fbpx Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn står på stedet hvil Hopp til hovedinnhold

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn står på stedet hvil

Eli Gunhild By

SSBs statistikk viser at kvinner fremdeles bare tjener 86 prosent av menns lønn. – Trist lesning, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dette er trist lesning, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Fire av fem sykepleiere er kvinner

Sykepleiere, lærere, ingeniører, rådgivere innenfor økonomi, administrasjon og IKT utgjør de absolutt største yrkesgruppene med bachelorgrad. Statistikken viser at kvinnene bekler fire av fem sykepleier- og lærerstillinger, mens menn er tilsvarende overrepresentert i ingeniør- og IKT-rådgiverstillinger.

Kvinner i offentlig sektor tjener i snitt 44 000 kroner i måneden som utgjør 87 prosent av mennenes snittlønn på 50 400 kroner i måneden. I privat sektor utgjør kvinnenes snittlønn på 47 400 kroner 76 prosent av mennenes lønn som ligger på 62 200 kroner.

– Tallene viser at vi ikke går i riktig retning og får tettet lønnsgapet mellom kvinner og menn, snarere tvert om, sier Eli Gunhild By. (se tabell under)

Sykepleierløft

– Ifølge KS sitt arbeidsgiverbarometer er sykepleiere den yrkesgruppa det er størst mangel på i kommunene. Det er på høy tid at vi får et sykepleierløft der lønn blir brukt som virkemiddel. Det vil ha dobbelt positiv effekt ved at det både bidrar til økt rekruttering og til at lønnsforskjellene jevnes ut, mener By.  

Lønnsforskjellene øker

Ifølge SSBs analyse har unge kvinner 10-15 prosent lavere lønn enn jevnaldrende menn. Når arbeidstakere har passert 50 år er forskjellen økt til nærmere 20 prosent.

– Dette vil mange forklare med at kvinner i større grad enn menn har prioritert familie og omsorgsoppgaver framfor lønnet arbeid. Det er grunn til å spørre seg om jentenes inntog på universitetet legger grunnlaget for mindre lønnsforskjeller framover, eller om dette oppveies av yrkesvalg og andre forhold, skriver SSB.

SSBs forklaring

Ifølge SSB kan lønnsforskjellene først og fremst forklares med at kvinner i større grad enn menn utdanner seg til relativt lavtlønte yrker. I tillegg ser vi at det er ganske store forskjeller i lønn for kvinner og menn med tilnærmet lik utdanning og yrke, særlig i privat sektor der det jobber flest menn.

– Det er ikke mulig å forklare hele lønnsforskjellen ut fra utdanning, yrke, alder eller arbeidstid. Det betyr at det også er andre faktorer som vi ikke har opplysninger om i lønnsstatistikken, som kan bety noe for lønnsforskjellene, skriver SSB.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse