fbpx Melding om at regjeringen fjerner karakterkrav til sykepleie: – Vi håper dette stemmer Hopp til hovedinnhold

Melding om at regjeringen fjerner karakterkrav til sykepleie: – Vi håper dette stemmer

Prorektor ved HVL, Anne-Grethe Naustdal

Avis erfarer at karakterkravene til sykepleie blir fjernet. Prorektor krysser fingrene for at det stemmer. 

Før påske uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) at akademiseringen av profesjonsfagene har gått for langt. Regjeringen ønsker derfor å gjøre profesjonsfagene mer «jordnære».

Onsdag 3. april melder Khrono at regjeringen vil fjerne kravene om 3 i matte og norsk for å komme inn på sykepleierstudiet. Svaret på om det er riktig, får vi ikke før fredag 5. april. Da skal forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun legge frem sine to stortingsmeldinger om utdanning.

At karakterkravet kan bli fjernet, provoserer både NSF sentralt og NSF Student. Men det finnes også dem som håper at karakterkravet blir en saga blott.

Prorektor håper karakterkravene fjernes

Høsten 2023 søkte Høgskolen på Vestlandet (HVL) dispensasjon fra opptakskravet om 3 i matte og norsk for å komme inn på sykepleierutdanningen. Kunnskapsdepartementet sa nei.

Onsdagens medieoppslag gleder derfor prorektor Anne-Grethe Naustdal ved HVL.

– Vi håper dette stemmer, og at karakterkravene fjernes, sier hun til Sykepleien.

Vanskeligere å fylle plassene

Flere utdanninger opplever at det blir stadig vanskeligere å fylle studieplassene med kvalifiserte søkere.

– Jeg mener at målet må være å få flest mulig motiverte søkere til sykepleierutdanningene. Det er ikke alltid slik at de mest motiverte – eller de best egnede – er de som har de beste karakterene. Vår erfaring er at studentenes motivasjon til å lære er vel så viktig som karakterene de kommer inn med, sier hun.

Prorektoren legger til at det virker å være en oppfatning at man generelt har dårlige karakterer dersom man ikke oppfyller de særskilte karakterkravene. Det stemmer ikke, mener Naustdal. 

– Mange har gode karakterer i de fleste fagene, men kan for eksempel slite med matte, sier hun.

Enig i målet, men uenig i argumentasjonen

Karakterkravet ble innført i 2018/2019. NSF sentralt mener det er større sjanse for at studenter med gode karakterer fullfører studiet.

– Er du uenig i det?

– Vi har sett på statistikken hos oss. Den viser en liten økning i andelen som fullfører etter at karakterkravene ble innført, men den er veldig liten sier Naustdal.

Hun legger til at det per nå kun er to kull som ble tatt opp etter at karakterkravene ble innført, som har fullført sykepleierutdanningen.

 – Det er derfor veldig små tall vi opererer med. Jeg har heller ikke sett forskning som viser at den lille økningen i fullført studie kan lenkes til karakterkravene, sier hun.

Naustdal sier at hun er enig med NSF i målet om å utdanne best mulig sykepleiere, men hun er ikke enig i argumentasjonen NSF fører for å beholde karakterkravene.

– Jeg har heller ikke sett noen forskning på at sluttkompetansen til sykepleierne er bedre etter at karakterkravene ble innført, sier hun.

Mener kvaliteten er viktigst

Naustdal mener karakterkrav også setter en unødvendig sperre for dem som er sterkt motivert for å bli sykepleiere, men ikke har 3 i norsk eller matte.

– Jeg tenker det viktigste er å få så mange som mulig inn på studiet, så får vi lose dem som ikke passer til yrket, ut av utdanningen. Det er ikke slik at de med høye karakterer nødvendigvis er best egnet til å bli sykepleier, sier hun.

Prorektoren mener heller ikke dette vil gå ut over kvaliteten på utdanningen.

– Kvaliteten skal være den samme. Studentene må oppfylle læringsmålene om de har høye karakterer eller ei. Det er ikke endring på det, sier hun.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anonym

3 months 1 week siden

Grunnen til at Naustdal vil fjerne karakterkravet no er fordi det har vært få søkere til sykepleieutdanningen i
Førde siste åra. Dei hadde ikkje den innstillingen for 10 år siden ved å senke karakterkrav visstnok. Merkelig kor dei å snur no? Men da rare er at det kjem inn mknoriteta som knapt kan norsk, då spør eg kor i helvette kan dei bestå en slik utdanning, det er svindel kjøpt og betalt. Gjør alt for å vere politisk korrekte.

Harald, pensjonist

Pensjonist, tidligere HTV
3 months 1 week siden

Følgende er et sitat fra en nyhetssak i Klassekampen m. fl. :
- Vi ønsker at profesjonsfagene skal bli mer jordnære igjen. Utdanningen må bli mer lik den virkeligheten studentene møter når de skal ut i yrkeslivet, forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Klassekampen. Sitat slutt.
Jeg vil utfordre leserne til refleksjon og en smule tekstanalyse av setningen: "Vi ønsker at profesjonsfagene skal bli mer jordnære igjen. Utdanningen må bli mer lik den virkeligheten studentene møter når de skal ut i yrkeslivet". Sug litt på den karamellen kjære leser. Jeg skal ikke plage dere med detaljert analyse av sitatet. Ta det som en intellektuell øvelse i en ledig stund. Det er bare å si at dette sitatet representerer det jeg vil kalle et himmelropende egyptisk mørke. Se bokmålsordboka om betydningen av egyptisk mørke https://ordbokene.no/bm/123257

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse