fbpx Smerter, symptomer og livskvalitet etter intensivbehandling Hopp til hovedinnhold

Smerter, symptomer og livskvalitet etter intensivbehandling

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Et opphold på intensivavdelingen kan ha langvarige konsekvenser.

« Pain, Symptoms and Health Related Quality of Life in Intensive Care Survivors »

  • Doktorand: Anne Kathrine Langerud
  • Disputas: 6. juni
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin

Langerud har samlet inn data om pasienter som har vært gjennom intensivbehandling, tre og tolv måneder etter utskrivelse. Hun har blant annet sett på forekomsten av kroniske smerter, samt sammenhenger mellom smerter, angst, depresjon, fatigue, søvnforstyrrelser og PTSS.

Tre svar fra Langerud

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen tilfører mer kunnskap om tidligere intensivpasienters opplevelse av smerte, symptomer og livskvalitet.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Kvantitativ. Selvrapport via spørreskjema, fordi vi ønsket de tidligere intensivpasientens egen opplevelse.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen under intensivoppholdet eller jobber med oppfølging av tidligere intensivpasienter etter intensivoppholdet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse