fbpx – Kan ikke fortsette å sløse med sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Kan ikke fortsette å sløse med sykepleiere

Eli Gunhild By

– Vi kan ikke fortsette å utdanne to sykepleiere og få én igjen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

I en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse er det forsøkt å tallfeste behovet for helsepersonell i fremtiden. Samfunnsøkonomene har kommet fram til at det kan være behov for omtrent dobbelt så mange sykepleiere i 2040 – det vil si mellom 167 000 og 224 000 sykepleiere.

Helsedirektoratet har nylig fått overlevert rapporten.

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, har sett på fremtidsscenarioene som skisseres.

– Vi har ingen grunn til å tro annet enn at de utfordringene rapporten peker på, er riktige, sier hun.

Les her: – Kan bli behov for dobbelt så mange sykepleiere

– Mangelen vil øke år for år

Hun påpeker at det ikke er godt å si om det laveste eller høyeste anslaget vil slå til, men at det, uansett modell, for lengst er slått fast at sykepleiermangelen vil øke for hvert år som går.

– Vi vil mangle titusenvis av sykepleiere om 20 år hvis vi ikke tar grep, sier By.

Hun peker på at det allerede nå er dokumentert sykepleiermangel i Norge, særlig i kommunene.

– De første av de store etterkrigskullene har allerede passert 70 år, og vi blir stadig eldre. Det er klart at dette vil prege behovet for kompetent arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, sier By.

– Kan ikke fortsette å sløse

– Rapporten må føre til at vi får et sykepleierløft nå. I dag utdanner vi to sykepleiere og får én igjen. Det er en sløsing vi ikke kan fortsette med. Skal vi klare å beholde sykepleierkompetansen, må vi få et lønnsløft som monner, og vi må bruke ressursene på en annen måte. Heltidskultur, og arbeidsvilkår som gjør at sykepleiere står fram til oppnådd pensjonsalder, er andre stikkord, sier By.

Hun fortsetter:

– Rapporten peker på at en økende andel eldre vil føre til en vekst i aldersrelaterte sykdommer, som kreft, sansetap, demens og hjerte- og karsykdommer. Dermed blir det viktig å sikre kompetanse som kan følge opp de typiske aldersrelaterte lidelsene ute i kommunene. I tillegg er sykdomsbildet hos eldre er ofte sammensatt, hvilket øker behovet for kompetanse, sier Eli Gunhild By.

Vi vil mangle titusenvis av sykepleiere om 20 år hvis vi ikke tar grep.
Eli Gunhild By, NSF-leder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse