fbpx – Det blir en tøffere debut med diabetes om det starter med syreforgiftning Hopp til hovedinnhold

– Blir en tøffere debut

Bildet viser Eva Carlsen, barne- og fagutviklingssykepleier, barnemedisinsk sengepost, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Å få syreforgiftning setter preg på møtet med diabetes type 1.

– Det oppleves mer alvorlig når barnet må innom intensiven.

Det sier Eva Carlsen, barne- og fagutviklingssykepleier på barnemedisinsk sengepost på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Det er heldigvis sjelden en syreforgiftning gir alvorlig utfall for barnet, men det setter preg på møtet med sykdommen, forklarer hun.

– Hvis barnet er veldig medtatt, sløvt, med nedsatt bevissthet, og kanskje kaster opp, blir foreldrene mer stresset.

Det blir en tøffere debut.

Planlegger forløpet

Sykepleiere fra barnemedisin blir alltid informert når det kommer et barn med diabetes til sykehuset. Også ved syreforgiftning.

Parallelt med at barnet behandles på intensiv, begynner arbeidet med å planlegge forløpet. De fleste får insulinpumpe allerede mens de er her, og det er sykepleiere fra barnemedisin som stiller dem inn. 

Så raskt syreforgiftningen er under kontroll, og subkutan behandling med insulin er satt i gang, overflyttes barnet til post.

Det skjer vanligvis etter rundt et døgn.

Noe de skal håndtere

På posten skal familien lære seg å håndtere livet med barnets diagnose.

Det, erfarer Carlsen, går litt lettere når starten er mindre dramatisk. 

– Det er mer ro når barnet ikke må innom intensiv og selv kan gå trappene opp til post. Da er det tid til å vise familien rundt og kanskje stikke innom leketerapien og hente med noen leker eller spill, sier hun.

– Det senker stressnivået og gjør det lettere for foreldrene å puste inn og ta imot informasjonen vi gir.

Da orker de å begynne å tenkte på at de må lære seg å forholde seg til sykdommen.

– Det er lettere å nå inn til dem.

Mye å lære

I løpet av kort tid må de sette seg inn i og håndtere både teknisk utstyr og ulike prøvesvar. De må beherske insulinpumpe og vevsglukosesensor, kunne måle blodsukker, regne ut karbohydrater i mat og drikke, dosere insulin til mat og korrigere for høyt blodsukker.

De må også kjenne symptomer på for høyt og for lavt blodsukker og hva de skal gjøre ved de ulike verdiene. De må kunne måle og forholde seg til ketoner i blod eller urin.

Syreforgiftning er ikke noe som bare kan oppstå ved debut av sykdommen, det kan også forekomme ved mangel på insulin over tid.

I tillegg må de kunne administrere glukagon nesespray, som kan gis ved lavt blodsukker og nedsatt bevissthet.

– Det de lærer og hvem de møter i første uke etter diagnose, er noe de husker. Da er alle sluser åpne, erfarer Eva Carlsen.

Hvor godt de klarer å ta inn informasjonen, vil igjen påvirke hvordan livet fremover blir.

– Hvis de får en god start, så får de gjerne en bedre tid etterpå.

Bildet viser Eva Carlsen, barne- og fagutviklingssykepleier, barnemedisinsk sengepost, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Fakta
Syreforgiftning ved diabetes
 • Også kalt diabetisk ketoacidose
 • En potensielt livstruende tilstand som skyldes at kroppen mangler insulin
 • Skjer fordi cellene, på grunn av insulinmangel, ikke får nok energi fra blodsukkeret, og da begynner kroppen å bryte ned fett og proteiner.
 • I denne prosessen frigjøres det fettsyrer.
 • Fettsyrene omdannes til avfallsstoffer kalt ketoner, som kan hope seg opp i blodbanen, slik at blodet blir surt.

Kilde: Diabetesforbundet og Pediatriveilederen

Fakta
Symptomer på syreforgiftning

Typiske akutte symptomer på syreforgiftning:

 • tørste
 • magesmerter
 • kvalme
 • unormalt raskt åndedrett
 • dyp hyperventilasjon (Kussmauls respirasjon)
 • acetonlukt
 • sløret bevissthet
 • dehydrering
 • lavt blodtrykk og rask puls

I forkant har man gjerne hatt symptomer på høyt blodsukker:

 • tisser mye og ofte
 • veldig tørst og tørr i munnen
 • sukker i urinen
 • uklart syn
 • trett, sløv og irritabel

Kilde: Diabetesforbundet og Pediatriveilederen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse