fbpx – Ikke for å skryte, men jeg jobber i eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold

– Ikke for å skryte, men jeg jobber i eldreomsorgen

Mediene trekker ofte frem tragiske historier om uverdig eldreomsorg. Men gir de en riktig beskrivelse av virkeligheten? spør Yvonne K. Brager.

Mormor var min favorittperson, og den jeg gikk til som alltid hadde tid, uansett om jeg ville prate, spille eller bare tilbringe tid sammen. Hun bodde bare en liten gåtur unna, og vi var mye sammen.

Jeg møtte mange eldre mennesker gjennom mine besteforeldre, og de lærte meg både å sette pris på og respektere den eldre generasjonen. Kanskje det var på grunn av dem at jeg valgte å jobbe i eldreomsorgen.

Vi ser også den gode jobben som gjøres

I Livsglede for Eldre jobber vi for at eldre på sykehjem skal få en trygg og verdig alderdom og meningsfulle dager. Og når vi reiser rundt på de ulike livsgledehjemmene i Norge, ser vi også den gode jobben som gjøres på sykehjem.

Vi får, med samtykke fra beboer/pårørende, innsyn i både livshistoriekartlegging og dokumentasjon. Og her ser vi et helt annet bilde på eldreomsorgen enn det som fremkommer i mediene.

Vi «blir kjent med» beboeren gjennom kartleggingen og leser blant annet om ansatte som tar med beboeren på aktiviteter, besøk av barn og dyr, samtaler tilpasset beboer, og beboers opplevelse og utsagn i forhold til dette. Vi ser at ansatte viser beboerne stor omsorg og omtaler dem med respekt og verdighet.

Ansatte er gode på å se beboerne

For pårørende kan det være en sorg når ens kjære kommer på sykehjem og ikke får til det samme som før og hukommelsen svikter. Men ansatte ser ikke nødvendigvis på det den eldre ikke lenger får til eller husker, men hva som faktisk fortsatt mestres og gir glede. Ansatte er gode på å se beboerne for den de er her og nå og tilbyr passende aktiviteter, musikk og så videre.

Livsgledehjemmene viser oss ofte bilder av slike gylne øyeblikk hvor beboere får gjøre ting som gir glede og mestring, som å bake, synge med barna, hilse på dyr eller bare lukte på vårblomster. Bildene blir vist med stolthet og glede. Ikke bare fordi de gir god omsorg og pleie, men også fordi de er oppriktig glade i «sine» eldre. De ønsker å gjøre en forskjell i eldreomsorgen – akkurat som oss i Livsglede for Eldre.

Vi ser ansatte som viser faglig innsikt, omsorg som ivaretar beboerne. Vi ser ansatte som har stått på hele vakten, men likevel går hjem med dårlig samvittighet og en følelse av utilstrekkelighet.

Vi ser også ansatte som kommer på fritiden for å ta med beboere på arrangement eller tur, eller har med hunden sin for å besøke dem som har glede av dette. Og dette gjør ansatte, bevisst eller ubevisst, for å bidra til en verdig, trygg og meningsfull alderdom for beboerne som de tross alt har krav på i henhold til verdighetsgarantien.

Spennende å jobbe i eldreomsorgen

Mediene trekker frem utfordringene i eldreomsorgen med svært syke og sårbare eldre. Tjenesten har for lite tid og for få hender, og ikke minst utfordringer med å rekruttere helsepersonell, og især sykepleiere. Men er det rart at sykepleierne ikke velger seg til eldreomsorgen slik den blir fremstilt?

I eldreomsorgen får man bli kjent med mennesker over lang tid, vi får høre om et levd liv og møter spennende og interessante mennesker som er like ulike som deg og meg. Vi møter komplekse sykdomsbilder, vi får utfordret oss selv både som helsepersonell og som menneske. Vi får muligheten til å gjøre en forskjell for de eldre – for dem som virkelig trenger det, og ikke minst fortjener det.

Jeg skal innrømme at jeg som sykepleierstudent ikke tenkte at det var i eldreomsorgen jeg skulle begynne å jobbe. Jeg så på sykehus som mye mer spennende. Så feil jeg tok!

Jeg er så stolt av mitt valg om å jobbe i eldreomsorgen, og jeg er stolt av alle mine kolleger, både i Livsglede for Eldre og Livsgledehjemmene rundt omkring i Norge som jobber både for å bedre eldreomsorgen i Norge og legge til rette for gode og meningsfulle dager for våre eldre. Jeg er sikker på at også mormor hadde vært stolt av meg …

Det sies at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Det er sikkert riktig, men vi i Livsglede for Eldre tror også at det trengs et helt samfunn for å ta vare på våre eldre. Håper du også vil bidra.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse