fbpx Heia sykepleiere som varsler! Hopp til hovedinnhold

Heia sykepleiere som varsler!

Det står stor respekt av sykepleiere som klart og tydelig sier at min lojalitet ligger hos pasientene, ikke hos ledelsen. Uten varsler blir eldreomsorgen neppe bedre, skriver Sykepleiens redaktør, Anne Hafstad.

NRK Brennpunkt har med sin dokumentar om eldreomsorgen gitt oss et lite og selvsagt unyansert bilde av eldreomsorgen. Ingen som har sett de to programmene kan være uberørt. Selv kjenner jeg på både sinne, fortvilelse, avmakt og undring.

Det kan da virkelig ikke være slik vi tar vare på våre hjelpetrengende eldre i velferdsstaten Norge anno 2023?

Men bildene som ruller over TV-skjermene i de tusen hjem, lyver ikke. Det avdekkes uverdige forhold både i hjemmetjenestene og på sykehjem. Til dels hjelpeløse eldre mennesker som helt åpenbart ikke får den hjelpen, behandlingen og pleie- og omsorgen som de burde. Og som de faktisk har lovmessig krav på. Det er hjerteskjærende å se maktesløse og fortvilede pårørende. 

Det er uverdig, og det er bare trist. Detaljene er til tider så ille at jeg oppfordrer dere alle til å se programmene selv snarere enn at jeg forsøker å beskrive det som vises. Ord blir rett og slett fattige.

Skjult kamera – ubehagelig men nødvendig

NRK har gjort et godt stykke journalistisk arbeid. Terskelen for bruk av skjult kamera i journalistikken skal være høy, og metodevalget må begrunnes godt. Her mener jeg NRK leverer og håndterer de etiske utfordringene på forsvarlig vis.  

At det oppleves som svært ubehagelig for dem som filmes uten å vite det, er lett å forstå. Det er også lett å forstå at mange av dem som jobber i tjenestene som er kikket i kortene, sitter igjen med en følelse av at NRK viser en liten og svært negativ del av virkeligheten. De kjenner seg ikke helt igjen i bildet som formidles, og som sendes ut til hele befolkningen. Det oppleves sikkert som urettferdig, både for den enkelte ansatte og ikke minst for lederne som har ansvaret.

Det kan imidlertid ikke være til hinder for god gravende journalistikk. Pressens aller viktigste samfunnsoppdrag er å avdekke maktmisbruk og forhold som ikke fungerer. Eldreomsorgen kan ikke være noe unntak.

Ensidig fremstilling

Det er rett og slett ikke oppdraget til NRK Brennpunkt å fremstille et nyansert bilde av eldreomsorgen. Redaksjonen har ønsket å undersøke om det er kritikkverdige forhold i kommunenes ivaretakelse av eldre. Og de fant svar. Svar som ryster oss alle. Ingen kan snu ryggen til det som faktisk skjer, selv om fremstillingen er ensidig. Dokumentaren gir ikke hele bildet, og den gir ingen informasjon om omfanget av svikt.

Den enkelte ansatte både i tjenestene som nå har flomlyset på, og i andre deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vet at virkeligheten ikke bare er dyster. De vet at det også er god omsorg og gode tjenester både i hjemmetjenestene og på sykehjem.

Jeg tror vi alle vet at sykepleiere, helsefagarbeidere og andre strekker seg langt og lengre enn langt hver eneste dag, kveld og natt for at alle dem som trenger deres hjelp, skal få det. De jobber hver dag hardt for å tilby helsetjenester av høy faglig kvalitet. De fortjener ros og anerkjennelse for jobben de gjør.

Mangel på personell er kritisk

Utfordringene i eldreomsorgen er vel kjent. Mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere er prekær. Bruken av ufaglærte for å fylle huller i turnusen er allerede for høy. Det mangler 7000 sykepleiere i Norge i dag. Antallet er estimert til svimlende 28 000 i 2035.

Strikken for sykepleieres hverdag er strukket for langt. Arbeidsbelastningen er for høy. I en undersøkelse vi i Sykepleien gjorde i 2021 blant sykepleiere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, svarer 70 prosent at de vurderer å slutte. Det lover ikke godt, for vi blir stadig flere eldre. Behovene for hjelp blir ikke mindre. Snarere tvert imot.

NRK Brennpunkt plasserer ansvaret klart og tydelig der det hører hjemme. I ledelsen av helsetjenesten. Det er og blir et lederansvar å sørge for kvalitet og for at tjenestene de tilbyr er i tråd med norsk lov. Ikke minst burde det være et klart og tydelig lederansvar å sette foten ned når ressursene ikke står i samsvar med oppgavene.

Til syvende og sist er det et politisk ansvar å prioritere. Det aller mest smertefulle ved prioritering er å prioritere ned. Skal eldreomsorgen prioriteres opp, må noe annet tas ned. Så enkelt og så vanskelig.

Må sette foten ned

Sånn sett er dokumentaren fra NRK Brennpunkt en gavepakke til alle dem som kjemper for mere ressurser til eldreomsorgen. De burde bruke dette for alt det er verdt snarere enn å forsøke å bortforklare det som faktisk vises. Jeg tror dessverre ikke eksemplene fra Brennpunkt er unike. Det svikter mange steder. Det er dessuten godt dokumentert i tilsynsrapporter.

Vi vet alle hva som skal til. Bedre bemanning. Bedre oppgavedeling. Flere heltidsstillinger. Høyere lønn. Økt utdanningskapasitet. Personlig har jeg ikke gitt opp drømmen om en bemanningsnorm selv om den åpenbart sitter langt inne fra politisk hold. Jeg har også tro på at Helsepersonellkommisjonen kommer med kraft nok til at den setter spor også ute i tjenestene. Men det tar tid.

Tusen takk til to modige sykepleiere

Det aller viktigste nå er at flere sykepleiere gjør som Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø som vi ser i Brennpunkt. Etter å ha sagt ifra til egen ledelse gjentatte ganger, varsler de til Statsforvalteren. Der får de medhold.

Det krever mot å si ifra, men de har loven i ryggen. Det er forbilledlig når sykepleiere slår fast: Min lojalitet ligger hos pasientene, ikke hos ledelsen. Tusen takk til dere to. Hadde jeg hatt en pris jeg kunne dele ut, hadde den gått til dere, Svanhild Furre Johannessen og Linda Hellesø.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ragnfrid

Sykepleier
1 year 4 months siden

Veldig flott å lese at sykepleien nå heier på varslere. Jeg har dessverre ikke samme opplevelse med nsf. Jeg varslet i november 2019 om kritikkverdige forhold ved en privat eldreinstutisjon, med godt omdømme, i Oslo. Det var nesten daglige fallsituasjoner, hvor mange ikke engang ble dokumentert, og selvsagt en alt for lav bemanning som 'sprang bena' av seg for å holde tritt med alle oppgavene og oppståtte situasjoner. Hovedparten av de ansatte satt ofte 15-20 minutt over arbeidstiden for å få tid til å dokumentere. Gikk man til ledelsen fikk man høre at man prioriterte feil. Som innleid vikarsykepleier ble dette kritisk og jeg møtte sterk kritikk fra byrået, og ble ved et tilfelle innkalt til møte samme dag, uten å få anledning til å forberede meg på noe vis. Oppdtagsgiver var en viktig kunde for byrået. Som nsf medlem ble jeg fulgt opp, og konsulenten skrøt av min modighet. Men utfalle av saken var at jeg ble tatt av oppdraget, kastet ut av leiligheten jeg bodde. Jeg fikk en uke på meg til å flytte. Alt i alt var min opplevelse med situasjonen, at lojaliteten til Nsf slett ikke lå hos meg som medlem og varsler.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse