fbpx Fire toppledere som er sykepleiere: – Sykepleierkompetansen er i bruk hver dag Hopp til hovedinnhold

Fire toppledere som er sykepleiere: – Sykepleierkompetansen er i bruk hver dag

Sykepleierutdanningen skaper tillit til dem man jobber med, og forståelse for kompleksiteten i helsetjenesten, svarer fire toppledere som er sykepleiere i bunnen.

Inger Cathrine Bryne, adm.dir. i Helse Vest RHF

  • Sykepleierutdanning: 1988 ved Norges Røde Kors sykepleierhøgskole i Stavanger
  • Første sykepleierjobb: Medisinsk sengepost mage og tarm, Aust-Agder sentralsjukehus, Arendal
  • Etter cirka to år: gikk inn i lederstillinger, først avdelingssykepleier, så oversykepleier, klinikksjef og sykehusdirektør
  • Nåværende stilling fra 2020

  – Det å ha hatt skoene på er en viktig erfaring

  Min sykepleierutdanning har vært en viktig basis gjennom hele min karriere. Men de tre årene på sykepleierutdanningen kunne ikke vært det eneste jeg bygget på. Jeg har også en master i strategisk ledelse som har vært viktig. Det er summen av alt jeg har holdt på med, og det jeg har lært gjennom alle disse årene, som er min viktigste bakgrunn.

  I denne jobben er det en fordel å ha en helsefaglig bakgrunn, men det kunne også vært andre helsefag. Det vesentlige er at man har kunnskap og innsikt i helsetjenesten. Det å ha hatt skoene på er en viktig erfaring. Da forstår man lettere utfordringene og hvordan jobbe med forbedringsarbeid. Man kjenner fagene og kan språket og kulturen i helsetjenesten.

  Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche P. Dehli

  Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune

  • Utdannet sykepleier i 1984
  • Første sykepleierjobb: Regionsykehuset i Trondheim
  • Jobbet i UH-sektoren og i sykehus og kommune
  • Nåværende stilling fra 2021

  – Helseforståelsen min bruker jeg hver dag

  Jeg har jobbet lite klinisk, men tett på klinisk virksomhet. Da jeg i ti år jobbet ved sykepleierutdanningen, samarbeidet jeg mye med sykehuset i Levanger om utviklingsprosjekter og forskningsaktiviteter.

  Etter grunnutdanningen gikk jeg videre på det som tidligere het høyere embetseksamen i sykepleievitenskap. Denne utdanningen har vært like viktig som grunnutdanningen for de stillingene jeg har hatt. Den ga en grunnleggende forståelse for akademisk arbeid, hvordan man utvikler kunnskap og iverksetter resultatene til en ny praksis.

  Årene på ulike stasjoner i «helsebransjen» har gitt meg en bred helsefaglig forståelse, og sykepleierkunnskapen har vært en viktig basis. Jeg tror grunnkompetansen bidrar til at jeg som leder oppnår tillit hos dem jeg jobber sammen med, fordi de erfarer at jeg har innsikt i virksomheten de står i. I min jobb som kommunaldirektør har jeg behov for å vite hva som er viktig for de forskjellige tjenestene. Jeg må kjenne kompetansen som finnes i de forskjellige yrkene, og hvordan vi kan benytte de samlede ressursene best mulig.

  God innsikt i virksomhetene kommer godt med i dialogen med ledere og medarbeidere i sektoren, men også overfor pasientgrupperinger, pårørende og politikere.

  Administrerende direktør i C-medical

  Øyvind Bakke, konsernsjef i C-Medical

  • Sykepleierutdannet: 2001, Høgskulen på Stord
  • Første jobb: Avdelingssykepleier på Ahus
  • Fra 2007: Avdelingssjef, så spesialrådgiver og direktør, og fra 2019–2023 adm.dir. i Helse Møre og Romsdal
  • Nåværende stilling fra 2023

  – Det har vært avgjørende for å gjøre en god jobb som leder

  Som leder er jeg tett på fagfolkene og opptatt av å forstå hvordan «sykehushverdagen» fungerer for dem. For meg er det helt nødvendig for å treffe riktige beslutninger og å arbeide strategisk.

  Sykepleierutdannelsen, jobben som sykepleier og det å ha vært seksjonsleder på hjerteovervåkningen på Akershus universitetssykehus har vært helt essensielt i min ledergjerning fordi jeg har opparbeidet meg god forståelse av drift.

  Hverdagen består i å ta mange beslutninger, og jeg har stor nytte av faglig kompetanse i nesten alle beslutninger som tas. Det har vært avgjørende for å gjøre en god jobb som leder.

  Derfor mener jeg at bakgrunnen er helt essensiell både for lederjobbene og dermed karriereutviklingen. At jeg alltid har likt å jobbe mye og brenner for faget, er nok også en del av forklaringen på at jeg har endt opp i lederroller. For øvrig har jeg aldri hatt en langsiktig karriereplan, men grepet de mulighetene som har dukket opp.

  Nina Føreland

  Nina Føreland, organisasjonsdirektør på Sørlandet sykehus 

  • Utdannet sykepleier i 1988
  • Første sykepleierjobb: gynekologisk avdeling på Ahus
  • Jobbet deretter i hjemmesykepleien og med rehabilitering, på medisinsk avdeling og så som avdelingsleder, oversykepleier og prosjektleder.
  • Nåværende stilling fra 2009

  – Man må kjenne kompleksiteten i organisasjonen

  Jeg bruker sykepleierbakgrunnen og erfaringen min hver dag.

  Jeg sitter i foretaksledelsen ved SSHF, inntil nylig som eneste sykepleier. Det er viktig for helheten og drift av helseforetaket at en med sykepleiebakgrunn inngår i foretaksledelsen. Sykepleiere jobber med pasientbehandling og samarbeider med leger og andre yrkesgrupper og har god innsikt i pasientforløp og kvaliteten i pasientforløpene. Pleietjenesten har mange deltidsansatte, og det krever god kompetanse når man skal utarbeide bemanningsplaner og arbeidsplaner som sikrer at medarbeidere har riktig kompetanse. 

  Som sykepleier har jeg gode forutsetninger for å jobbe med og planlegge kvaliteten i pleietjenesten, ressursbruk, opplæring og faglig oppdatering. Det er viktig å ha kunnskap om dette når man er leder og skal planlegge strategier fremover. Som leder i foretaksledelsen må man kjenne kompleksiteten i organisasjonen, og sykepleieperspektivet er en viktig del av helheten. Vi jobber nå for eksempel med å innføre aktivitetsbasert ressursplanlegging og det kommer kunnskapen og erfaringen som sykepleier og leder godt til nytte når man skal utarbeide og implementere nye metodikk.

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse