fbpx Katastrofeturnus i Harstad kommune Hopp til hovedinnhold

Katastrofeturnus i Harstad kommune

Bildet viser Hanne Marit Bergland, fylkesleder NSF Troms

I Harstad har sykepleiere fått beskjed om de må jobbe annenhver helg. I tillegg er det satt opp nattevakter på 44 minutter, skriver NSFs fylkesleder i Troms, Hanne Bergland.

Arbeidsgiver Harstad kommune bedriver straffereaksjon for sine sykepleiere i nattjeneste ved Stangnes sykehjem.

Umulig å godkjenne turnusen

Ved Stangnes sykehjem i Harstad har sykepleierne i nattjenesten i årevis gått i en grei turnus med arbeid 3. hver helg, og med en rimelig fordeling av vaktene.

Men nå har arbeidsgiver bestemt at de skal arbeide annenhver helg og det er ikke greit. De ble forelagt en arbeidsplan med arbeid opptil to helger på rad.

NSF har ikke sett det mulig å godkjenne denne turnusen, fordi den medfører så stor belastning på arbeidstakerne. Og da tar arbeidsgiver i bruk sin straffereaksjon. Sykepleierne på natt ved Stangnes sykehjem har nå en turnus med arbeid alle lørdager og annenhver søndag. I tillegg er det 11 ulike vakttyper hvor den korteste vakten på natt er 44 minutter! De har flere vakter på mellom 44 minutter og i underkant av 4 timer, og med oppmøte og fratredelse midt i svarte natten.

Helseskadelig turnus

Vi har hatt kontakt med Harstad kommune, men det synes ikke å være vilje til å løse denne saken.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven paragraf 10–2 nr. 1 «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger ...»

Nattarbeid er i seg selv særlig belastende både fysisk og psykisk, og påvirker i tillegg arbeidstakernes sosiale liv. Derfor har denne tjenesten behov for ekstra beskyttelse. Selv om sykepleiere har arbeidstid til ulike tider i døgnet, dag, aften, natt og høytider, må en tilstrebe at også de har arbeidstidsordninger som gjør det mulig å delta i det sosiale livet.

Uklokt av Harstad

De fleste sykepleierne er klar over, og innstilt på, å måtte arbeide også i helg og høytider. Men, i tråd med arbeidsmiljøloven skal dette begrenses mest mulig, nettopp for å ivareta arbeidstakernes behov for blant annet et sosialt liv! Det er og fordi at turnusarbeid er i seg selv krevende hva gjelder å få tilpasning til det øvrige samfunn som er basert på fri i alle helger.

Dette er ikke et klokt grep fra Harstad kommune!

Sykepleiermangelen er meget stor både i Harstad og landet for øvrig. Hvis arbeidsgiver ikke prøver å legge til rette for gode arbeidstidsordninger så vil de ha enda større problem med rekrutteringen av sykepleiere.

Her kan du lese Kommunalsjefens tilsvar.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse