fbpx Eldreministeren vil ha tøffere helgeturnus for sykepleiere i eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold

Eldreministeren vil ha tøffere helgeturnus for sykepleiere i eldreomsorgen

Åse Michaelsen

Eldreminister Åse Michaelsens kampsak er å gjøre sykepleiens turnus tøffere.

Etter en måned i jobben har eldreminister Åse Michaelsen (Frp) funnet to kampsaker: Tøffere turnuser i eldreomsorgen og reformen «leve hele livet» som kommer i form av en stortingsmelding til våren.

Mer helgejobbing

I et  intervju med Fedrelandsvennen [bak betalingsmur] sier hun blant annet at dersom sykepleieren jobber annenhver helg rundt fire ganger i året, i stedet for hver tredje, kan nesten alle stillinger bli fulltidsstillinger.

– Du sier du har laget turnus og skiftplaner i 30 år. I hvilken sektor snakker du om da?

– Luftfart, sier eldreminister Åse Michaelsen til Sykepleien.no.

– Kan det i tilfelle sammenliknes med helsesektoren?

– Turnus- og skiftplaner må lages med utgangspunkt i behovene i hver sektor. De jeg har laget, har dreid seg om å sikre bemanning døgnet rundt, året rundt, hvor menneskers liv har vært avhengig av dette. Slik er det betydelige likheter med helsetjenesten, sier Michaelsen.

– Hvorfor valgte du tøffere turnus i eldresektoren som kampsak? 

– Det som er viktig for meg, er å legge til rette for best mulig pleie- og omsorgstjenester. I det arbeidet trenger vi alternative turnusordninger. Det var blant annet derfor regjeringen endret arbeidsmiljøloven i 2015 og åpnet for at det skulle bli enklere for å avtale lokalt vakter opp til 12 og en halv time, sier Michaelsen.

Hun mener at man på denne måten for eksempel kan avtale lange vakter i helgene og dermed dekke behovet for søndagsarbeid uten å arbeide flere helger.

– Hvis sykepleierne sier ja til å jobbe rundt fire flere helger i året eller avtale lengre vakter i helgene, kan en stor andel stillinger bli fulltidsstillinger. Det øker den faglige kvaliteten, og brukerne får færre pleiere å forholde seg til. Samtidig løser vi store deler av rekrutteringsutfordringene. Det er viktig å understreke at dette skal være basert på frivillighet.

Slik svarer fylkeslederen i Vest-Agder: – Regnestykket går ikke opp

Innføres når partene er enige

– Når ser du eventuelt for deg at tøffere turnus kan innføres i eldreomsorgen?

– Jeg ser for meg at så snart partene i arbeidslivet er enige om en løsning, så kan det innføres, sier eldreministeren.

Mange av pasientene som ligger på sykehus, er også eldre mennesker, men Michaelsen sier at varselet om mer helgejobbing ikke gjelder sykehus.

Ser frem til møte med NSF

Norsk Sykepleierforbund er ikke glad for utspillet.

– Overrasker det?

– Jeg ser fram til å møte Sykepleierforbundet allerede førstkommende mandag, hvor vi blant annet kan snakke om dette, sier Michaelsen.

– Hvem tenker du at du kan få med deg på lag for å kunne gjennomføre hyppigere helgejobbing?

– Her må partene i arbeidslivet finne fram til løsninger. Det er viktig å understreke at dette skal være basert på frivillighet, sier hun.

– Vil KS være en villig samarbeidspartner?

– Partene i arbeidslivet må finne fram til løsninger.

Dersom du i løpet av tiden du sitter som eldreminister ikke klarer å få flere sykepleiere til å jobbe flere helger, er det et nederlag?

– Jeg er opptatt av best mulige pleie- og omsorgstjenester, sier Michaelsen.

NSF: Hun tar feil

Eldreministerens har valgt tøffere turnus i eldreomsorgen som kampsak. Hva mener NSF om det?

– Det er positivt at eldre- og folkehelseministeren er opptatt av god faglig kvalitet i eldreomsorgen, og mer heltid bidrar åpenbart til dette. Hun tar imidlertid feil når hun sier at hyppigere helgearbeid vil løse rekrutteringsutfordringene. Dette vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe som sykepleiere, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun tror utspillet vil provosere sykepleierne.

– Våre medlemmer ønsker ikke å jobbe hyppigere enn hver tredje helg. De jobber dag, natt, helger og helligdager. De skal også ha et privatliv, sier By.

Lar seg ikke gjennomføre

– Lar eldreministerens kampsak seg i det hele tatt gjennomføre?

– Nei, ikke hvis målet er å beholde og rekruttere sykepleiere fremover. Vi må se på andre løsninger for å skape den gode faglige kvaliteten, som både statsråden og NSF er opptatt av, sier By.

– Hva vil NSF gjøre videre etter dette utspillet?

– Vi skal ha dialog med henne både om dette og andre spørsmål i tiden framover og diskutere ulike tiltak for bedre helse- og omsorgstjenester. Sykepleierløftet som NSF lanserte for to år siden, inneholder sju tiltak som går på nettopp heltid og rekruttering, men også et lønnsløft for å rekruttere den kompetansen som befolkningen trenger, sier By. 

Spekter støtter statsråden

– Støtter Spekter eldreministerens kampsak om tøffere turnus i eldreomsorgen?

– Her har statsråden et velkjent poeng. Det er godt dokumentert at organiseringen av helgearbeidet er det største hinderet for å få mer heltid, sier arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne Turid Wikdahl.

Hun legger til at dersom arbeidsgivere skal tilby hel stilling til alle, kombinert med dagens måte å organisere arbeidstiden/helgearbeidet på, viser beregninger at ressursbehovet vil øke med mellom 15–30 prosent i forhold til i dag.

– Det innebærer betydelige merkostnader for samfunnet og dårlig utnyttelse av kompetanse og arbeidskraft, sier Wikdahl.

Begrenset med ressurser

– Hvordan tror Spekter sykepleierne vil reagere på forslaget?

– Vi har ikke en Sareptas krukke å hente penger eller helsepersonell opp av. Derfor må vi finne tiltak som kan gi oss mer og bedre helsetjenester for de pengene som bevilges til sektoren, sier Wikdahl.

Hun mener det viktigste tiltaket for å sikre like høy kvalitet gjennom hele uka, er derfor at eldreminister Åse Michaelsen og regjeringen følger opp Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift-/turnusarbeid.

– Det vil kunne bidra til både bedre kvalitet og mer heltid, sier hun.

Skal ikke jobbe mer

Wikdahl påpeker at dersom sykepleiere skal jobbe mer i helgene, blir det mer fri på andre tidspunkter.

– Ingen skal totalt sett skal jobbe mer enn i dag. Fortsatt skal arbeidstiden organiseres innenfor arbeidsmiljølovens regler og grenser, og arbeidsplanene settes opp i samarbeid med de tillitsvalgte, sier hun.

– I sykehusene er det dessuten rundt en fjerdedel av sykepleierne som ikke jobber helg. Dersom helgearbeidet kunne blitt fordelt på noen av dem også, minsker selvsagt behovet for å jobbe flere helger for de andre, sier Wikdahl.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse