fbpx – Er dette virkelig virkelighetene alle pasienter i hjemmetjenesten opplever? Hopp til hovedinnhold
NRKs Brennpunkt-dokumentar «Omsorg bak lukkede dører»:

– Er dette virkelig virkelighetene alle pasienter i hjemmetjenesten opplever?

Henrik Dahl Jacobsen

Reaksjonene på skjulte opptak av ansatte i hjemmetjenesten og pasienter i NRKs Brennpunkt-dokumentar har ikke latt vente på seg. – Det er flere ting jeg reagerer på i Brennpunkt-dokumentaren, sier sykepleierstudent Henrik Dahl Jacobsen.

Henrik Dahl Jacobsen er sykepleierstudent ved VID i Oslo. Han har sett første del av NRKs Brennpunkt-serie «Omsorg bak lukkede dører».

– Først må jeg si at jeg tror alle som har sett dokumentaren, er enig i at forholdene som ble avdekket, ikke er akseptable. Vi skal ikke ha det slik, sier han.

Jacobsen reager likevel på noen av valgene statskanalen har gjort i sitt arbeid.

– Det fremstilles som om dokumentaren viser hele virkeligheten i hjemmetjenesten, men den klarer ikke å få frem hvor komplekst det er godt nok, sier han.

Er dette virkeligheten?

– For det første så generaliseres det med at sakene NRK har valgt å trekke frem er representative for hele hjemmetjenesten.

– Er dette virkelig virkelighetene alle pasienter i hjemmetjenesten opplever? Jeg tror ikke det.

Jacobsen har selv jobbet som ufaglært før han begynte på sykepleierutdanningen.

– Jeg mener de vel 11 000 som jobber i hjemmetjenesten i Oslo, virkelig gjør så godt de kan og gjør en stor forskjell for mange av sine pasienter, sier han og fortsetter:

– Det dokumentaren virkelig viser, er hvor viktig det er med kompetanse hos dem som jobber i helsetjenesten. Det som avdekkes, er et resultat av at kommunene sliter med å få tak i nok fagfolk og derfor må bruke ufaglærte. Konsekvensene av manglende kompetanse har vært varslet lenge, sier han.

Hva er det vi ser?

Han synes det er vanskelig at dokumentaren ikke oppgir hvilken fagbakgrunn de som går på hjemmebesøk til pasientene, har.

– Er det helsefagarbeidere, ufaglærte eller sykepleiere? Det får vi ikke vite, sier Jacobsen.

Det andre han reagerer på, er metoden NRK har brukt med skjult kamera.

– Var det virkelig nødvendig? Jeg reagerer og vet at andre også tenker med frykt på å bli utsatt for skjult filming når du drar hjem til folk, og at opptakene så kan brukes av pressen senere. Det oppleves ubehagelig. Jeg tenker det også løfter frem noen etiske problemstillinger rundt personvern som bør diskuteres, sier han.

Jacobsen tror dokumentaren derfor kan gjøre det enda vanskeligere å rekruttere hvis de ansatte risikerer å bli filmet i skjul mens de prøver å gjøre jobben sin.

Mange vil bo hjemme

– For det tredje er det også mange som vil bo hjemme så lenge som mulig. Det kan være at noen av personene som var med i dokumentaren, kunne fått bedre hjelp om vedtakene var bedre og kompetansen til de som kom hjem til dem også var høyere.

– Jeg gjentar at det kanskje er det som burde vært satt fingeren på – at syke folk trenger helsepersonell med kompetanse. Helsepersonell som har kompetanse på ernæring, som kan observere forverring av tilstander. Jeg tror det er på dette området skoen virkelig trykker ute i helsetjenesten, sier han.

– Skal lite til før timeplanen ryker

Han mener ufaglærte gjør så godt de kan, men besitter ikke riktig kompetanse.

– Å fylle vakter med fagfolk er et kjempeproblem. Det skal bare ett sykdomsutbrudd til for at hele vaktplanen faller sammen og sykepleiere må ta dobbelt så mange pasienter. Eller at det er forverring hos én pasient, som gjør at de 15 minuttene du har til besøket, går over tiden og hele timeplanen den dagen forskyves og forsinkes.

Politisk ansvar

Jacobsen er selv politiker og sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet.

– Er ikke mye av dette ting politikerne burde fikse opp i?

–- Vi har prioritert å styrke hjemmetjenesten i Oslo med 500 flere årsverk, og vi behandlet på siste bystyremøte en strategi for rekruttering av kompetanse i helsevesenet. Fremover kommer vi til å trenge mange flere ansatte å dekke befolkningens behov, sier han.

Men selv om han reagerer på dokumentaren, håper han det kan resultere i en god debatt om eldreomsorgen.

– Det er viktig at vi da diskuterer kompleksiteten i tjenestene, ikke bare trekker frem enkeltepisoder, sier han.

– Den store utfordringen er hvordan vi skal løse eldreomsorgen med vesentlig mindre folk tilgjengelig, men langt større behov. Vi løser ikke den utfordringen alene i Oslo. Det kan kun løses på nasjonalt nivå i tett samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten, nasjonale myndigheter og arbeidstakerorganisasjonene. 

Vil prøve litt mer

Jacobsen selv er halvveis i sykepleierstudiet.

– Så hvor vil du jobbe når du er ferdig?

– Det vet jeg ikke ennå. Jeg har hatt praksis på både sykehus og sykehjem, men vil prøve litt mer før jeg bestemmer meg, sier han.

NRK forklarer avgjørelsen for å bruke skjult kamera

NRK har laget en egen sak på sine nettsider der de blant annet forklarer hvorfor de har valgt å bruke skjult kamera i Brennpunkt-serien.

– NRK ønsker i utgangspunktet ikke å bruke skjulte metoder. Alle kan sette seg inn i hvor ubehagelig det må være for dem som får beskjed om at de er filmet uten å være klar over det. Derfor er terskelen svært høy, skriver redaksjonssjef Reidar Kristiansen.

Presseetikken åpner for bruk av skjult kamera i enkelte situasjoner. Forutsetningen er at det er eneste mulighet til å «avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning», slik det er formulert i Vær varsom-plakaten pkt. 3.10.

Kristiansen skriver også at hensikten ikke er å fokusere på enkelte ansatte.

– Dokumentaren belyser et system med store utfordringer. Bildene gir oss ny innsikt og dermed bedre grunnlag for viktige diskusjoner om hvordan dette kan løses i fremtiden, skriver han.

15 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Liv Nina

916 21 964
1 år 2 måneder siden

For det første handler disse avvikende om personlig egnethet, noe flere i helsevesenet ikke har. For det andre blir det alltid informert om at det kan bli gjort opptak, noe jegxtror kan øke rettsikkerheten til brukerne. For det tredje er ikke dette det verste jeg har opplevd i mine 16 år i eldreomsorg så jeg tror dokumentasjon er bra! Tror heller ingen tenker at det alltid er sånn og vi ser også mange eksempler på det motsatte i dokumentaren. Jeg opplever hele artikkelen som ren sutring og tenker at det viktigste er å ivareta pasientsikkerhet over alt annet.

Anne Lise Pedersen

Familieterapeut
1 år 2 måneder siden

Jeg reagerer også kraftig på denne saken fra NRK og valg av metodebruk- positivt! For hvordan tenker Jacobsen at situasjonen ellers skulle blitt belyst? Når det står helt andre ting i journalen enn det som faktisk har skjedd- hvordan kunne man ellers bevist at det er en grov svikt i systemet? Det spiller egentlig ingen rolle hva slags fagbakgrunn man har, det handler i bunn og grunn om at man må behandle folk som folk og med verdighet. Klarer man ikke det på jobb pga for liten tid eller for lite folk eller hva som helst, skulle alle uansett varslet om avvik. Hvor mange avvik ble det sendt om behandlingen vi så i videoen NRK filmet i skjul? Hvor mange avvik blir det sendt generelt når man ikke klarer å gjøre jobben? Når man ikke klarer å ta vare på de man er ansatt for å ta vare på? Jeg mistenker en lojalitet oppover i alle ledd, og at det til syvende og sist handler om budsjett og økonomi som ikke gjør det mulig å gjøre jobben. Og at man ikke blir populær hvis man varsler og er lojal «nedover» mot de som faktisk skal motta en god og forsvarlig tjeneste.
Også handler det om prioriteringer. Vil vi heller ha flere filer på en vei for å komme oss enda fortere frem enn en visshet om at bestemor blir behandlet godt og verdig av de som kommer hjem til henne? For eksempel. Kanskje på tide å stikke fingeren i jorda og kjenne etter om framskritt egentlig handler om andre ting enn økt kjøpekraft og høyt lønnsnivå for konsulenter og direktører?

Odd Haugerud

Pensjonist
1 år 2 måneder siden

Analysen til Henrik Dahl Jacobsen bør bli lagt merke til. Den er veldig god

Wigdis

Hjelpepleier
1 år 2 måneder siden

Jeg reagerte sterkt på metoden Brennpunkt valgte!
Å TA fotfolket på denne måten er helt uakseptabelt, syntes jeg! En av kommunene i programmet valgte å ikke stille opp.. også valgte Brennpunkt å filme fotfolket for så å legge det ut på riksdekkende tv!(?) lurer veldig på hvordan disse enkeltmennesker har det etter dette!?
Hjemmetjeneste er komplext. Og det var nok noe av den frustrasjonen som kom til utrykk hos pleieren, tenker jeg videre.
Jeg forstår at hjemmeboende kan ha det veldig vanskelig, men hvorfor bor de hjemme når de ønsker sykehjemsplass?
Hadde «Lilly» vedtak på tilsyn når hun tok medisinen, hvorfor stod da dispenseren hos henne?
Hadde hun vedtak på matlaging?
Kunne brukeren ha bestilt middag fra kommunen?
Hadde det vert folk, hos de aktuelle brukerene,
som vurderte møblering? I forhold til fall. Ville brukerene gått med på en om møblering, slik at det var mulig å utføre prosedyrer på en god måte?
Hadde hun spist? Dersom maten ble satt foran henne!
Pleiere i hjemmetjenesten har ingen mulighet til å «tvinge» brukerene til noe som helst! Det skal foreligge vedtak på alt som skal gjøres, og disse er ofte stipulert med tid, slik at man er på plass til å utføre jobben til riktig tidspunkt. «Riktig medisin til riktig tid» er en prosedyre som det skal etterstrebes å følge, som andre prosedyrer! Så dette ble feil!
Pleierene er ikke ansatt i et service yrke, men er profesjonelle utøvere av helse.. og derfor bør det alltid være utdannet personell på jobb!
«vi» må slutte med den «snillismen» som sees hos enkelte ansatte, tenker jeg.
Så må jeg nevne at det skal mye til å aldri ha nevnt for brukerene at det er lite hyggelig å få «kjeft» når man kommer for å hjelpe.. etter å ha stresset seg fram i snø, med parkeringsproblemer, ting som har tatt tid hos forrige bruker, osv. kanskje dobbel liste pga sykdom.. også kom covid..!
kanskje var dette den ene gangen den «uthengte» pleiere sa de fatale ordene til en bruker?
Politikerene har en stor jobb å gjøre, når det kommer til bevilgninger til helse! De er gode på nedbemanne. Helseministeren sa også noe om dette her om dagen.. «det må bli slutt på å sette inn ekstravakter og innleie» Det holder ikke å si «sånn skal vi ikke ha det» som en sa dagen etter!
Her må det ruskes opp.. før eldrebølgen river med seg utslitte pleiere og deres yrker! Hva gjør vi da?
Sjøl er jeg sykemeldt etter 30 år i dette vesenet som kalles helse! Utslitt og oppbrukt, både kroppslig og mentalt!

Minna

Sykepleier
1 år 2 måneder siden

Bra skrevet Wigdis, enig med deg.

Solveig

Sykepleier
1 år 2 måneder siden

Enig med deg Wigdis. Godt skrevet!
Og når avsatt tid er knapp og oppgavene mange, så blir belastningen stor for de som er på jobb.

Ellen Andreassen

1 år 2 måneder siden

Det er bare å oppføre seg skikkelig, og gjøre en ordentlig jobb, så er det ingen problemer å bli filmet...

Anders Magnussen

Sykepleier
1 år 2 måneder siden

Jeg forstår godt hva det menes med at kompetansen må heves og det burde fokuseres på. Men jeg ser absolutt ingen problemer med å sette frykten i mange innen helse. Det er ofte en nedlatende og ødeleggende holdning som blir brukt mot eldre pasienter, spesielt de som sliter med en form for demens diagnose. Det er helt riktig, det mangler kompetanse på feltet, men mye av dette går også på ren og enkel medmenneskelighet. Hvem i allverden snakker sånn til andre mennesker? Spesielt ett menneske i en sårbar posisjon. Man må ikke jobbe innen helse for å vise omsorg og ha tålmodighet med en gammel dame som lurer på hva klokka er, eller når hun skal ta neste medisin, selv om hun har spurt 10 ganger.

Dette med frykt for å bli filmet, mener jeg bare er dritbra. Jeg har jobbet med masse fantastiske folk i hjemmesykepleien og på sykehjem, men også ganske mange som er sjokkerende ubrukelige i jobben sin. De burde være redd for at noen filmer de. Jeg tenker at hvis du selv føler at det du gjør nå ikke er bra nok til at det kan filmes og vises andre, så gjør man en laber jobb for sine pasienter eller brukere. Helsepersonell er generelt hardtarbeidende, flotte omsorgsmennesker, men la oss ikke være så arrogante at vi skal påstå at det er -bare- systemet sin skyld hvis det blir gjort en dårlig jobb. Det finnes folk som aldeles ikke burde vært i helsevesenet, og omskolering sender ofte allverdens mennesker til helsevesenet, uten en tanke på om de passer eller vil inn i fagområdet. Litt frykt for å bli snakka til fordi man gjør en dårlig jobb er bare sunt.

Så kompetanse heving er viktig, men å luke ut upassende medarbeidere er enda mer viktig.

Linda

Pensjnist
1 år 2 måneder siden

Det er sånn det er

Inger Synnøvedatter

Off.godkjent sykepleier og pensjonist
1 år 2 måneder siden

Etter å ha jobbet i helsevesenet på mamge forskjellige nivåer og innen flere sektorer, vil jeg si det er på tide å legge ansvaret der ansvaret hører hjemme.
Det er villet politikk å skjøre ned på tjenestene. Det er villet politikk å ikke satse på utdanning. Utdanning tar tid. Det er villet politikk å telle hender i stedet for å satse på kompetanse. Hvordan kan man forvente at ufaglærte, ofte med dårlige språkkunnskaper, skal inneha teoretisk kunnskap om eksempelvis demens når de ikke får annen opplæring enn korte instruksjoner i vaktskifte? På tide å legge ansvaret der ansvaret hører hjemme, nemlig hos politikerne. Vi har visst om eldrebølgen i mange tiår, og vi har sagt fra i fire/fem tiår, men tilstandene har blitt verre og verre.

Nina Lid

Sykepleier
1 år 2 måneder siden

Jeg tenker følgende i forbindelse med det oppsatte skjulte kameraet hos en av hjemme-beboerne! Var det virkelig nødvendig å informere denne personen om at skjult kamera var satt opp i leiligheten hennes?? Jeg mener at denne informasjonen dermed også vil påvirke atferden til damen! Hvis Brennpunkt/NRK ville avdekke "sannheten" og personen har en demens-diagnose så ville uansett utelatelse av å ikke informere om kamera ha noe å si for denne. Dermed hadde vi antagelig fått og sett ett mer sannferdig bilde av personens angst og atferds-tilstand!??

Nina

Pensjonert sykepleier
1 år 2 måneder siden

Etter mange år som sykepleier i hjemmetjenesten - en jobb jeg var veldig glad i - må jeg si at NRK sin dokumentar var noe jeg lenge har ventet på. Den er brutal vil jeg si, men ja: dessverre er dette hverdagen mange eldre hjemmeboende opplever.
Og jeg vil berømme denne unge reflekterte sykepleierstudenten som engasjerer seg sterkt - samfunnet trenger slike. Og samfunnet bør også belønne fremtidige sykepleiere både i form av mer innsikt i hva et slikt yrke, både som sykepleier og også andre helsefaglige grupper innebærer og lønne dem adskillig bedre også i form av kroner og øre.
En undersøkelse som er gjort, viser at hjemmetjenesten spesielt er den yrkesgruppen med høyest sykefravær,- der muskel-og skjelettplager/-skader, samt emosjonelle plager dominerer.
Det er et paradoks at hjelperne i helsesektoren blir syke av jobben..

Når det gjelder demens kombinert med utsagnet om at "man skal bo hjemme så lenge som mulig".. så håper jeg inderlig at det nå kan settes fokus på hva dette egentlig betyr og hvem har egentlig funnet ut at dette er det beste for alle?
Det er slettes ikke en allmengyldig regel.
For jeg må si at med den store kunnskapen vi som fagutdannede innehar om spesielt demens, så er det ikke forsvarlig helsehjelp når mange demente bor alene hjemme. Det er forferdelig trist å måtte gå fra et besøk hos en dement bruker, som man vet ikke klarer å huske, konsentrere seg, passe på/ha innsikt i sin egen helsesituasjon lenger, ikke husker tid og årstid, døgntid, når tid man spiste sist, ikke sultfølelse osv osv..
Så er det mange runder med diverse instanser der man argumenterer "opp og ned" og dokumenterer at bruker ikke får oppfylt sin mest pimære behov (og snarest egentlig må ha et høyere omsorgsnivå- det være seg sykehjem eller lignende institusjon): nemlig behovet for trygghet- det er fraværende. Deretter kommer fravær av mange primære behov som behov for ernæring og søvn, aktivitet, sosiale- og åndelige behov osv.. osv..

I andre kulturer bor eldre hos sin familie eller bekjente og får dermed en mer helhetlig omsorg. Mens det i Norge fokuseres så alt for mye på at det beste for alle "er å bo i sitt hjem så lenge som mulig".
Er det virkelig det ? Er det god medmenneskelig behandling å la demente bo alene hjemme? Hvorfor hegner vi i Norge så om "hjemmets betydning" ? Handler det hele i grunnen om økonomi?
Samfunnet ellers er jo så opptatt av hva som er "god helse"..
En dement person som bor alene hjemme og som har mistet innsikt i tid og sted, ikke husker elementære ting som å spise og sove, snur døgnet, ikke har noen å spørre når angsten kommer.. har ikke god helse nettopp fordi kroppen ikke får det den trenger og stresset og angsten er høy. Og dermed øker frustrasjon, konsentrasjon og helsen forfaller.
Det bør derfor sees på hva samtykkekompetanse betyr i fht demens også.
Det er nå slik at vi mennesker i mange forskjellige situasjoner gjennom livet kan miste begrepet om hva som er god helse og hva som er det beste for en selv. Og da må det være noen som tar vare på oss så vi slipper å falle (på alle mulige måter)- det håper jeg da inderlig.

Betty Corrales

miljøarbeider
1 år 2 måneder siden

Veldig bra skrevet Nina

Solveig Heggdal

Sykepleier
1 år 2 måneder siden

Godt reflektert Henrik Dahl Jacobsen. Så fint at dere skal ansette 500 flere i omsorgstjenesten i Oslo. Skoen trykker på flere steder. Du nevner tid, og kompetanse. Tiden er for liten og sårbarheten for stor for uforutsette hendelser. Personalet skvises når noen er syke, en pasient får økt behov der og da og trenger en kollega å rådføre seg med. Personalet blir oppringt av pasienter, pårørende og kollegaer mens de er hos pasientene. Det er forstyrrende for pasienten som skal ha sitt behov utført.
Skoen trykker også hos ledere hevder jeg. Man trenger ikke å ha bare sykepleiere for å heve kvaliteten på omsorgstjenesten. Helsefagarbeidere og faktisk ufaglærte med god oppfølging av fagutdannede kan bidra i omsorgstjeneste. Men, det forutsetter en leder som er ansvarlig, engasjert i fag og kompetanse samt evner å tenke på annet enn økonomi. En leder som har oversikt over pasienter og ansatte, og som snur seg rundt og bidrar. En god leder leder sin stab til å ha arbeidsglede fordi man har ansatte som får faglig påfyll, har diskusjoner og rom for å drøfte ulike problemstillinger hos pasientene. Etikk og moralske holdninger må løftes. Ulike kulturelle forskjeller hos personalet og pasienter må møtes med kunnskap og forståelse for dette fra personalet. Pasienter og pårørende må høres og møtes der de er, og det er en leders hovedansvar å sørge for at man har ansatte med riktig kompetanse, holdninger og verdier.

Anders

Driller
1 år 2 måneder siden

Det er ikke vitsen med programmet. Antagelig er det folk som har det både verre og bedre enn det som vises. Poenget med programmet er å vise hvordan det KAN være, og skape debatt om dette faktisk er noe vi er fornøyd med. Å få et reelt inntrykk kunne aldri vært gjort uten skjult kamera, da hadde ikke noe som helst blitt avdekket.
Det er synd på dem som gjør så godt de kan, men det er faktisk kundene/klientene man må beskytte, ikke helsearbeiderne. Å få et innblikk i slike forhold, er meget få mennesker forunt. Det er noe vi alle ønsker å slippe å se, og mange vil helst ikke betale for eldreomsorgen heller. Man vil bare feie det under teppet, og leie inn billig utenlandsk arbeidskraft. Men nå med dette Brennpunkt blir det kanskje gjort noe.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse