fbpx Regjeringen går inn for å droppe karakterkrav til sykepleie Hopp til hovedinnhold

Regjeringen går inn for å droppe karakterkrav til sykepleie

Bildet viser forsknings- og høyereutdanningsminister Oddmund Hoel og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Regjeringen foreslår som ventet å avvikle karakterkravet for sykepleierutdanningen. – Vil ikke gi flere sykepleiere, sier forbundslederen i NSF.

Fredag formiddag la kunnskapsministrene Kari Nessa Nordtun (Ap) og Oddmund Hoel (Sp) frem to stortingsmeldinger. Nordtun bekrefter at regjeringen vil fjerne karakterkravet for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Mener karakterkrav er lite hensiktsmessig

Hoel fulgte opp med å bruke et eksempel.

– Mange kommer ikke i gang med studiene rett etter videregående fordi de ikke har gode nok karakterer. Skal Jacob, som ikke har 3 i matte, ta opp faget og dermed utsette sine studier med ett år for å forbedre karakteren, eller skal vi ha tillit til at høgskolene klarer å lose en motivert Jacob gjennom studiet, spurte Hoel retorisk.

Det er altså regjeringens hovedargument for å fjerne kravet om 3 i matte og norsk. De mener det forsinker studiestarten og er lite hensiktsmessig.

– Flere universiteter og høyskoler melder at de må avvise mange gode og motiverte søkere på grunn av karakterkravene for å komme inn på sykepleiestudiet. Når det samtidig er stor mangel på sykepleiere, må vi ta grep, sier Hoel.

Høyre, Venstre og Frp kritisk

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, reagerer sterkt på forslaget.

Utdanningspolitisk talsperson Kari Anne Jønnes i Høyre peker på at statusen til sykepleierutdanningen ikke blir hevet ved å senke de faglige kravene.

– For å få flere til å ville bli sykepleiere må vi gjøre det mer attraktivt med gode turnusordninger som man kan leve med over tid, og som man kan kombinere med familieliv, sier Jønnes.

Fremskrittspartiet utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati, er også kritisk til regjeringens forslag.

– I et yrke der pasientbehandling og korrekt dosering av medisiner er svært sentrale bestanddeler, er språkforståelse og god tall- og matematikkforståelse svært viktig, sier han, ifølge NTB.

Også Venstre sier i en pressemelding at de ikke vil støtte forslaget om å fjerne karakterer.

– Jeg og Venstre frykter at regjeringens tabbe i dag kan føre til at rekrutteringsutfordringene i helsesektoren bare blir større i årene framover, sier Venstres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Alfred Bjørlo. 

Erstatter kjønnspoeng

Regjeringen vil også kutte kjønnspoeng og tilleggspoeng for sykepleierstudiet. Regjeringen vil redusere tilleggspoeng fra dagens 14 til maksimalt 3 for militærtjeneste, siviltjeneste og realfag i videregående.

Hoel sier de fleste endringene vil tidligst gjelde fra 2027, men noen kan likevel komme tidligere. Det gjelder særlig endringene i opptakskrav til sykepleier- og lærerutdanningene.

– Totalt feilslått, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

– Vi ser en klar sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen. Regjeringens politikk med å senke kravene er basert på følelser og ikke fakta. Forslagene deres vil ikke gi Norge flere sykepleiere, fastslår forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Hun mener regjeringen har for lite innsikt i hva sykepleiestudiet faktisk er. Larsen viser til at forskings- og høyere utdanningsminister i forkant av fremlegget sa at akademiseringen var gått for langt. 

– I dag under fremlegget snakket han om behovet for mer praksis i studiet, men over halvparten av studiet er allerede i klinisk praksis, sier Sverresdatter Larsen.

NSF Student reagerer

– Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel mener tilsynelatende det ikke er viktig med faglig sterke sykepleiere, sier lederen av NSF Student, Daniel Tørresvoll Stabu.

Han viser til at karakterkravene skal sikre minimumskunnskaper til søkere som vil bli sykepleiere.

– Matte og norsk handler også om evnen til kritisk tenkning, evnen til å forstå og anvende statistikk og å anvende forskningslitteratur, sier Stabu.

Hver fjerde søker var ikke kvalifisert

I 2023 var det 17 250 søkere til utdanningstypen sykepleie. 4180 ­­av søkerne var ikke kvalifisert. Det betyr at hver fjerde søker ikke kommer inn.

Det utgjør hver fjerde søker til sykepleierutdanningene, ifølge Samordna opptak.

– Opptaksstatistikken er basert på hvor mange søkere til sykepleieutdanningene som er registrert med generell studiekompetanse, men likevel ikke er satt til å være kvalifisert. Generell studiekompetanse er det vanligste opptakskravet til studier, skriver Mina Helene Wigen Aasterud i Samordna opptak i en e-post til Sykepleien.

Tallene under viser utviklingen siden 2018/19, da karakterkravene i matte og norsk ble innført. De to siste årene har antall søkere falt dramatisk.

64 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

anonym

1 måned 2 uker siden

man må nesten vite om karakterkravet til sykepleien blir vekke til høsten eller ikke? hva med de som skal søke nå? gjør en bedre jobb og gi svar med engang istedenfor og utsette og få folk til og vær usikker

Camilla

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Det står: « Hoel sier de fleste endringene vil tidligst gjelde fra 2027, men noen kan likevel komme tidligere. Det gjelder særlig endringene i opptakskrav til sykepleier- og lærerutdanningene».

Anonymt

Sykepleie
1 måned 2 uker siden

Å bli sykepleie er de 3års høyskolen og ikke 3 på matte og norsk. Fjerne den tiltaket så får vi flere på lag😊

1 måned 2 uker siden

Huh? Godt eksempel på hvorfor beholde språkkravet...

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Et meget godt eksempel. Ønsker vi kvalitet på sykepleien som blir utført på oss selv og våre nærmeste?

Anonym

Helse
1 måned 1 uke siden

Jeg er enig at vi fortsatt bør ha krav om minimum 3 i norsk, men matte er jeg sterkt uenig i. Har du en 2 i matte klarer du og regne ut medisin, helsefagarbeidere gjør det. Alle kan pluss/minus, gangetabellen osv..
Du trenger ikke regne ut volumet i badevannet til Klara på 80 år, det er ikke slik matte man bruker som sykepleier

David S

sjukepleierstuden
1 måned 2 uker siden

Ja, og kva med arbeidare utanfor EøS?mane ein har gått glipp av
kanskje ein fadderordning for alle utanlandske sjukepleiarer

Anna

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Enig. Har som pårørende møtt så mange ansatte med for dårlig språk. Min fat fikk ikke de behovsmedisiner han trengte fordi helsefagarbeideren ikke forstår språket, ikke forstår at vi etterlyser smertestillende behovsmedisin. Sier at " han fikk det for en time siden. Han kan ikke få mer. Rart de ikke virker, da, sier jeg. Han pleier ha så god effekt av dem. Han kan jo ikke gå å legge seg med disse smertene..Da ringer jeg til legevakten, hvis ikke dere gjør det." Omsider sier helsefagarbeideren: jeg ringer vakthavende sykepleier." Sykepleier kom, og kunne lese at min far ikke hadde hadde fått NOEN behovsmedisin den dagen ( kunne få x3), kun ordinær kveldsmedisin. Jeg synes det er skremmende. Dette er desverre ikke unikt..

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Roy

Spl
1 måned 1 uke siden

skal du beherske språket, og er utenlandsk arbeidskraft så trenger du språkkurs. Ikke sitte med nynorsk, og analysere kåseri og dikt. Bort med karakterkrav som en "særordning". Det er ikke geogebra en sitter med for å regne ut doser. Greier en eksamen på sykepleien, så er det bestått. sitter folk med 5 i matte på utdanningen og stryker også. Så må en ta for seg forskningen som også ble nevnt, at funn der viste at karakterkravet ikke ga bedre sykepleiere.

Anonym

1 måned 2 uker siden

Dette skulle vært gjort for lenge siden, en sykepleier skal ivareta en menneske i en sårbar situasjon, man skal kunne gi medisiner på en riktig og forsvarlig måte, men først og fremst vise omsorg og pleie til de som trenger det. Om man ikke klarer medikament regning så vil dette lukes ut underveis i studiet. Jeg mener at sykepleien ikke er en akademisk utdanning, men mer en yrkesrettet utdanning. Sammenligner man utdanningsløpet til en sykepleier og en helsefag arbeider så går helsefag arbeideren to år på skole og to år i praksis altså 4 år, en annen ting hvorfor har man ikke et kryss løp slik at helsefag arbeidere kan ved å ta litt ekstra utdanning bli sykepleiere???? Det er alt for akademisk tankegang på et yrke som er så yrkesrettet i retningen.

Anonym- også 🙂

1 måned 2 uker siden

Altfor akademisk tankegang?! Da skjønner du ikke hva sykepleie er!
..og kryssløp, at helsefagarbeider kan bli sykepleier ved å ta litt ekstra utdanning. Har du hørt, for noe tull! Kunnskapsløs prat! Hvorfor ikke ha et 'kryssløp' for sykepleiere ved å ta litt ekstra utdanning for å bli lege?

Anonym

Ambulansefagarbeider
1 måned siden

Skjønner ikke tankegangen din her? For du sier deg både enig og uenig til ett kryssløp. Hvorfor skal du som sykepleier kunne ha muligheten for høyere utdanning, mens en helsefagarbeider (eller i mitt tilfølge ambulansearbeider) ikke skal ha mulighet til å gjøre ett kryssløp for høyere utdanning? Jeg håper du svarer på dette med noen gode argumenter😊.
Forresten så er det mulighet for deg som sykepleier å ta en master hvor du har mulighet for å gjøre typsike legeoppgaver. Søk etter Aks (avansert klinisk sykepleie).

Anonym

Ambulansefagarbeider
1 måned siden

Skjønner ikke tankegangen din her? For du sier deg både enig og uenig til ett kryssløp. Hvorfor skal du som sykepleier kunne ha muligheten for høyere utdanning, mens en helsefagarbeider (eller i mitt tilfølge ambulansearbeider) ikke skal ha mulighet til å gjøre ett kryssløp for høyere utdanning? Jeg håper du svarer på dette med noen gode argumenter😊.
Forresten så er det mulighet for deg som sykepleier å ta en master hvor du har mulighet for å gjøre typsike legeoppgaver. Søk etter Aks (avansert klinisk sykepleie).

Berta

1 måned 2 uker siden

Så Gustav mister kjønnskvoteringen som kanskje var det som fikk han inn i utgangspunktet, men klarer nå ikke å konkurrere mot alle damene som har bedre karaktersnitt enn ham?

Tor Arne Paulsen

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Matematikk som er representert i medisinens utregninger blir presentert på barne- og ungdomsskolen. Det er et bomskudd fra en ellers oppegående leder å heie frem karakterkrav i ett yrke som har blitt altfor akademisk!

Anonym

Føtsteamanuensis
1 måned 2 uker siden

Skal vi ha «tillit til at høgskolene klarer å lose en motivert Jacob», spør Hoel! Jeg er sjokkert over ordbruk og tenkning her! Tillit??? Skal vi drive rekruttering og utdanning til et fag som har et så viktig samfunnsmandat på tillit??
Det som dessverre ikke kommer frem i denne saken i det hele tatt er at samtidig som de tar bort karakterkravet og gjør slik at flere faktisk må ha mer «losing» i utdanningen, så reduseres nå ressursene knyttet til å drive sykepleierutdanning. Det er knapt igjen ressurser til å «lose» noen som helst! Den pedagogiske ressursen i utdanningen er allerede marginal, og blir nå enda lavere. Lav lønn for oss som jobber i høgskolesystemet gjør det også svært lite attraktivt å være i utdanningen, så rekruttering g av lærere er en lenge varslet katastrofe!

Kirsti

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Helt enig med førsteamanuensis over. Ressursbruken for å «lose» studenter gjennom utdanningsforløpet er ikke nevnt, og jeg synes det er skremmende å tenke på at det eneste tiltaket våre folkevalgte kan komme opp med for å øke antall sykepleiere, er å senke kvalitet og status. Det er også spesielt at folk mener at sykepleien er blitt for akademisk og at det er et argument for at vi skal gå bort fra karakterkravene. Karakterkravene er en sikring for at sykepleier skal kunne lese seg opp om pasienten, forstå det vedkommende leser, og kunne dokumentere tiltak og kommunikasjon med pasienten. Det er allerede mye dårlig journalføring der ute, der informasjonen i beste fall er tvetydig. Er det et mål at pasientjournalene skal kvalitetssikres, er det nødvendig med et visst kompetansegrunnlag hos studenten/sykepleieren. Skal sykepleierutdanningen heretter inkludere norskopplæring, skriftlig og muntlig? Matteopplæring? Finnes det TID i studiet til dette? Er det noen som helst andre høyskolestudier der dette forventes?
Ville våre folkevalgte følt seg trygge ved en sykehusinnleggelse dersom deres sykepleier hadde brukt store deler av utdanningen på å heve sitt nivå i norsk og matte? Jeg synes dette tiltaket degraderer profesjonen, noe som ikke vil bedre mulighetene for lønnsvekst og styrket yrkesmessig status.

Rita

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

I 23 år har jeg vært sykepleier, med 2 i matte fra vgs. Den karakteren har ikke gitt meg noen utfordring hverken i studiet eller i yrkeslivet. Min 2’er i matte kom pga dårlig motivasjon i faget. Så når jeg startet på sykepleieutdanningen og skulle ha medikamentlære, hadde jeg ingen utfordringer. Mest av alt pga god morivasjon, men også pga at medikamentlære kan en knytte til noe praktisk. Syns jeg har greid meg helt fint med karakteren 2 jeg💪🏼

Anonym

Spesialsykepleier
1 måned 2 uker siden

2 i matte og 2 i norsk. Ikke fordi jeg ikke kan regne, skrive og lese, men fordi interessen for diktanalyse og det å skrive stil er lik null. Jeg har forkurset til ingeniør, også, men 2’ern i matte kom allikevel…
Man mister mange gode sykepleiere på disse kravene!
Samtidig som det er mange som kommer gjennom utdanningen, som burde vært luka ut.

Så må vi så klart fortsette å kjempe for bedre turnusordninger og bedre lønn.

Anonym

Sykepleiestudent
1 måned 2 uker siden

Det er godt å høre en som har jobbet i så mange år skrive akkurat dette om sine vgs karakterer og hvordan det ikke hindret deg i ditt studiet som sykepleier. Selv har jeg hatt et ønske om å søke i mange år. Min ene dårlige eksamenskarakter i norsk, for snart 23 år siden, har hindret meg i å søke. Selv var jeg aldri så veldig glad i norsk faget, da mye er bygget rundt dikt analyse, skjønnlitterære analyser, novelle skriving o.l. Det jeg har trengt er 0,2 % poeng ekstra i norsk for å kunne søke. Jeg er født og oppvokst i Norge, har jobbet med mennesker i 18 år, men pga 0,2 % poeng og dårlig selvtillit i novelleskriving har jeg ikke klart å komme meg igjennom norsk på nytt og da heller ikke hatt muligheten til å søke.

Jeg kan jo forstå at det kan være utfordringer med språk og dårlig journalføring. Det må da være andre måter å kunne eventuelt luke ut dette underveis i studiet. Også ved medikamentregning. Jeg selv tror jo at det finnes utallige kvalifiserte sykepleiere der ute med litt dårligere karakterer som hadde gitt alt i jobben og klart seg fantastisk i både journalføring og medikament regning da motivasjonen og forståelsen er en helt annen enn når vi gikk på vgs.

Roy

Spl
1 måned 1 uke siden

Helt enig!!!. Slik var det her også. Hylekor som foregår. Har de fleste hatt medikamenteksamen fra sykepleien på vg2, så hadde de nok fått en femmer. Har jo tatt den selv, men sier ikke noe om hvor flink du er i faget. Handler ikke bare om å knekke en paracet i to, eller gjøre en fortynning.

Anonym

1 måned 2 uker siden

Det er virkelig frustrerende å tenke på hvor mange dyktige sykepleiere som kanskje har blitt oversett på grunn av karakterkrav. Det er viktig å huske at karakterer ikke definerer en persons verdi eller deres evne til å være omsorgsfulle og hjelpsomme. Det er synd når slike avgjørelser tas av feil personer, og det kan føre til at talentfulle individer blir hindret i å forfølge sin lidenskap. Det er viktig at kvalifikasjoner vurderes på en helhetlig måte som inkluderer personlig egenskaper og motivasjon, spesielt når det gjelder yrker som krever stor empati og omsorg.

Anonym

Rus og Psykiatri
1 måned 1 uke siden

Hei alle gode dere❤️ Jeg kunne ikke vært mer enig! Det har blitt utdannet Sykepleiere i mange mange år, og denne endringen om karakterkrav kom i 2019! Det ble da ikke utdannet dårligere Sykepleiere før denne endringen. Sykepleierutdanningen følger utviklingen i tiden og Alle studentene skal igjennom det samme løpet, forelesninger, praksis, individuelle innleveringer og eksamener. Og man blir fortløpende vurdert i egnethet. Det er mulig at flere burde blitt luket ut der. Totalt feil å vurdere og bortprioritere et menneske med kjempe ressurser som omsorg, empati og motivasjon til yrket, pga karakteren 2’ i norsk og matte fra mange år tilbake. Til fordel for mennesker med topp karakterer som ikke er egnet i et helsefaglig yrke.
Jeg har vært veldig engasjert i denne endringen, og er så glad for at det endelig har blitt gjort en evaluering og at det har blitt tatt til fornuft. For dette har umulig vært en smart og gjennomtenkt endring, man ser jo nå konsekvensene.
Jeg startet selv på sykepleierutdanningen i 2011, og fullførte 2 år deltid. Kom inn på studiet med en 25 år gammel 2’er i matematikk. Medikamentregning ble bestått ved første forsøk. Men måtte dessverre ta permisjon i forkant av kirurgisk praksis pga en vanskelig hjemmesituasjon. Som alenemor med 3 barn, hvorav sønnen min med down syndrom.
Etter endt permisjon mistet jeg studieretten da jeg ikke hadde mulighet til å fortsette da jeg fortsatt ikke hadde noen til barnepass. Ventet i noen år, og da jeg søkte ordinært opptak for å gjøre ferdig studiet, var jeg ikke lenger en kvalifisert søker. Pga denne endringen. Så utrolig trist.
Har så lenge jeg kan huske alltid ønsket å bli sykepleier, og hadde et inderlig ønske om å få fullført, men dessverre ble det ikke slik. Sendte Mail til Regjeringen i håp om endring for oss som allerede var i studiet. Og fordi medikament håndtering var jo det store argumentet for denne endringen. Og var på en nyhetssending der sykepleierforbundet også hadde innvendiger til denne endringen. Men dessverre skjedde det lite. Tenk om summen av henvendelser fra mange som oss i lignende situasjon har bidratt til en reversering!
Jeg er over 50 år nå, og hadde en stor drøm om å få fullført, men dessverre ble det ikke slik. Men jeg kan ikke få beskrevet gleden det var var å lese at det endelig ble tatt til fornuft❤️ klem til alle dere herlige mennesker som nå kan fullføre drømmen om å bli Sykepleiere❤️

Anonym

1 måned 2 uker siden

Jeg er selv en av den som tok opp igjen matte og mener likevel at dette er lite å be om man vil inn på studie.
Jeg skulle ønske at de kunne legge litt mer til rette for voksne med barn i studie tiden. Som for eksempel praksis der man bor, og fravær.
Nå har jeg heldigvis en mann som styrer arbeidshverdagen litt selv, hvis ikke hadde jeg strøket praksis pga sykt barn dager.

1 måned 2 uker siden

Nå vet ikke jeg hvordan det er ved deg, men det tilrettelegges ganske bra der jeg studerer sykepleie i alle fall. Man kan gå deltid og få studiet fordelt på 4 år, i stede for 3. Man kan søke om ønsket praksisplass ved spesielle behov, da for eksempel på grunn av barn eller reisevanskeligheter, og det er faktisk bare noen få prosent av studiet som er obligatorisk oppmøte, så om du er dedikert og kan lese hjemme, så er det ikke mer enn max noen timer i uka som du har behov for å møte opp på.

Bodil Bakkan Nielsen

Faglig rådgiver psykiatrisk sykepleier
1 måned 2 uker siden

Enig med NSF at det bør være karakterkrav til sykepleierutdanningen. Regjeringens strategi blir helt feilslått . Nå vil kanskje mange slite seg igjennom og kanskje stryke. På en annen side er det utrolig hva motivasjon gjør med en person til å klare et studie. Tenk på alle leger som i utgangspunktet hadde altfor dårlige karakterer til å komme inn på medisin studiet men med iherdig innsats kom inn i Norge ( etter ekstra år på karakter forbedringer ) eller de tok legestudiet i utlandet som har helt andre inntaks krav. Like gode leger kan vi vel si ? De må gjennom det samme og lunes ut dersom de ikke greier kravene. Gjennomførings kravene på sykepleier utdanningen må nå ikke endres.

Bente

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Helt uenig med forslaget til regjeringen . Sykepleierutdanning på høyskolenivå må kunne kreve kompetanse som tidligere. 3 i matte og norsk bør være ok. Yrket blir ikke mer attraktivt ved å senke kravet, tvert imot. Hev heller lønningene til sykepleierne og gjør noe med turnusordningene . Sykepleie består av omsorg, faglig kompetanse og mye ansvar. Forbedring av karakterer er ofte nødvendig for å få plass, men stopper nok ikke dem som ønsker å bli sykepleier. Motivasjon gjør underverker og jobben som sykepleier er fantastisk givende.

Bente

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Helt uenig med forslaget til regjeringen . Sykepleierutdanning på høyskolenivå må kunne kreve kompetanse som tidligere. 3 i matte og norsk bør være ok. Yrket blir ikke mer attraktivt ved å senke kravet, tvert imot. Hev heller lønningene til sykepleierne og gjør noe med turnusordningene . Sykepleie består av omsorg, faglig kompetanse og mye ansvar. Forbedring av karakterer er ofte nødvendig for å få plass, men stopper nok ikke dem som ønsker å bli sykepleier. Motivasjon gjør underverker og jobben som sykepleier er fantastisk givende.

1 måned 2 uker siden

Enig!

Anonym

Nyutdannet
1 måned 2 uker siden

Tenker over hvordan dette har betydning for yrkesstoltheten vår. Jeg legger merke til at vår stolthet i stor grad er på vei bort allerede, og tror det å fjerne krav (som jeg mener bidrar til å øke attraktivitet) gjør utdanningen og yrket mer sårbar. Uavhengig av hva som skjer med karakterkravet mener jeg ikke at det skal stå på om det er karakterkrav til studiet eller ikke. Jeg opplever at dette er et tulletiltak politikerne gjør isteden for å gjøre noe med det som faktisk betyr noe. Sykepleieryrke trenger mer gunstig lønn og bedre arbeidsvilkår. Tenk om alle som slutter innen 5-10 år i yrket pga belastningen og den lille kompensasjonen vi får hadde blitt i yrket? Hvor mange sykepleiere hadde vi hatt da?! Tenk litt på det…

Anna

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

En degradering av inntaksregler vil kanskje gi flere folk/spl, men vil det bare bli de riktige folkene? Mange snakker om sykepleie som et holde-pasienter-i-hånden-yrke, det er ikke 1800-tallet og Nightingale-tilstander. Man skal inneha kunnskap om svært mange områder, å begrense inntakskrav til noe som bør vurderes som et minstekrav (det allerede eksisterende) tilsier en viss kvalitet. For de aller fleste av mine tidligere studievenner og sykepleiere jeg senere har møtt i yrket sier 9 av 10 at lønn er viktigste fanesak og faglig utvikling og godt arbeidsmiljø med kollegaer kommer deretter. De fleste av oss trenger mer lønn. Sykepleierindeksen var i følge Eiendom Norge i 2024 at man kunne kjøpe 2,4 % av boligene i Oslo, her var utgangspunktet en snittlønn på 640 000, men dette er ikke reelt for så mange, hverken nyutdannede med null eller full ansiennitet. Man hadde iberegnet ALLE sykepleiere på alle nivå utdanning, -yrke- og sektor. Ved å senke karakterkrav senkes anseelsen blant de fleste, jeg vil anta også sykepleierne selv. Nå har man jobbet for å rekruttere flere menn til yrket; menn = høyere lønn, og dessverre det motsatte vil nå kunne fort skje, når "alle" kan bli sykepleiere. Politikere med gullkantet millionlønn/pensjonsordning har null forståelse for utdanningsløp og ansiennitet. Dette vil bli som å tisse i buksen for å holde varmen, kortvarig lykke! Jeg logger meg herved inn på finn.no mens sykepleier fremdeles er ettertraktet og anerkjent, mye annet man kan gjøre med den utdanningen.

Eldbjørg Boge Oma

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Dette vil stille ekstra krav til praksisveileder på institusjonene og vi må på ingen måte senke kravene til studentene. Faglig dyktighet må ikke rokkes på!

Helsefagarbeider og sykepleierstudent
1 måned 2 uker siden

Etter 15 år i helse og omsorg fikk jeg endelig komme inn på sykepleien etter 6 år med å ta opp fag, og forbedre fag, da særlig med tanke på både 1P matte og 2P matte som jeg var nødt til å få minst 3 i begge fagene for å få snitt på 3. jeg har også brukt rundt 70 tusen på norsk og andre fag for å heve snittet. Jeg brenner for eldreomsorgen, har lykkes med som ansatt i pleien over mange år og nå som student under sykepleier utdanningen min og har toppkarakterer i sykepleiefagene. Jeg må være et bevis på at krav om minst 3 i norsk og matte bør fjernes og at videregående norsk og matte ikke har noen betydning for å Bli en god sykepleier! Forsndringen som må gjøres er å gjøre det enklere for de som allerede jobber i helse å komme inn på sykepleien! Jeg som har et fagbrev som helsefagarbeider og 15 års erfaring i eldreomsorgen har ingen betydning for å komme inn på sykepleien! Hvor blir av logikken?? Nei til karakterkrav på norsk og matte og ja til å fokusere på arbeidserfaring og engasjement for yrket istedet! Man finner fort ut gjennom sykepleier studiet om en er skikket og om en kan norsk eller ikke!

Per Viggen

Spesialsykepleier (pensjonist)
1 måned 2 uker siden

Når lærere ikke vet forskjellen på og og å, enda og ennå, så er det vel ikke så farlig. Når sykepleiere ikke vet forskjell på mikrogram og milligram, da blir det fort et problem. Og når hen ikke har forståelse for eller oppfatter mine behov blir det katastrofe. Når jeg blir syk, vil jeg bli ivaretatt av kloke mennesker som ser hele meg, kan regne ut riktig dose på mine medisiner. Og som jeg vet innehar kvalifikasjoner som er nødvendig for å utøve yrket sitt.

Anett

Kreftsykepleier
1 måned 2 uker siden

Etter 12-13 år på grunnskolen er mange ofte lei og demotiverte, og karakterene deretter. Jeg fikk 2 i matte på VGS, men hadde ingen problemer med medikamentregning på grunnutdanningen. Og jeg har heller ikke hatt det i mine 21 år som sykepleier. Mattekarakteren min fra 26 år tilbake har aldri har ikke gjort det vanskelig verken å forstå forskningslitteratur eller statistikk. Det handler om motivasjon og interesse, og ikke evner for svært mange av oss. Det er mange steder vi sykepleiere kan jobbe hvor det ikke er kompliserte utregninger.
Vi går glipp av mange fine, arbeidsomme og empatiske kollegaer med disse karakterkravene. De som har et sterkt ønske om å bli sykepleier kommer seg igjennom studiet med 2 i matte fra VGS. Det er i all hovedsak barne-og ungdomsskole matematikk som Tor Arne skrev.
Det samme gjelder vel for norsk. Verb, substantiv og generell grammatikk lærer man på barneskolen. Man kan bli en særdeles flink sykepleier uten å få 3 i tolkning og analyse av Ibsen og Hamsun.

Anonym

Geriatrisk sykepleier
1 måned 2 uker siden

Synes ikke de skal ta vekk karakterkravet. Som noen skriver i kommentarfeltet at sykepleie er å gi omsorg, så ligger det ekstremt mye fagkunnskap bak den omsorgen. En sykepleier skal ha evnen til å observere, kartlegge, vurdere, reflektere og iverksette med mer. Og her kreves det en god dose kunnskap og forståelse bak. En sykepleier skal også kunne håndtere mange ulike tekniske apparater, ha god datakunnskap, og jobbe forskningsbasert. Derfor mener jeg at karakterkravet bør stå, for å sikre at de som tar sykepleieryrket er rustet til å klare det som kreves av studenten gjennom hele studieforløpet.

Anonym

Intensivsykepleier
1 måned 2 uker siden

Universtitetsavisa.no meldte om en nedgang i søkermasse på 12.4 % fra 2021-2022, så nedgangen gjelder ikke bare sykepleieryrket.
Gynekologen.no refererer til at fødselsraten er redusert med 21% fra 1980 til 2020. Noe som forklarer nedgangen i søkermassen.
Sverresdatter viser til statistikk om at flere gjennomfører studiet på normert tid etter at karakterkravet ble satt.

Ingen grunn til panikk i utdanningen tenker jeg. Panikken bør ligge i helsetjenesten? En lønnsstige som ikke slutter på 10 års ansiennitet?! Mer fleksibilitet innenfor arbeidstid? Bedre helgetillegg? Skifte til uniform i arbeidstiden? Gratis sko? Tilgang på gratis parkering på ubekvem vakter? Her er det nok rekrutteringstiltak å ta av, men viljen er ikke der.

Har selv jobbet 25 år i turnus helsetjenesten og jeg elsker jobben min. MEN turnus ER tøft! For kropp, sjel og familielivet. Presset på å jobbe ekstra sliter også, mange tar for stort ansvar for å dekke opp hull i turnus og sykefravær.

Carsten

Spesialsykepleier
1 måned 2 uker siden

Fjern karakterkravet til lege. Ikke noe problem å gå noen år mer på skole. Alle kan bli lege om de gidder 6 års skolegang.

anonym

1 måned 2 uker siden

Det virker som om regjeringen prøver å løse et alvorlig problem med en billig løsning, uten å bry seg om konsekvensene. Det er som å bygge et hus uten et solid fundament - det er bare et spørsmål om tid før alt kollapser.

Å senke standardene for å tiltrekke flere søkere er bare et plaster på et åpent sår. Det løser ikke det underliggende problemet med mangel på sykepleiere, det forverrer det bare. Vi trenger kvalifiserte sykepleiere som kan håndtere komplekse situasjoner og ta raske beslutninger - ikke halvveis utdannede studenter som knapt nok kan telle til ti.

Regjeringen burde skamme seg for å gamble med folks liv på denne måten. Det er på tide å stå opp og si tydelig ifra at vi fortjener bedre enn dette. Pasientene fortjener bedre enn dette.

Anonym

1 måned 2 uker siden

Det høres jo greit ut. Men i medikamentregning kan du ikke ha et minste feil. Er du dårlig i matte, da ... skolen gir så lite trening på dette at også nå må mange studenter ta eksamen flere gangen. Kanskje det er bare bortkastet tid for mange som nå kommer inn uten karakterkrav. Og det er da urettferdig for andre som søker feks lærerstillinger... har vi krav da skal alle ha krav.

Eli K. Hårberg

Pensjonert spesialsykepleier
1 måned 2 uker siden

Jeg har aldri vært "mattegeni". Men det jeg lærte i 5.klasse på barneskolen var nok til at jeg besto medikamenteksamen på studiet med 100%. Man må kunne å dele, gange og mestre prosentregning. Jeg husker at jeg gav meg selv regneoppgaver før jeg begynte på studiet for å være sikker på at jeg kunne dette. Jeg var voksen og svært motivert da jeg begynne å studere. Hadde mye livserfaring, og var vant til å gi omsorg.

Skal man ta videreutdanning må man på nytt ta medikameteksamen og bestå med 100 %. Det er svært viktig at man forstår og mestrer dette. Å kunne norsk hvis man skal jobbe på et norsk sykehus er også veldig viktig ! Kan man i liket med medikamenteksamen innføre en omfattende test/eksamen på norskkunnskapene ? Man må forstå konteksten. Språk er altså ikke bare å lese og snakke. Det er også en sosial forståelse av det man leser, eller blir muntlig informert om. Misforståelser pga manglende norskkunnskaper kan få fatale følger. Det er synd hvis man får dyrekjøpt erfaring pga språkmisforståelser.

Det blir helt feil å degradere sykepleiefaget på den måten som nå er foreslått. Da er man tilbake til Florence. Tror man at sykepleie er "bare" omsorg er man på ville veier ! Faget har faktisk utviklet seg ! Vi lever tross alt i 2024. Som sykepleier kan du velge å studere videre. Da er det endel grunnleggende kunnskap som må være på plass. Ikke all kunnskap er erfaringsbasert.

Hvis dette blir gjennomført vil det garantert dukke opp nye utfordringer knyttet til videreutdanninger som masterstudier og doktorgrader i sykepleie. Faget skal jo utvikle seg på linje med andre fag. Ikke degrader sykepleierutdanningen ! Det er ikke den riktige måten å rekruttere, og å få flere til å bli i yrket.

Anonym

Sykepleier
1 måned 2 uker siden

Stor økning av spl-studender siste årene som har for dårlige kunnskaper i norsk. Flaut å lese rapporter med altfor dårlig norsk, og opplever altfor mange misforståelser mellom student og pasient som skyldes for dårlig språk hos student. I tillegg til at de misforstår hva som blir sagt på rapport, med fare å gjøre store feil som konsekvens. Et visst nivå i norskkunnskaper bør sikres før de i det hele tatt starter på studiet. Ekstremt frustererende for veiledere å måtte bruke altfor mye tid på å oppklare misforståelser pga studenter med for dårlige norskkunnskaper - krevende nok å være veileder om ikke skal bruke tiden på dette. Mattekunnskaper på et visst nivå svært viktig for å sikre god nok medikamentregning. Gi oss studenter og kommende kollegaer som mestrer både norsk og matte og som gidder å vise interesse i praksis i tillegg. Skummelt hvor slappe studentene har blitt siste årene i forhold til tidligere. Også på tide at sykepleiere får lønn for å ha student som andre yrkesgrupper får. VI har ikke valg og pålegges ekstremt mye ekstraarbeid uten et rødt øre, hverdagen er travel nok uten student.

Margethe Fylling

pensjonert spesialsykepleier
1 måned 2 uker siden

Det er ikke til å tro! Å senke kravene skal gi et løft for sykepleie-utdannelsen? De som ikke kommer inn på andre studier pga karakterer kan bare slenge en søknad inn til sykepleie-studiet i stedet, for der kommer en uansett inn! De fleste utdanninger skjerper kravene, mens sykepleierne skal gå motsatt vei! Påstanden er at da får en flere søkere, men er en sikker på at det er de søkerne vi trenger eller ønsker? Er det sykepleiere som strever med matte som skal regne ut medisin-dosen du skal få når du ligger på sykehuset? Er det sykepleiere som ikke er faglige sterke vi ønsker til å tolke symptomer og gjenkjenne pleiebehov? Eller ønsker vi sykepleiere som misforstår grunnleggende norsk og derfor ikke mestrer å pleie kritisk dårlige pasienter? Sykepleie er et krevende yrke! Det kommer med et stort ansvar, og en må ha evne til å jobbe selvstendig og ta riktige avgjørelser i mange situasjoner. Det er ikke til å tro at norske myndigheter ikke skjønner mer av hva konsekvensene av eget forslag kan bli. Det er tydelig at myndighetene ikke skjønner mye av hva en sykepleier står i av utfordringer! Nei, lytt til sykepleierne og NSF-lederen! Det er bedre lønn og bedre turnus-ordninger som må til for å rekruttere og beholde sykepleiere og gjøre yrket attraktivt!

Helena

Helsefag
1 måned 1 uke siden

Det er mange helsefagarbeidere som jobber som så vidt kan et ord norsk.
Og regne ut medisin doser er volum, kvadrat- regning. Kan du regne ut en kakeoppskrift, kan du regne medisin.
Jeg har en toer i matte, det kom av mangel på motivasjon i 2005, men har 5 i norsk.
Hadde jeg søkt i 2028, hadde jeg vært sykepleier nå. Jeg brenner for eldreomsorgen, og er villig til å ta oppigjen matten bare for å bli sykepleier, selv om jeg vet at jeg ikke får bruk for den matten jeg lærer på skolen i sykepleier faget. Kan regne ut medisin.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse