fbpx Her får sykepleiere over 16 000 kroner for å jobbe to ekstra sommerhelger Hopp til hovedinnhold
Ferieavvikling:

Her får sykepleiere over 16 000 kroner for å jobbe to ekstra sommerhelger

Utsikt fra Kolsås-toppen.

Det varierer kraftig hva sykepleiere tilbys for å fylle turnuskabalen gjennom sommeren – i Bærum får de opp til 4050 kroner per vakt.

– Det er en veldig populær avtale.

Det bekrefter de hovedtillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Bærum kommune, Marthe Røyne-Helgesen og Maylin Urdal Johnsen.

De viser til den lokale særavtalen, som gir sykepleiere i kommunen inntil 4050 kroner per vakt, dersom de sier seg villige til å jobbe ekstra helger om sommeren.

Beløpet forutsetter at man jobber minst fire helgevakter utover avtalt stilling, noe som altså gir totalt 16 200 kroner.

De får da også et tilsvarende antall dager kompensasjonsfri innenfor tjenestestedets definerte sommerperiode.

Glade for avtalen

Dersom man påtar seg én ekstra helgevakt, er kompensasjonen 1385 kroner, og beløpet øker gradvis opp til 4050 ved fire vakter.

Særavtalen har eksistert i rundt fem år og evalueres årlig.

– Vi er glade for at vi har en slik avtale, men det er nok ikke alle i kommunen som kjenner til den og benytter seg av den, forteller de tillitsvalgte.

Stort spenn

Alle arbeidstakere har krav på tre sammenhengende uker fri i løpet av den såkalte hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.

Da er det ikke alltid lett å få turnuskabalen til å gå opp, spesielt ikke i helgene, og utfordringene rundt om i Helse-Norge er en gjenganger fra år til år.

Nylig ble temaet om kompensasjon for ekstra sommervakter diskutert heftig i en større, men lukket sykepleiergruppe på Facebook. Diskusjonstråden avdekket et stort spenn i lokale avtaler og ordninger.

Mange oppga at de ikke ble tilbudt noe ekstra. Andre fikk noen kroner per vakt eller per time, mens andre igjen også ble kompensert med ekstra fri.

Det ble også slått et slag for å forhandle individuelt med arbeidsgiver – om penger, fri eller annen form for kompensasjon.

NSFs sommeravtale

Også NSF har utarbeidet en egen sommeravtale (se egen faktaboks nedenfor) for utvidet arbeidstid, som skal kunne hjelpe virksomheter med å gjennomføre ferieavviklingen forsvarlig innenfor lov- og avtaleverk.

Den innebærer unntak fra arbeidsmiljøloven og kan kun inngås mellom NSF sentralt og virksomheten.

Avtalen gjelder for sykepleiere som er medlem av NSF og som frivillig vil utvide arbeidstiden for en periode.

Inspirerer nabokommunen

I Bærums nabokommune Asker har de ingen tilsvarende avtale.

– Nei, dessverre, sier hovedtillitsvalgt for NSFs medlemmer i kommunen, Bente Cecilie Nilsen.

– Jeg vet at enkelte virksomheter har forsøkt å få i stand en ordning for å lette ferieavvikling, men vi har ingen overordnet særavtale for kommunen.

Vi ønsker å få en avtale som verdsetter sykepleiernes ekstra innsats.
Bente Cecilie Nilsen, hovedtillitsvalgt for NSF Asker

Nå ser Asker til Bærum for inspirasjon, og Nilsen håper de kan få på plass en liknende avtale før neste sommer.

– Vi ønsker å få en avtale som verdsetter sykepleiernes ekstra innsats for å få sommeren til å gå rundt, særlig ved å ta ekstra helgevakter.

– Avtalen i Bærum gir et godt utgangspunkt, og det er positivt å se at en kommune har tatt til seg hva de har gjort i spesialisthelsetjenesten over tid, sier Nilsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse