av fem sykepleiere slutter å jobbe i helsetjenesten i løpet av de første ti årene etter utdanning. Mange sykepleiere blir uføre før de når pensjonsalderen. Det gjør at gjennomsnittlig avgangsalder er 57 år. Og mange sykepleiere jobber deltid; dels fordi det er det de får tilbud om – dels fordi de ikke makter å jobbe i hel stilling. Årsak? Høy arbeidsbelastning og krevende turnusarbeid.

Lytt til pasientene

«Hva er viktig for deg?» er regjeringens spørsmål til brukere av helsetjenesten. Det er klokt å lytte til pasientene for å videreutvikle dagens helsetjeneste. Årets Helsebarometer viser at befolkningen har skjønt at den økende sykepleiermangelen truer pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenesten.

Lytt til fagfolk

Like klokt som det er å lytte til pasienten, er det å lytte til erfarne fagfolk, når helseministeren skal løse den største utfordringen Helse-Norge har; nemlig den store og økende sykepleiermangelen. Da skal det kraftigere tiltak til enn å appellere til den enkelte sykepleiers samvittighet. Gode lønns- og arbeidsvilkår, muligheter til fagutvikling og tilbud om hel stilling er sykepleiernes egen oppskrift på å løse sykepleiermangelen.

Tenk nytt

Tidligere regjeringer har tilbudt flere «Lærerpakker» og andre ekstraordinære tiltak med lønnsmidler for å redusere lærermangelen.

 – Vi må være villige til å tenke nytt og annerledes, sier Høie i en kommentar om sykepleiermangelen.

Da kan ikke helseministeren være handlingslammet og overlate lønnstiltak, et av de sterkeste virkemidlene arbeidsgivere har for å rekruttere, kun til partene i arbeidslivet. Et sykepleierløft vil være både nytt og annerledes.

Vi har nettopp gjennomført et hovedtariffoppgjør i kommunal sektor. Manglende prioritering av sykepleiere gjør at det lønner seg for sykepleiere å jobbe i sykehus. Det til tross for at sykepleiermangelen er størst i kommunene. Det handler om liv og helse, herr statsråd.

Må tilby hele stillinger

En gjennomgang av alle annonsert ledige sykepleierstillinger i Norge i perioden 1. Februar 2017 – 30. April 2018 viser at av 24 335 stillinger var 48 prosent hele stillinger. Det til tross for at vi har et avtaleverk som sier at det som hovedregel skal lyses ut hele stillinger.

I samme periode søkte Sykehuset Østfold etter 328 sykepleiere. 45 prosent av disse stillingsannonsene tilbød hel stilling. Sykehuset Østfold er blant landets sykehus med flest deltidsansatte sykepleiere. Her jobber kun 35 prosent av de turnusarbeidende sykepleierne heltid.

Sykehusets «tilbud» er at sykepleiere må være villig til å jobbe på flere avdelinger for å få hel stilling. Mange nyutdannete sykepleiere opplever det som utrygt å måtte jobbe på flere avdelinger med ukjente kollegaer og mange ukjente pasientkategorier. Dermed starter de sin sykepleierkarriere med å jobbe deltid. Slik sosialiseres sykepleiere inn i en deltidskultur.

Flere av østfoldkommunene kommer bedre ut enn sykehuset, selv om det også her er mye deltid. I Sarpsborg var 62 prosent av de 205 annonserte stillingene hele. I Moss var 58 prosent hele stillinger, mens i Fredrikstad var 53 prosent av de 259 stillingene hele.

Sykepleiermangelen størst på hverdagene

En fersk undersøkelse NSF har gjort i østfoldkommunene viser at det jobber sykepleiere i kun fire av fem planlagte sykepleiervakter. I en av fem sykepleiervakter jobber det enten helsefagarbeidere eller ufaglærte. Størst mangel på sykepleiere er det på onsdager, torsdager og fredager.

Enkelte arbeidsgivere krever at sykepleiere må jobbe oftere enn tredje hver helg for å få full stilling. Det er et krav som gjør det enda vanskeligere å rekruttere sykepleiere. Og det vil gi flere ledige vakter på hverdagene. Det løser ikke sykepleiermangelen.

To for én

Fortsatt dominerer deltidsarbeid i helsetjenesten tross heltidserklæringen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, mange heltidsprosjekt i kommuner og sykehus og mye snakk om å satse på heltid. Når knapt halvparten av annonsert ledige sykepleierstillinger er hele, bidrar det til å opprettholde en deltidskultur som rammer nye generasjoner med sykepleiere.

Helse-Norge mangler sykepleiere. Da kan vi ikke fortsette å utdanne to sykepleiere for å fylle ett årsverk. Vi skal bygge heltidskultur i helsetjenesten. Det starter med at arbeidsgivere tilbyr hele stillinger. Da må også helseministeren kreve at landets kommuner og sykehus faktisk gjør det. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse