fbpx Systematisk smertevurdering av intensivpasienter Hopp til hovedinnhold

Systematisk smertevurdering av intensivpasienter

<< Development and evaluation of a systematic pain management algorithm for patients in intensive care units >>

Intensivsykepleier Brita Fosser Olsen og medarbeidere har utviklet og testen en algoritme for systematisk smertevurdering og oppfølging av intensivpasienter ved bruk av vurderingsverktøyet Behavioral Pain Scale og Behavioral Pain Scale-Non Intubated.

  • Doktorand: Brita Fosser Olsen
  • Disputas: 31. oktober 2017
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Les også:

Intervju med Brita Fosser Olsen om avhandlingen

Forskningsartikkel om smertevurderingsverktøy av Brita Fosser Olsen

3 spørsmål til Olsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien viser at det å smertevurdere voksne intensivpasienter regelmessig og systematisk med ulike kartleggingsverktøy er assosiert med kortere respiratortid og liggetid på intensivavdelingen. Studien tyder også på at de norske versjonene av kartleggingsverktøyene Behavioral Pain Scale og Behavioral Pain Scale-Non Intubated måler smerte, fordi de viste høyere smerteintensitet under en smertefull prosedyre sammenliknet med en ikke-smertefull prosedyre.
  2. Hvilke metoder har du brukt? Det ble brukt litteratursøk, ekspertgruppe og pilottesting for å utvikle en algoritme som guider sykepleierne i å smertevurdere voksne intensivpasienter regelmessig og systematisk, i å bruke ulike smertekartleggingsverktøy, og å anvende denne smertekartleggingen når smertebehandling velges. Deretter ble det evaluert i hvilken grad sykepleierne brukte algoritmen på pasientene. I tillegg ble effekten av å innføre algoritmen evaluert ved å sammenlikne en gruppe pasienter som ble smertevurdert med algoritmen, med en gruppe pasienter som ikke ble smertevurdert med algoritmen.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Intensivpasienter vil kunne dra nytte av forskningen fordi studien tyder på at respiratortiden og liggetiden på intensivavdelingen sank hos pasienter som ble smertevurdert med algoritmen sammenliknet med pasienter som ikke ble det. I tillegg er det nyttig at sykepleiere som jobber med intensivpasienter vet at det kan være forhold ved pasientene som gjør at noen blir smertevurdert mindre enn andre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse