fbpx Uro i Larvik før Brennpunkt: Tar sterk avstand fra bruk av skjult kamera på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Uro i Larvik før Brennpunkt: Tar sterk avstand fra bruk av skjult kamera på sykehjem

Bildet viser Gro Herheim.

Andre del av NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» handler om sykehjem. I Larvik har den vakt reaksjoner før den er publisert.

I Larvik er det ifølge Østlands-Posten sendt ut brev til pårørende til beboere på Furuheim sykehjem. Sykehjemmet blir brukt som eksempel i del to av dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» på NRK. Episoden publiseres onsdag morgen, og sendes på tv onsdag kveld.

Men allerede før episoden er sendt, er det i Larvik kommune reaksjoner på at det er filmet med skjult kamera inne på Furuheim sykehjem.

Østlands-Posten skriver at ifølge brevet som er sendt til de pårørende, tar ledelsen i kommunen sterk avstand fra bruk av skjult kamera, og mener det er ulovlig.

Må være eneste mulighet

I presseetikken åpnes det for bruk av skjult kamera, men forutsetningen er at det må være eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

NRK Brennpunkt brukte skjult kamera også i dokumentarens første episode, som handlet om hjemmetjenester. I en egen artikkel begrunnet de hvorfor. Redaksjonssjef Reidar Kristiansen viser her blant annet til at skjult kamera var eneste mulighet til å dokumentere hvordan besøkene fra hjemmetjenesten forløp.

Bruken er vurdert av NRKs advokater opp mot personopplysningsloven, skadeerstatningsloven og straffeloven.

Ifølge Reidar Kristiansen er skjult kamera ikke noe man skal ta lett på i journalistikken, men i dette tilfellet var det riktig og nødvendig. I episoden om sykehjem er det altså brukt skjult kamera inne på et av Larvik kommunes sykehjem.

Takket Brennpunkt

Mandag kveld holdt ordfører Erik Bringedal et ekstraordinært informasjonsmøte for de folkevalgte i Larvik. Her opplyste kommunaldirektør Gro Herheim, ifølge Østlands-Posten, at noen få av kommunens ansatte har fått se dokumentaren på forhånd. Herheim er ikke en av dem.

«Men jeg har blitt fortalt at dette handler om sårbare mennesker i en sårbar situasjon. Jeg vet at det kommer til å være sterkt og vondt å se på. Vi vet nå at det er avdekket kritikkverdige forhold», sa hun.

Ifølge Østlands-Posten understreket kommunaldirektøren flere ganger at hun ønsket debatten som vil komme i etterkant av publiseringen velkommen. Men hun var tydelig skeptisk til bruk av skjult kamera, og sa hun reagerte på overvåkning av ansatte.

Synet på bruken av skjult kamera delte ikke Per Manvik fra Frp. Han takket Brennpunkt-redaksjonen.

«Vi må jo være glade for at noen har avdekket hva som skjer», sa han ifølge Østlands-Posten.

– Krevende for de ansatte

Randi Askjer, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Vestfold og Telemark, sier til Sykepleien at bruken av skjult kamera er krevende for de ansatte på Furuheim sykehjem. Da de først fikk vite at det var filmet inne på sykehjemmet, visste de ikke hva som var filmet, hvem som var filmet eller når det var filmet.

– Men de ansatte har nå fått se programmet, og jeg tror det var godt for dem å se hva som faktisk skal publiseres, sier hun.

– De er fornøyd med at Brennpunkt ville vise dem det på forhånd. Men de skulle nok ønsket at Brennpunkt hadde vist mer av sammenhengen situasjonene utspilles i.

– Men Brennpunkts oppgave er vel nettopp å avdekke kritikkverdige forhold?

– Ja. Og for meg har dette to sider: Ved å se stort på det, er det bra at det blir avdekket mangler i eldreomsorgen. Det er en vanskelig situasjon, med mangel på sykepleiere og kompetanse. Men for de som faktisk blir filmet, er det vanskeligere å tenke sånn.

– Kanskje litt for lydige

Randi Askjer skal se programmet når det publiseres. Hennes ønske er at oppmerksomheten mot kritikkverdige forhold i eldreomsorgen blir hevet opp på politisk nivå. Og hun håper at politikerne, som setter rammene for tjenestene, blir utfordret.

– Vi ser at lederne i de kommunale helse- og omsorgstjenestene blir presset på rammene de har. De står i en vanskelig mellomposisjon. Er de lydige mot de rammene de opererer innenfor, blir det stramt for ansatte og brukere. Presser de rammene, blir de oppfattet som ulydige av sine ledere igjen.

– De er kanskje litt for lydige?

– Ja, kanskje både ledere og de enkelte sykepleierne er det, og derfor er det bra at forholdene blir synliggjort.

Følger opp ansatte og pårørende

Randi Askjer sier fylkeskontoret har vært i tett dialog med sine medlemmer på Furuheim. Hun sier Larvik kommune har satt i verk flere konkrete tiltak i forkant av publisering og gjennom hele denne uken, for å ivareta både ansatte og ledere.

De pårørende har, ifølge NRK, fått innkalling til et eget møte tirsdag. Kommunen setter også opp pårørendetelefon.

Håper på debatt

Til Sykepleien skriver kommunedirektør Gro Herheim i en e-post at hun håper Brennpunkt-episoden vil reise en debatt om det voksende gapet mellom de forventninger og behov innbyggerne har på den ene siden, og hvilke tilgjengelige ressurer og kompetansen kommunen har på den andre siden.

«Ikke minst håper jeg på en debatt om fremtiden for en verdig eldreomsorg», skriver hun.

Herheim bekrefter at hun reagerer på bruken av skjult kamera, og at hun mener det reiser viktige prinsipielle, etiske og praktiske spørsmål som hun gjerne diskuterer på et senere tidspunkt.

«Akkurat nå handler den viktigste debatten om kvaliteten på våre omsorgstjenester, våre egne forbedringsbehov, og hvordan færre av oss må skape velferd for flere i fremtiden», understreker hun.

På spørsmål om det kun er negative reaksjoner på bruken av skjult kamera, svarer hun:

«Vi ønsker debatten velkommen. Vi har ingenting å skjule, på noen av våre sykehjem. Tvert imot er det i vår interesse å ha mest mulig åpenhet om kvaliteten i tjenestene våre og hvilke avvik som meldes inn, og avdekke eventuelle kritikkverdige forhold. Men det kan vanskelig gå på bekostning av grunnleggende rettigheter for våre pasienter og ansatte. Ansatte må kunne gå på jobb uten å frykte at de blir overvåket.»

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Hege Myrvoll

spl
1 år 3 måneder siden

Tenk at det var overvåking som skulle til for å avdekke alvorlig avvik i eldreomsorgen, og så er kommunen imot dette. Hva mener de egentlig skal til for å avdekke slikt da? Faglig ærlige sykepleiere/pleiere, sykepleieledere, administrasjon og politikere? Det tror jeg aldri har skjedd før, noen gang? De verner om seg selv, vil nok ikke vite eller gjøre noe som gjør at alle eldre som mottar helsehjelp for god nok pleie. Skammelig, og helt håpløst å få gjort noe med det, for de ansvarlige blir aldri byttet ut. Og skadelig praksis vil nok få fortsette?

Margaret Finnvik

Fagutviklingssykepleier
1 år 3 måneder siden

Dette hadde aldri kommet frem om ikke det hadde blitt brukt skjult kamera. Det er fordi man aldri vil oppleve at det varsles tilstrekkelig. Varsling ville ført til at det var varsleren som fikk svi. Vedkommende ville aldri blitt ansatt noe annet sted noen gang, og ville blitt sett på som en sviker, og som har opptrådt svært illojalt mot arbeidsgiver. Da stopper det seg selv. Ja, det er nok vondt å se seg selv på film, men nødvendig, for å vise at dette er en grov systemsvikt. De fleste helsearbeidere gjør så godt de kan ut fra sine rammer og forutsetninger, og vi er aldri bedre enn den svakeste av oss. Den svakeste har sannsynligvis blitt kastet ut i det uten særlig kompetanse og opplæring, for det er det alt for liten tid til.

Inger Lande Haugen

Pensjonert helsesykepleier
1 år 3 måneder siden

Jeg er en pensjonert helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse også. Er sprek og oppegående som mange av mine pensjonist- kollegaer.
Jeg skjønner ikke at man ikke gjør som under pandemi- vaksineringen : la sykepleiere og helsefagarbeidere med masse erfaring få jobbe med full lønn og ikke lusne pensjonistlønn (for ikke å miste pensjonen)! Da tror jeg man hadde fått dekket mange hull.
Mange har lyst til å bruke erfaringen og kunnskapen sin- noen mye, andre litt mindre antall vakter!
Herved utfordret!

Mette Rønning

Spesialsykepleier
1 år 3 måneder siden

Helt enig!

Margunn Sunde

Helsefagarbeider
1 år 3 måneder siden

Dette har pågått i åres vis. Det er for få folk i hjemmetjenesten og sykehjem, de greier ikke å få utført jobben når de blir pålagt flere og flere oppgaver. De ansatte sliter seg ut og den som trenger hjelp får ikke hjelpen de trenger. Alt handler om penger.....Vi soper inn oljepenger, men de skal ikke brukes der det trengs. Det er en stor skam....

Håkon Jensen-Tveit

Sykepleier.
1 år 3 måneder siden

Får vi se tilstanden i politiet, brannvesenet, i teknisk etat, etc på TV? Jeg tviler sterkt.

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse