fbpx Topp omdømme – bånn lønn Hopp til hovedinnhold

Topp omdømme – bånn lønn

Karen Brasetvik, fylkesleder i Østfold NSF

Mens vi er på pallplass når det gjelder omdømme, er vi på bånn når det gjelder lønn, skriver fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik.

Søndag brakk jeg armen. På legevakta ble jeg tatt imot av en sykepleier. På sykehuset ble jeg gipset av en sykepleier. Men Norge mangler sykepleiere. Hvem tar imot meg og andre som trenger helsehjelp i fremtiden?

Hederlig omtale

«Sykepleiere er alltid foran. Fordi dere alltid er der det skjer. Fordi dere alltid er der pasienten er. Det gir dere en helt spesiell ekspertise og en helt spesiell erfaring.» Denne hederlige omtalen kommer fra helseminister Bent Høie.

Hvem tar imot meg og andre som trenger helsehjelp i fremtiden?

At sykepleiere har et godt omdømme, bekreftes ikke bare av sjefen for Helse-Norge. I en undersøkelse fra Kunnskapsdepartementet ble sykepleieryrket kåret til landets viktigste yrke. Likevel sliter vi med å få nok sykepleiere. Og beholde dem.

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS sier at sykepleiere er den yrkesgruppen det er aller vanskeligst å rekruttere til; 4000 sykepleiere mangler i kommunehelsetjenesten i dag. I tillegg trenger sykehusene flere sykepleiere. Årlig utdannes det 3500 sykepleiere. Det dekker knapt avgangen fra yrket.

Pallplass

Hvordan står det så til med lønna til Norges mest etterspurte yrkesgruppe? Mens vi er på pallplass når det gjelder omdømme, er vi på bånn når det gjelder lønn. Med en gjennomsnittlig månedslønn på 43 160 kroner, inkludert tillegg for å jobbe kvelder, netter og helger, havner sykepleiere på 147. plass på Statistisk sentralbyrås lønnsoversikt. Det er langt bak brannmenn, lokomotivførere og ingeniører.

Likelønn om 100 år

Dessverre er det langt igjen til likelønn. Med dagens tempo vil det ta 100 år før vi oppnår likelønn! På den internasjonale kvinnedagen er det viktig å tenke på hvilke konsekvenser manglende likestilling og likelønn har for velferd og utvikling i vår velferdsstat. Manglende likelønn rammer flere yrkesgrupper enn sykepleiere. Fellestrekk er at de er kvinnedominerte yrkesgrupper, har høyere utdanning, jobber i offentlig sektor og tjener 150 000 kroner mindre enn mannsdominerte yrkesgrupper med like lang utdanning.

70 plasser opp

Sykepleiere drømmer ikke om pallplass når det gjelder lønn. Den plasseringen er det ledere innen olje- og gassproduksjon som har. Her er månedslønnen drøyt 104 000 kroner. På 2. og 3. plass følger ulike meklere med drøyt 90 000 kroner i månedslønn. 

Vi drømmer heller ikke om å rykke 100 plasser opp.

Sykepleiere blir aldri lønnsledende. Vi drømmer heller ikke om å rykke 100 plasser opp. Der finner vi dem som ser måner og stjerner. For fysikere og astronomer ligger på 47. plass med en månedslønn på 59 440 kroner. Men hva om vi fikk et sykepleierløft slik at vi rykket 70 plasser opp? Da ville vi havnet på 77. plass sammen med «andre ingeniører». Vi ville fortsatt ligge langt bak lokomotiv- og T-baneførere, men det ville gitt sykepleierne et anstendig lønnsløft på drøyt 10 000 kroner per måned. Det ville være et fremskritt for likelønn!

Verdsettes i praksis

«Skal det bli bra for pasienten, må også de ansatte ha det bra på jobb!» Det var helseministerens klare melding til Norges helseledere da de var samlet til konferanse forrige måned. Å ha det bra på jobb handler blant annet om et godt fag- og arbeidsmiljø, gode arbeidstidsordninger og at man bli verdsatt. Sykepleiere får ofte hederlig omtale. Men gode ord alene holder ikke. Vi må også oppleve verdsetting i praksis.

En av fem sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i yrkeskarrieren. Dårlig lønn er en av grunnene. I tillegg kommer også arbeidstidsordninger som kan være krevende å kombinere med familielivet. Skal vi stoppe flukten fra sykepleieryrket og hente tilbake dem som har sluttet, må arbeidsgivere og regjeringen bidra til et løft for sykepleierne – når det gjelder både lønn og andre arbeidsvilkår.

Sykepleierløft

I årevis har kommunene meldt at det er sykepleiere de har størst utfordringer med å rekruttere. Da må kommunene som arbeidsgivere ta inn over seg at også sykepleierne måler verdsetting i lønn – ikke helt ulikt det vi ser i mannsdominerte yrker.

Et skikkelig sykepleierløft vil bidra til at flere sykepleiere blir ‘på post’.

Et skikkelig sykepleierløft vil bidra til at flere sykepleiere blir «på post». Nyutdannede sykepleiere vil finne det mer attraktivt å jobbe i kommunene. Deltidsansatte sykepleiere vil vurdere å jobbe mer. Og sykepleiere som har forlatt yrket, vil kanskje komme tilbake. Men det nytter ikke med topp omdømme, så lenge lønna er på bånn. Derfor må sykepleierlønna opp – opp – opp!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse