fbpx Hvor blir det av alle sykepleierne? Nye tall knuser sykepleier-myter Hopp til hovedinnhold

Hvor blir det av alle sykepleierne? Nye tall knuser sykepleier-myter

Geir Hjemås, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), forsker

Kan sykepleiermangelen løses ved at tusenvis av sykepleiere lokkes tilbake til yrket? To forskere har sett på statistikken på nytt på oppdrag fra Sykepleien. Svaret tyder på at sykepleiermangelen er adskillig verre enn antatt.

I siste utgave av Sykepleien publiseres forskningsartikkelen «Hvor blir det av sykepleierne?», skrevet av seniorrådgiver Geir Hjemås i Statistisk sentralbyrå (SSB) og seniorforsker Astri Syse. Hun er tidligere ansatt i SSB og jobber i dag i Folkehelseinstituttet (FHI). 

Artikkelen deres viser at tidligere statistikk er blitt tolket feil.

Hovedfunnene i artikkelen er

  • 16 prosent av sykepleierne jobber utenfor helsetjenesten.
  • Flertallet av de 16 prosentene, med stillingskode som sykepleier, jobber i bemanningsbyråer.
  • Mange har sykepleierelevante stillinger innen utdanning, forskning og offentlig administrasjon.
  • En av tre sykepleiere i pasientrettet arbeid jobber deltid, men har flere arbeidsforhold, og i gjennomsnitt jobber de 91 prosent.
  • De som slutter i pasientrettet arbeid, øker stillingsbrøken.

Konklusjonen i artikkelen er at sykepleierkapasiteten utnyttes godt i dag. De aller fleste sykepleiere har relevante stillinger innen faget.

I dag er det nær 122 000 sysselsatte sykepleiere i Norge. Behovet for sykepleiere er stort allerede, og behovet bare øker.

Misvisende at 17 000 sykepleiere er i reserve

SSB har gjennom tidligere statistikker vist til at 17 000 sykepleiere jobber utenfor helsetjenesten. Tallet er blitt brukt for å synliggjøre at det finnes en reserve av sykepleiere som kan lokkes tilbake til yrket. Det er blitt fremstilt som om disse sykepleierne har forlatt yrket. Det stemmer ikke.

Geir Hjemås sier nå til Sykepleien at tallet 17 000 er misvisende. «Utenfor helsetjenesten» skal tolkes som «ikke i direkte pasientnært arbeid».

– Min oppfatning er at hvis det fremstilles som at 17 000 sykepleiere jobber andre steder fordi det er så elendige forhold i helsevesenet, så er det dårlig reklame for yrket. Det rekrutterer ikke, mener han.

Hele intervjuet med Hjemås kan du lese her:

Fag, kvalitet og sikkerhet

Artikkelforfatterne påpeker at de aller fleste sykepleiere har relevante stillinger innen fagutvikling, kvalitet i helsetjenesten og pasientsikkerhet.

Redaktør Anne Hafstad i Sykepleien mener at forskningsartikkelen knuser myten om at det finnes en god reservekapasitet. For det første fordi de aller fleste sykepleiere har jobber hvor deres kompetanse er helt nødvendig. Dessuten har mange sykepleiere små stillingsbrøker. 

– Samlet sett jobber sykepleiere i Norge nærmest full tid, konkluderer forskerne. Lite å hente der også, skriver Hafstad. Hun mener dette betyr at sykepleiermangelen er større enn det vi har trodd. 

– Det er alvorlig, skriver Hafstad. 

Lederartikkelen kan du lese her:

Tallmaterialet i forskningsartikkelen viser hvor sykepleierne som ikke har pasientnært arbeid, jobber.

I grafen under ser du hvor de jobber i dag. Antallet sykepleierutdannede i tallmaterialet utgjør totalt litt over 19 000 personer. 

Grafen under viser hvor mange sykepleiere som har begynt å jobbe i andre yrker de siste årene.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Marianne Skoge

Spesial sykepleier
7 måneder 2 uker siden

I hver avdeling og på hver arbeidsplass jeg har jobbet eller jobber, står vi sykepleiere i kø for å få 100% stillinger. For å komme bort fra ufrivillig deltids stillinger. Selv har jeg to arbeidsgivere, for å få 100% stilling. Ser man utlysninger, er det oftest deltidsstillinger som lyses ut. 20%, 50% (71 timer/mnd) , 75% osv.
Mitt syn er at det heller er økonomiske begrensninger, som gjør at ledere ikke har mer stillingsprosenter å tilby, eller flere stillinger.

Tone Rokseth

Pensjonist siden august 2023
7 måneder 2 uker siden

Som ny pensjonist tenkte jeg at jeg skulle jobbe litt for å dekke hull i turnus - noen ganger. Så får jeg vite at et nytt lovforslag gjør at jeg ikke kan dette innenfor rammene av min pensjon. Fra nyttår må jeg jobbe på pensjonistlønn, problemet er at jeg visstnok ikke kan det før om to år da jeg har gått av med AFP som 65 år. Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP så med andre ord, jeg må vente i to år. Er dette fornuftig?

Anne-Lill Haabeth

Pensjonert psykiatrisk sykepleier
7 måneder 2 uker siden

Det finnes en reservestyrke av sykepleiere.
De som har gått av med pensjon.
Under pandemien feks,så vi at svært mange av oss var i aktiv tjeneste med vaksinering ute i kommunene.
Mange sykepleiere jobber også deltid kombinert med pensjon i ordinære jobber.
Og her må det gjøres noen grep for å få oss ut i arbeid igjen,mange ønsker å jobbe deltid.
1. Fjern pensjonistlønna,gi ordinær lønn
2.Fjern ordningen til KLP som skal tre i kraft i januar 2024. Den ordningen gjør at ingen pensjonerte sykepleiere lengre kan jobbe i det offentlige på en ordinær lønn når 19,9%-lønnstaket er tatt bort. Vi kan kun jobbe med pensjonistlønn.

Her fjernes altså med et pennestrøk jobbmulighetene for oss i reservestyrken.
Å tilby pensjonistlønn til godt kvalifiserte sykepleiere med mange års fartstid er respektløst. Og provoserende.
Hvor er logikken,når sykepleiermangelen er stor,og enda større i framtiden?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse